Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Ambity Ticha – oživení a konzervace starého kláštera

Odhalit to, co je cenné pod nánosem balastu, zachránit a zachovat, co se dá. A tomu co zbývá dát nové smysluplné využití. To vše dohromady v areálu jednoho z nejstarších klášterů v Evropě.

Klášter v portugalském Lorvão, nedaleko Penacovy, se hrdě řadí mezi nejstarší stavby svého durhu v Evropě. Jeho základy byly pravděpodobně položeny již v šestém století, byť nejstarší historicky dohledatelný odkaz pochází z roku 878. Tehdy, během dobytí centrálního Portugalska křesťanskými vojsky, zde byl původní ostatkový klášter rozšířen o vpravdě mohutný chrám. Celá oblast Penacovy pak byla postupně rekolonizována a rekatolizována, přičemž klášter v Lorvão sehrával ústřední roli. V průběhu dalších století však upadal na svém mimořádném významu, a nepomohlo mu ani zasídlení cisterciáckou misií. Ze svatostánku evropské hodnoty se stával depozitář.

V 17. a 18. století se tu do střeženého depozitáře ukládaly malby a obrazy, v devatenáctém pak archeologické nálezy a původní keramika, a na začátku dvacátého byla v areálu zřízena psychiatrická klinika s hospicem pro duševně choré. Tím ale byla celé tolik hodnotné stavbě zasazena rána z milosti. Provozní úprava související s rekonstrukcí objektů na nemocniční provoz výrazně znehodnotila stávající areál, a některé jeho úseky degradovala do velmi nehezké podoby. Tato komplexní přestavba více či méně zasáhla nádvoří, rajskou zahradu, ambity i 12 ze třinácti zde stojících kaplí. Po zrušení ústavu v osmdesátých letech zel celý areál prázdnotou, a čelil nepřízni počasí a blížící se zkáze.

Vylovit z balastu to podstatné

Když byl v roce 2004 ministerskou správou areálu kláštera v Lorvão osloven architekt João Mendes Ribeiro, stál před nelehkým úkolem. Uvnitř klášterních zdí bylo dosud zachováno to nejzásadnější historické dědictví (hrobka sv. Terezy, impozantní barokní chóry, malby Pasquala Parenteho, ztvárnění Apokalypsy, mohutné neoklasicistní varhany), které spadalo pod památkovou ochranu coby Národní monument, ale prakticky to vše bylo skryto pod nánosem "moderní" zástavby. Úkolem Ribeira bylo vysekat tento moderní balast a umožnit "věcem pod povrchem začít znovu dýchat". Nebylo to ale tak snadné.

Foto: do mal o menos - Eduardo Nascimento e Joăo Fôja

Klášter Lorvão byl totiž současně předurčen k novému účelu, který měl do budoucna zajistit stabilitu a důstojné zachování celého místa. Měl tu vzniknout nový muzeální areál, který by sloužil k prezentaci "svatého" umění, předmětů, maleb, obrazů a soch náboženského charakteru, uschraňovaných z depozitářů celého Portugalska. Objekty kláštera neměly do budoucna sloužit jen jako galerie, ale také jako archiv a zázemí pro práci lidí dávné památky oživující. Jinými slovy, Ribeiro byl limitován ze dvou stran, a to jak obsahem, tak i formou projektu.  Sám proto celý záměr popisuje ne jako ucelený projekt, ale jako "intervenci".

Nezbytný zásah zvenčí

Intervenci neboli zásah zvnějšku," vysvětluje Ribeiro. „Krok, který by umožnil zahladit některé stopy nevhodného užívání, a dal přitom vyniknout původnímu charakteru díla. A současně učinit taková opatření, aby celý prostor mohl dále v plném rozsahu fungovat na nové bázi." Teprve s tímto "vhledem" do problematiky je nutné chápat komplikovanost celého projektu, a hodnotit Riberiův přístup. Jinak bychom se nevyhnuli zklamání: na místě totiž nezůstalo vlastně nic jiného, než "jen" kombinace zajímavého historického kláštera a "obyčejných" výstavních prostor. Že ani jedno ani druhé by tu bez jeho intervence neexistovalo, zůstává jasné.

