Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Mapováním bariér ve městech se zabývají občanská sdružení

Občanské sdružení Život bez bariér iniciuje již několik let realizaci bezbariérových opatření, která zpřístupňují objekty ve městě Nová Paka lidem s omezenou schopností pohybu. Lidé s pohybovým omezením si totiž nejvíce uvědomují, jak je pro jejich samostatnost a nezávislost volný pohyb důležitý.

Nejedná se však pouze o vozíčkáře, které běžný člověk automaticky do této skupiny osob zařadí, patří sem také maminky, které nerady nechávají stát kočárky venku před vchodem, lidé o berlích, nad jejichž síly může být překonání dlouhého schodiště, či osoby pohybující se s pomocí chodítka, které lze na nerovném dláždění jen velice těžko ovládat.

Většina lidí posuzuje přístupnost jednotlivých objektů na základě vlastní zkušenosti a do hodnocení se tak promítají především jejich subjektivní pocity a dojmy. Občanské sdružení se proto rozhodlo začít mapovat přístupnost veřejností běžně využívaných objektů s využitím metodiky Pražské organizace vozíčkářů, která se mapování bariér věnuje již více než 15 let. Dle této metodiky je přístupnost jednotlivých objektů popisována jak s pomocí piktogramů, které shrnují základní informace, tak ve zprávě, která podrobně popisuje přístupnost objektu i jeho jednotlivých částí.

Každý uživatel tak má dostatek informací proto, aby mohl posoudit, zda je pro něj objekt přístupný, případně jakou formu dopomoci bude potřebovat při zdolávání existujících bariér. Nejdůležitější je skutečnost, že toto rozhodnutí může dotyčný udělat dříve, než se k danému objektu vypraví, a než až v momentě, kdy před ním bude stát.

Život bez bariér, o. s. mapuje Novou Paku

Zaměstnanci Života bez bariér mapují v Nové Pace přístupnost nejenom budov, ale i veřejných prostor a infrastruktury, jako jsou parky, lávky pro pěší, autobusová nádraží apod. Informace o zmapovaných objektech spolu s jejich fotodokumentací naleznou uživatelé na www.zbb.cz v sekci věnované bezbariérovosti.

A jak mapování probíhá? V ulicích Nové Paky můžete od začátku roku 2013 potkat „mapovače“ vybavené evidenčními listy, dálkoměrem, sklonoměrem a fotoaparátem. Provozovatelé a majitelé jednotlivých objektů v Nové Pace jim doposud vždy vyšli vstříc a umožnili jim potřebná data posbírat, tak, aby si široká veřejnost mohla udělat představu o tom, jakým způsobem se lze do jednotlivých objektů dostat a v nich nabízené služby tak mohla využít v maximální možné míře. V roce 2013 zmapovalo sdružení v Nové Pace desítky objektů a v roce 2014 plánuje v činnosti pokračovat. Sdružení také plánuje navázat spolupráci s těmi okolními obcemi, které by měly o zmapování přístupnosti veřejných objektů na svém území zájem.

Do procesu mapování se může zapojit kdokoliv z Nové Paky a jejího okolí. Ať už chce zveřejnit informace o přístupnosti svého objektu, či pokud sám narazí na architektonickou překážku, s jejímž překonáním měl problémy. Každý se také na přístupnost veřejných objektů ve své obci může u místní samosprávy informovat a tím případně iniciovat její zmapování.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Bariéry skryté ve vašem bytě – úprava koupelny

Bariéry skryté ve vašem bytě – úprava koupelny

V dnešním článku popíšeme jak si rodina pana Ludvíka, který bydlí v přízemí staršího rodinného domku a který se pohybuje pomocí chodítka a mechanického invalidního vozíku, poradila s nezbytnými úpravami jeho koupelny.

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Bariéry skryté ve vašem bytě – úpravy kuchyně

Může se to stát i vám: byt, který jste jako zdraví užívali bez problémů se po úrazu či ve stáří vlivem snížené mobility může stát nepoužitelným. Přesto však stačí pár nenákladných a nenáročných úprav, které mohou stávající bydlení proměnit ve vyhovující i pro osobu na vozíku či o berlích. Dneska se zaměříme na…

Bezbariérová řešení záchodů - příklady z praxe

Bezbariérová řešení záchodů - příklady z praxe

Hovoříme-li o přístupnosti hygienických zařízení pro osobu na vozíku, začněme u horizontálních bariér. Tyto bariéry zabraňují osobě s pohybovým omezením ve vodorovném pohybu. Začínají již u prahů. Dle tzv. bezbariérové vyhlášky musí být bez prahů všechny vnitřní dveře upravitelného bytu, bytu zvláštního určení a…

Bezbariérová řešení a památkové objekty

Bezbariérová řešení a památkové objekty

Bezbariérová řešení ocení za život každý z nás. Omezenou schopnost pohybu má nejen vozíčkář či senior. I běžná zlomenina nohy nebo těžký kočárek nám mohou značně komplikovat pohyb po našich městech.

REKLAMA