Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

I stavba má duši - klášter v Nové Pace ožil díky organizaci Život bez bariér

Nový smysl či naději, hledané útočiště a zachraňující pomoc našlo v této budově určitě mnoho lidí, ať už za působení řádu Paulánů (nejmenších bratří svatého Františka z Pauly) či v posledním století doktorů a zdravotních sestřiček kdy klášter sloužil jako nemocnice.

I stavba má duši a může zasáhnout do našeho osudu

„Tady v tom pokoji jsem ležel po operaci. Starala se o mne moc milá sestřička. Jak ona se to jmenovala…“, vzpomínal jeden z návštěvníků našich Dnů otevřených dveří, kterého jsem spolu se skupinkou dalších zájemců koncem listopadu minulého roku provázela po opuštěné budově bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace. Naše organizace, Život bez bariér, zakoupila bývalý klášterní areál v roce 2006. Od roku 1872 do roku 2004 sloužil jako nemocnice a proto má na něj skoro každý člověk z našeho kraje vlastní vzpomínky. To se týká také mého manžela, který zde ležel po těžkém úrazu, po kterém ochrnul. Tady v nemocnici mu zachránili život a tak mu umožnili, aby mu dal nový smysl.

Nyní jsme na řadě my. Spolu s našimi zaměstnanci a lidmi, kteří nás podporují, bychom chtěli poskytnout v klášterní budově útočiště a potřebnou podporu lidem, kteří jsou sice součástí naší společnosti, ale často se tak necítí. Rádi by se na všem, co život přináší, podíleli stejně jako ostatní, ale nejednou u toho narazí na bariéru, která je nepustí dál. Tou bariérou může být nepochopení, předsudky, neznalost ale i obyčejné schody či příliš vysoké nároky a očekávání.

Už jsme udělali hodně proto, abychom bývalou klášterní budovu připravili na rekonstrukci, kterou si tento objekt se zajímavou pamětí a silnou energií určitě zaslouží. Jeho osud záleží na našem úsilí, energii a vůli udržet si naši vizi, ve které vidíme klášter opět „žít“. V praktické rovině pak osud kláštera závisí na rozhodnutích mnoha lidí; politiků, úředníků. Spolu s nimi se nyní snažíme nalézt odpověď na to, kteří lidé by potřebovali ochranu a podporu, kterou by jim náš klášter mohl nabídnout, a jakou podobu by v budoucnu poskytované služby měly mít. Zda podpory snahy postavit se na vlastní nohy, třeba v podobě chráněného bydlení; či odlehčení při náročné péči o blízké, například v podobě odlehčovacích služeb; anebo drobné konkrétní pomoci, mající podobu polohovacího lůžka či invalidního vozíku, či rady, která je opravdu velmi často nad zlato.

V Životě bez bariér poskytujeme sociální služby lidem se zdravotním postižením, duševním onemocněním, lidem starým, i těm, kteří se starají o své blízké. Snažíme se o to, aby nejenom u nás, ale také v našem okolí, nenaráželi na předsudky; netoleranci; zběsilé tempo, s nímž nemohou držet krok; informace a sdělení, kterým nerozumí; ani na ty schody, které jim zabrání dojít si na zmrzlinu či do divadla.

Vánoční poselství z novopackého kláštera

Jak říká můj manžel:“ Každá pomoc, každý dar, se má nějakým způsobem opětovat. Ať finanční splátkou, dobrým skutkem, či pomocí i třeba někomu jinému než dárci. Potom ti, co jim bylo pomoženo, pomůžou zase jiným a tak dále, až se to kolečko pomoci zase uzavře směrem k dárci. Přál bych si, aby mezi lidmi na světě bylo co nejvíce takovýchto koleček – koloběhů pomoci. Je to jediná možnost, jak bojovat proti koloběhům jiného druhu: zla, násilí i prosté lidské závisti.“

S přáním mnoha dobrých koloběhů v roce 2016

Jitka Fučíková

Ředitelka Života bez bariér, z.ú.

O rekonstrukci kláštera se můžete více dočíst na TZB-info.cz.

Život bez bariér z. ú.

V Životě bez bariér usilujeme o společenskou integraci zdravotně postižených a seniorů. Mohou u nás navštěvovat sociální služby, ubytovat se v bezbariérových bytech, vzdělávat se, poradit se o svých problémech či získat zaměstnání v chráněné dílně a na dalších pozicích. Naším dlouhodobým cílem je vybudování centra komplexních služeb pro naše klienty i širokou veřejnost v prostorách bývalého kláštera v Nové Pace a záchrana této nemovité kulturní památky. Více na www.zbb.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Může se to stát i vám: byt, který jste jako zdraví užívali bez problémů se po úrazu či ve stáří vlivem snížené mobility může stát nepoužitelným. Přesto však stačí pár nenákladných a nenáročných úprav, které mohou stávající bydlení proměnit ve vyhovující i pro osobu na vozíku či o berlích. Dneska se zaměříme na…

Bariéry skryté ve vašem bytě – první změny ve vybavení interiéru

Bariéry skryté ve vašem bytě – první změny ve vybavení interiéru

Může se to stát i vám. Zlomíte si nohu, stane se vám úraz s trvalými následky, dostaví se bolesti kloubů ve stáří, budete nuceni používat berle či chodítko. V takovém případě se bydlení, které jste doposud užívali bez problémů, může stát překážkovou dráhou. V tomto seriálu vás odborníci z organizace Život bez bariér…

Přístupnost osobních výtahů osobám s postižením – příklady z praxe

Přístupnost osobních výtahů osobám s postižením – příklady z praxe

Při projektování osobního výtahu je nutno vycházet z charakteristik stanovaných vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vzít v úvahu také další normové hodnoty, například ČSN EN81-70, část 70: Zvláštní úprava výtahů…

Mapováním bariér ve městech se zabývají občanská sdružení

Mapováním bariér ve městech se zabývají občanská sdružení

Občanské sdružení Život bez bariér iniciuje již několik let realizaci bezbariérových opatření, která zpřístupňují objekty ve městě Nová Paka lidem s omezenou schopností pohybu. Lidé s pohybovým omezením si totiž nejvíce uvědomují, jak je pro jejich samostatnost a nezávislost volný pohyb důležitý.

REKLAMA