REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

I stavba má duši - klášter v Nové Pace ožil díky organizaci Život bez bariér

Nový smysl či naději, hledané útočiště a zachraňující pomoc našlo v této budově určitě mnoho lidí, ať už za působení řádu Paulánů (nejmenších bratří svatého Františka z Pauly) či v posledním století doktorů a zdravotních sestřiček kdy klášter sloužil jako nemocnice.

I stavba má duši a může zasáhnout do našeho osudu

„Tady v tom pokoji jsem ležel po operaci. Starala se o mne moc milá sestřička. Jak ona se to jmenovala…“, vzpomínal jeden z návštěvníků našich Dnů otevřených dveří, kterého jsem spolu se skupinkou dalších zájemců koncem listopadu minulého roku provázela po opuštěné budově bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace. Naše organizace, Život bez bariér, zakoupila bývalý klášterní areál v roce 2006. Od roku 1872 do roku 2004 sloužil jako nemocnice a proto má na něj skoro každý člověk z našeho kraje vlastní vzpomínky. To se týká také mého manžela, který zde ležel po těžkém úrazu, po kterém ochrnul. Tady v nemocnici mu zachránili život a tak mu umožnili, aby mu dal nový smysl.

Nyní jsme na řadě my. Spolu s našimi zaměstnanci a lidmi, kteří nás podporují, bychom chtěli poskytnout v klášterní budově útočiště a potřebnou podporu lidem, kteří jsou sice součástí naší společnosti, ale často se tak necítí. Rádi by se na všem, co život přináší, podíleli stejně jako ostatní, ale nejednou u toho narazí na bariéru, která je nepustí dál. Tou bariérou může být nepochopení, předsudky, neznalost ale i obyčejné schody či příliš vysoké nároky a očekávání.

Už jsme udělali hodně proto, abychom bývalou klášterní budovu připravili na rekonstrukci, kterou si tento objekt se zajímavou pamětí a silnou energií určitě zaslouží. Jeho osud záleží na našem úsilí, energii a vůli udržet si naši vizi, ve které vidíme klášter opět „žít“. V praktické rovině pak osud kláštera závisí na rozhodnutích mnoha lidí; politiků, úředníků. Spolu s nimi se nyní snažíme nalézt odpověď na to, kteří lidé by potřebovali ochranu a podporu, kterou by jim náš klášter mohl nabídnout, a jakou podobu by v budoucnu poskytované služby měly mít. Zda podpory snahy postavit se na vlastní nohy, třeba v podobě chráněného bydlení; či odlehčení při náročné péči o blízké, například v podobě odlehčovacích služeb; anebo drobné konkrétní pomoci, mající podobu polohovacího lůžka či invalidního vozíku, či rady, která je opravdu velmi často nad zlato.

V Životě bez bariér poskytujeme sociální služby lidem se zdravotním postižením, duševním onemocněním, lidem starým, i těm, kteří se starají o své blízké. Snažíme se o to, aby nejenom u nás, ale také v našem okolí, nenaráželi na předsudky; netoleranci; zběsilé tempo, s nímž nemohou držet krok; informace a sdělení, kterým nerozumí; ani na ty schody, které jim zabrání dojít si na zmrzlinu či do divadla.

Vánoční poselství z novopackého kláštera

Jak říká můj manžel:“ Každá pomoc, každý dar, se má nějakým způsobem opětovat. Ať finanční splátkou, dobrým skutkem, či pomocí i třeba někomu jinému než dárci. Potom ti, co jim bylo pomoženo, pomůžou zase jiným a tak dále, až se to kolečko pomoci zase uzavře směrem k dárci. Přál bych si, aby mezi lidmi na světě bylo co nejvíce takovýchto koleček – koloběhů pomoci. Je to jediná možnost, jak bojovat proti koloběhům jiného druhu: zla, násilí i prosté lidské závisti.“

S přáním mnoha dobrých koloběhů v roce 2016

Jitka Fučíková

Ředitelka Života bez bariér, z.ú.

O rekonstrukci kláštera se můžete více dočíst na TZB-info.cz.

Život bez bariér z. ú.

V Životě bez bariér usilujeme o společenskou integraci zdravotně postižených a seniorů. Mohou u nás navštěvovat sociální služby, ubytovat se v bezbariérových bytech, vzdělávat se, poradit se o svých problémech či získat zaměstnání v chráněné dílně a na dalších pozicích. Naším dlouhodobým cílem je vybudování centra komplexních služeb pro naše klienty i širokou veřejnost v prostorách bývalého kláštera v Nové Pace a záchrana této nemovité kulturní památky. Více na www.zbb.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Může se to stát i vám: byt, který jste jako zdraví užívali bez problémů se po úrazu či ve stáří vlivem snížené mobility může stát nepoužitelným. Přesto však stačí pár nenákladných a nenáročných ...

REKLAMA
REKLAMA