REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní umělecká škola v energeticky pasivním standardu má deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory, taneční sál, dvě učebny pro výtvarnou výchovu a v přízemí velký víceúčelový sál. Vstupní prostory, schodiště a foyer zdobí plastika od Karla Malicha. Další plastika od tohoto umělce je zavěšena na průčelí budovy.

Budova se nachází v centru města Holice na Pardubicku. V sousedství jsou kvalitní díla architektury dvacátého století - sokolovna, Muzeum Emila Holuba a kulturní dům. Novostavba byla umístěna tak, aby vznikl jasně vymezeny veřejný prostor. Pro architektonicky vyraz, byla důležitá kompaktnost tvaru budovy a technicky správné provedeni všech detailů. Projekt budovy byl zpracován pro stavební firmu BW Stavitelství, Holice, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby včetně prováděcího projektu.

Stavební řešení

Stavba je založena na pasech z monolitického betonu, obvodové stěny jsou z keramických tvarovek Porotherm 36,5 T, vnitřní nosné stěny z betonových tvarovek. Pro eliminaci tepelných mostů odděluji stěny od spodní stavby desky z pěnoskla o tloušťce 50 mm. Ocelove sloupky vynášejí stropy zešikmeného rohu a také průvlak nad prosklenou stěnou jihozápadní fasády.

Stropy jsou z prefabrikovaných železobetonových panelů Alidal tl. 210 mm s nabetonávkou. Stropní konstrukci nad schodištěm tvoři ocelové nosníky s trapézovým plechem, střecha nad koncertním sálem je vynášena vazníky z tenkostěnných ocelových profilů BORABELA. Střešní skladba má požární odolnost 30 minut.

Tepelná izolace

U obvodových stěn je jednoplášťový kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 200 mm. Sokl byl do hloubky 1000 mm a do výšky 300 mm nad terénem izolován soklovým XPS tl. 200 mm. Ve střešní konstrukci byla použita minerální vata ISOVER tl. 400 mm. V podlahových konstrukcích na terénu tvoři tepelnou izolaci desky z EPS tl. 300 mm.

Vzduchotěsná rovina

Vzduchotěsná rovina je na vnitřním licí obvodové stěny, v místě železobetonových věnců a uloženi stropních panelů přechází z vnitřního líce zdi pod věncem ven, zvenku na věnec a zpět na vnitřní lic budovy. Podobné řešeni bylo zvoleno i u atiky střechy, vzduchotěsnou rovinou je foliová střešní krytina, s rovinou stěn se spojuje pod oplechovaným atiky. Blower-door test 0,2 v podtlaku i přetlaku shodně.

Technická zařízení budovy

Pro male místnosti byl navržen centrální systém teplovodního vytápěni s nucenou cirkulaci a teplotním spadem 50/40 °C. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teple vody je trojice tepelných čerpadel vzduch-voda. Tepelná čerpadla jsou osazena na západní straně střechy. Sály a foyer jsou vytápěny vzduchotechnicky, zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla vzduch-vzduch, která umožňuji také chlazení. Klimatizační a větrací jednotky jsou sestaveny z ventilátorů přívodního a odvodního vzduchu, filtrů v potrubí, rotačního hygroskopického rekuperátoru, přímého výparníku (ohřívače/chladiče na chladivo R410A ) a elektrického ohřívače.

Sáni čerstvého vzduchu pro větrání je přes sací komory na severní fasádě, do učeben se vzduch přivádí vyústkami osazenými ve stěně. Pro zamezení přeslechů mezi učebnami, byly v potrubí osazeny tlumiče hluku. Foyer je větráno společně s dalšími funkčně propojenými prostory. Nad vstupními dveřmi byla umístěna teplovzdušná vzduchotechnická clona, která také vytápí vstupní prostory školy.

Možnost přirozeného větraní celého domu otevíráním oken ve všech místnostech a možnost „předchladit“ budovu před konáním akcí otevřením oken a klapek, které jsou primárně navrženy pro odkouření domu při požáru.

Stínění budovy

Okna na východní, jižní a zapadní straně budovy jsou vybavena vnějšími žaluziemi. Sestava na každé fasádě je samostatně řízena nadřazeným systémem měřeni a regulace na základě skutečného slunečního svitu dopadajícího na fasádu a teplot v přilehlých místnostech.

Tepelně technické vlastnosti základních konstrukcí

Střecha: U = 0,10 W/m2K
Obvodová stěna: U = 0,14 W/m2K
Podlaha: U = 0,13 W/m2K
Okna: Uw = 0,80 W/m2K
Vstupní dveře: Ud = 0,90 W/m2K
Neprůvzdušnost obálky budovy: n50 = 0,2 h-1; (Blower-door test)
Zdroj tepla: tepelna čerpadla vzduch/voda
Měrná spotřeba energie na vytápění: EPH,A = 8 [kWh/(m2.rok)]
Větrání: Vzduchotechnicke jednotky s rekuperaci tepla. Měrna spotřeba energie na mechanické větrani EPFans,A = 6 [kWh/(m2.rok)]
Chlazení pro sály: Měrna spotřeba energie na chlazeni EPC,A = 3 [kWh/(m2.rok)
Příprava teplé vody: Centralni se zásobnikem. Měrna spotřeba energie na přípravu teplé vody EPDHW,A = 2 [kWh/(m2.rok)]
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu: EPA = 40 [kWh/(m2.rok)]

Informace o stavbě

Investor: Město Holice, Mgr. Ladislav Effenberk, Ing. Vitězslav Vondrouš
Projekt: Dobry dům, s.r.o. – Ing. arch. Helena Borakova, Ing. arch. Dalibor Borak, upravy exterieru Ing. arch. Petr Jureček
HIP – koordinace: Pavel Daněk
Statika: Ing. Ondřej Vlček
Požarni bezpečnost: Ing. Boris Lenert
Energeticke řešeni: Ing. Stanislav Kučera, Ing. Jan Pivec
Expertni spoluprace: Ing. arch. Josef Smola, Ing. Jiři Šála
Akustika: Ing. Tomaš Hradek, SONING Praha a.s.
Blower-door test: Mgr. Stanislav Paleček, Radion.cz
Realizace: BW – Stavitelství, s.r.o. – Ing. Milan Bakeš, stavbyvedouci Ing. Jaromir Friml, manažerka stavby Helena Hanslova
Technicky dozor: Libor Matoušek, Limma cz s.r.o.
Vizualni systém: Aleš Najbrt, Studio Najbrt,s.r.o.
Vytvarna díla: Karel Malich, za podpory Galerie Zdeněk Sklenař
Zastavěna plocha: 604,5 m2
Užitna plocha: 2041,3 m2
Objem budovy: 9256,4 m3 (objemovy faktor A/V - 0,3)
Celkove stavební naklady: 43 mil. Kč bez DPH

Příspěvek se svolením Centra pasivního domu převzat ze sborníku Konference Pasivní domy.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Kodaňská školka: Nové v kontextu starého

Kodaňská školka: Nové v kontextu starého

Mateřská škola je jedna s prvních veřejných budov, se kterou přijdeme ve svém životě do kontaktu. Naše vnímání prostoru a architektury může ovlivnit na celý život. To si architekti dobře uvědomovali. Zároveň před sebou měli výzvu jak zakomponovat poutavý a moderní objekt pro děti mezi původní zástavbu. Podívejte se…

Domov důchodců a dětské jesle v působivé budově

Domov důchodců a dětské jesle v působivé budově

Integrace stárnoucí populace? „Je to problém, se kterým se musí vypořádat všechna lidská sídla,“ soudí architekti z francouzského studia AZC (Atelier Zündel Cristea). Pokud má totiž moderní architektura skutečně sloužit lidem, nemůže být zaměřena jen na jednu demografickou skupinu.

Pasivní slaměný dům s lesní školkou v Praze – Kunraticích

Pasivní slaměný dům s lesní školkou v Praze – Kunraticích

Slaměný dům - ekologicky pojaté bydlení na okraji Prahy je lákavou představou pro mnoho stavebníků. Postavit na úzkém pozemku u Kunratického lesa stavbu ze dřeva a slámy a ještě v pasivním standardu nebylo nic jednoduchého. Jak si s tím poradili architekti z Nature Systems?

Fotogalerie: Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích

Fotogalerie: Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích

Velkorysá architektura, funkční dispozice a technické řešení zaměřené na udržitelnost, to je Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích. Budovou v pasivním standardu, která je již rok v provozu, nás provedl její spoluautor Dalibor Borák. Stavba se umístila na prvním místě v soutěži Energy Globe Award a hovoří…

Yotoco – univerzální hudební škola, komunitní centrum i úkryt před katastrofou

Yotoco – univerzální hudební škola, komunitní centrum i úkryt před katastrofou

Návrh univerzálního prototypu veřejné hudební školy upevňuje muzikální tradici Kolumbijců. Co Čech to muzikant? Trefné heslo, které bohužel od dob mládí našich dědů a babiček pozbylo svou platnost. Času Kubelíků a Suků už pravděpodobně odzvonilo, protože o svůj muzikální dorost nepečujeme s takovou pílí, jako…

Intenzita větrání záleží na počtu osob v místnosti

Intenzita větrání záleží na počtu osob v místnosti

Uvažujete o novém bydlení v novostavbě nebo o revitalizaci stávajícího domu na nízkoenergetický nebo energeticky pasivní standard? Pak kromě volby optimálního stavebního materiálu, oken, dveří nebo zateplení budete řešit otázku zajištění výměny vzduchu. Co ale větrání při využití objektu ovlivňuje a jaký má vliv?

Školka a dětské denní centrum Chrysalis

Školka a dětské denní centrum Chrysalis

„Takové denní pečovatelské centrum pro děti tu ještě nebylo!“, honosí se dnes aucklandské vzdělávací zařízení Chrysalis. Jeho zakladatelé, manželé Singhovi si mezi své hlavní cíle si vytýčili posunout aspirace na vyšší vzdělání každého mladého Novozélanďana. A to prosím bez ohledu na to, že zdejším „klientům“ často…

Jaké jsou skutečné provozní náklady v pasivním domě a jak se žije s rekuperací?

Jaké jsou skutečné provozní náklady v pasivním domě a jak se žije s rekuperací?

Využijte Dny otevřených dveří v pasivních domech, které jsou již zabydlené a přijďte v sobotu 30.5. nebo v neděli 31.5. 2015 zjistit, jaké jsou skutečné provozní náklady v pasivním domě a jak se žije s rekuperací? Zajímají vás praktické i odborné informace o projekci a hlavně o realizaci pasivního domu?

Základová deska na izolačním zásypu snižuje energetické nároky domu

Základová deska na izolačním zásypu snižuje energetické nároky domu

Energetická náročnost je u dnešních novostaveb rodinných domů velmi diskutovaným tématem. Řeší se zateplení střechy, fasády a také moderní technologie jako rekuperace, tepelná čerpadla, využití solární energie. Málokdo si však uvědomuje, že dům by se měl tepelně izolovat také od země.

Do nitra pasivní dřevostavby - vnitřní prostředí

Do nitra pasivní dřevostavby - vnitřní prostředí

Energeticky úsporné stavební řešení pasivní dřevostavby rodinného domu, které jsme představili v minulém článku, doplňuje ucelený systém technických zařízení, který zajišťuje zdravé a komfortní bydlení s velmi nízkými provozními náklady. Celý systém se snadno reguluje a ovládá.

Do nitra pasivní dřevostavby

Do nitra pasivní dřevostavby

Redakční návštěva pasivního domu, který Vám právě představujeme, proběhla netradičně nadvakrát, a to ve fázi dokončené nosné konstrukce, kdy jsme zastihli montáž vnější obálky stavby, a ve fázi měření vzduchotěsnosti domu v provozním stavu po jeho dokončení. Obě návštěvy odhalily to podstatné – důmyslné konstrukční…