Příliš tichý klášter

Projekt João Mendese Ribeira nese jméno "Ambity Ticha", a odkazuje tak na vnitřní život mezi klášterními zdmi poté, co jej opustili mniši a jeptišky. Náplní projektu byla konzervace a rehabilitace existujících budov, spojená s rozšířením dosavadního programu využití (s důrazem na muzeální prostory a "interpretační" centrum). Tiché ambity jsou ale především dokladem nebývalého citu projektanta, který musel zapřít svůj vlastní otisk v novém projektu tak, aby mohlo vyniknout to, co působilo na tisíce lidí před minulými staletími.  Ostatně, památková správa citlivý přístup architekta docenila, stejně jako jeho: „Schopnost znovu načíst jemná gesta dávné historie, zachycené v architektuře kláštera Lorvão."

Foto: do mal o menos - Eduardo Nascimento e Joăo Fôja

Ribeiro musel uchopit stylistiku místa, rozklíčovat jednotlivé prvky a odlišit od sebe přínosné a esteticky méně hodnotné části. Dialog mezi starým a novým, zachování některých rozdílů i porozumění řeči nově vystavěných prvků. Ribeiro odstranil v rámci konzervačních prací nevyhovující konstrukční systémy, a nechal vyniknout hodnotné staré úseky. Na úrovni přízemí klášter spíše čistil od nánosu přestaveb, a vykřesal z nich galerii, třináct kaplí, nádvoří a vstupní portál, aniž by nějak výrazněji zasáhl do morfologie prostoru. Nové prvky zasazoval na úrovni prvního patra, v místech bývalých ambitů kláštera.

I tak zde ale zachoval přirozené členění na refektář, ubytovací místnosti, jídelnu, starou kuchyni (tyto místa byly nejvíce zasaženy přestavbami ve 20. století). Zřícenou střechu v narušeném úseku pak nahradil prosklenou stěnou, která odráží vizi "prostoru nad prostorem".

ÚDAJE O PROJEKTU

Název projektu: Ambity Ticha
Lokace: Lorvăo, Penacova, Portugalsko
Koncept: Rekvalifikace klášterního areálu
Architektonické studio: Joăo Mendes Ribeiro
Vedoucí architekt: Joăo Mendes Ribeiro
Odborné konzultace a spolupráce: Joana Brandăo, Joăo Ribeiro Vaz, Sérgio Braga da Cruz Ana Cerqueira
Odborné konzultace během rekonstrukcí: Catarina Fortuna, Inęs Lourenço, Nuno Alves Pereira
Koordinační činnost během výstavby: Ana Cerqueira
Zadavatel projektu: Direcçăo Regional de Cultura do Centro
Projektová fáze: 2004-2006
Realizační fáze: 2011-2013
Strukturální inženýring: Paulo Maranha Tiago
Hydraulika: Paulo Sampaio
Elektroinstalace: António França
Osvětlení: Gilberto Reis
Krajinářský návrh: Filipe Alarcăo
Archeologický průzkum: Paulo César, Pedro Roquinho, Ricardo Oliveira
Dodavatel stavby: Veiga Lopes, Lda

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zapomenuté vojenské objekty pod rukama architektů vstaly z mrtvých

Zapomenuté vojenské objekty pod rukama architektů vstaly z mrtvých

Rekonverze památkově chráněných objektů, na které není město příliš hrdé. I taková je práce architektů. Tým Govaert & Vanhoutte architectuurburo z Brugg dokázal, že někdy stačí jen málo, aby se tyto opomíjené prostory plně začlenily do života města.

Stoletou ruinu v památkové zóně přestavěli na moderní bydlení

Stoletou ruinu v památkové zóně přestavěli na moderní bydlení

Architekt Lilian Tayová odvedla více než působivou práci na realizaci komplexní rekonstrukce rozpadajícího se domu v centru malajského Georgetownu. Sto let nevyužívaná ruina situovaná v památkové zóně se změnila na moderní obydlí dvou rodin a turistický hostel.

Dostavba Anežského kláštera dle představ studentů architektury

Dostavba Anežského kláštera dle představ studentů architektury

Dvacátý ročník mezinárodní studentské architektonické soutěže pořádané společností Xella řešila území okolo Anežského kláštera na Starém Městě v Praze. Úkolem studentů bylo navrhnout do daného prostoru „dům a poutní místo“. Mimo hlavních cen udělovala i redakce portálů TZB-info.cz a ESTAV.cz jako mediální partner…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA