REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Základová deska na izolačním zásypu snižuje energetické nároky domu

Energetická náročnost je u dnešních novostaveb rodinných domů velmi diskutovaným tématem. Řeší se zateplení střechy, fasády a také moderní technologie jako rekuperace, tepelná čerpadla, využití solární energie. Málokdo si však uvědomuje, že dům by se měl tepelně izolovat také od země.

Začne-li se s tepelnou izolací už u základové desky, přinese to finanční úspory při provozu domu. Založení stavby na tepelně izolačním zásypu nepředstavuje žádnou extrémní finanční investici. Navíc dochází k úsporám, protože není nutná další podlahová izolace.

S inovativním zakládáním přichází do ČR společnost LIAS Vintířov, která zakládá rodinné domy na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor. Pro účely zakládání se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.

Základová deska - izolace domu od základů díky zásypu Liapor

Přednosti zakládání na Liaporu

 • ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů
 • další podlahová izolace není nutná
 • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)
 • mnoho referencí u nás i v celé Evropě
 • rychlá stabilizace základové spáry
 • jednoduchá montáž

Postup při zakládání pomocí kameniva Liapor

 • Po provedení výkopových prací se na rostlý terén ukládá drenážní vrstva kameniva v tloušťce cca 150 mm.
 • Připraví se drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě
 • Na drenážní vrstvu se položí geotextilie z kontiunálního vlákna a provede potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu kamenivem Liapor. Dodávka Liaporu na stavbu se realizuje velkokapacitními sklápěči.
 • Samotné ukládání probíhá většinou ručně, případně malou pásovou mechanizací (závisí na velikosti stavby).
 • Na vrstvu kameniva Liapor se položí geotextilie z kontiunálního vlákna a následně probíhá příprava bednění, výztuže a betonáž základové desky.
 • Na takto připravenou základovou desku je možno realizovat rodinný dům

Více informací na zakladani-domu.cz>>

Zakládání domu pomocí Liaporu může realizovat každý, kdo má se zakládáním domů zkušenosti. Výrobce Liaporu, společnost Lias Vintířov poskytuje stavebníkům bezplatnou technickou podporu a poradenství.

Pro bližší informace, individuální cenové nabídky a objednávky kontaktujte obchodně technické poradce Lias Vintířov:

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.


Dům jedním tahem
tel: +420 352 324 426
mob.: +420 724 172 044
e-mail: korellus@liapor.cz

Pro stavbu domu můžete využít také další produkty společnosti Lias Vintířov:

LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

logo
Vintířov 176
357 35 Vintířov

telefon: 352 324 444
e-mail: info@liapor.cz

web: www.liapor.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní umělecká škola v energeticky pasivním standardu má deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory, taneční sál, dvě učebny pro výtvarnou výchovu a v přízemí velký víceúčelový sál. Vstupní prostory, schodiště a foyer zdobí plastika od Karla Malicha. Další plastika od tohoto umělce je zavěšena na…