Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Do nitra pasivní dřevostavby - vnitřní prostředí

Energeticky úsporné stavební řešení pasivní dřevostavby rodinného domu, které jsme představili v minulém článku, doplňuje ucelený systém technických zařízení, který zajišťuje zdravé a komfortní bydlení s velmi nízkými provozními náklady. Celý systém se snadno reguluje a ovládá.

Větrání a vytápění

Klíčovým prvkem technického zařízení je vytápěcí a větrací jednotka ATREA DUPLEX RA4 se zpětným získáváním tepla. Rozvod tepla po objektu je primárně řešen prostřednictvím teplovzdušné jednotky v kombinaci s větráním. Jako doplňkové otopné plochy jsou v obou koupelnách umístěny teplovodní žebříkové radiátory. Režim a intenzita větrání jsou řízeny automaticky na základě signálů z WC, kuchyně a především čidla CO2místěného v obývacím pokoji. Samozřejmostí je možnost manuálního ovládání nástěnným ovladačem v obývacím pokoji.Větrací jednotku je možné připojit na počítačovou síť a ovládat ji pomocí jednoduchého intuitivního webového rozhraní z počítače nebo chytrého telefonu.

Systém řízeného větrání s rekuperací majitelé využívají především v otopném období, mimo otopnou sezónu větrají v obytných místnostech převážně okny. Přesto se jednotka spouští v době používání WC, koupelen a kuchyně, kdy zajišťuje nucené větrání.

Zdroje tepla

Hlavním zdrojem tepla, zapojeným do akumulačního zásobníku, je tepelné čerpadlo země-voda ATREA TCA 3.1 o výkonu pouhých 3,1 kW. Čerpadlo využívá teplo z malého plošného kolektoru umístěného na zahradě v hloubce cca 1,5 metru. Zemní kolektor tepelného čerpadla může být v případě potřeby v letním období využíván také k chlazení domu (tzv. free cooling).

Teplo se akumuluje v integrovaném zásobníku ATREA IZT-U o objemu cca 650 litrů, a je následně využíváno pro vytápění objektu. Ve stejném zásobníku je zajištěna i hygienická průtočná příprava teplé vody. Zásobník je navíc vybaven záložními elektrickými spirálami.

Fotovoltaická elektrárna

V domě je instalována fotovoltaická elektrárna partnerské společnosti juwi s.r.o. o výkonu 4,9 kWp s podružným rozvaděčem. Systém primárně pokrývá spotřebu elektřiny v domě (tepelné čerpadlo, lednička, pračka, vzduchotechnická jednotka a další spotřebiče). Případné přebytky vyrobené elektrické energie jsou následně využívány k ohřevu vody v integrovaném zásobníku tepla IZT-U. Pouze malou nevyužitelnou část přebytků systém posílá do rozvodné sítě.

Z rozvodné sítě systém také doplňuje elektřinu pro pokrytí spotřeby domu v případě nedostatečné produkce FVE. Systém je doplněn o podrobný monitoring FVE, který umožňuje sledovat výrobu elektrické energie přes webovou aplikaci.

Díky tomuto inteligentnímu řízení spotřeby je v roční bilanci cca 80 % veškeré vyrobené elektrické energie efektivně využito pro provoz domu a cca 9 měsíců v roce není nutné pro přípravu TV používat jiný zdroj energie

Jak zajistit příjemnou teplotu i v létě

Pro zajištění příjemné teploty interiéru v letním období je klíčové v prvé řadě eliminovat nežádoucí solární zisky, tzn. zajistit účinné stínění okenních otvorů (pergoly, markýzy, venkovní žaluzie apod.). Následné chlazení interiéru pak slouží již pouze jako doplněk ke zvýšení komfortu v období extrémně vysokých teplot.

Provozní náklady

Díky propracovanému návrhu domu a energeticky úspornému stavebnímu řešení v kombinaci s uceleným systémem technických zařízení se celkové provozní náklady objektu (vytápění, ohřev vody, osvětlení a spotřebiče) pohybují kolem 20.000 Kč za rok bez odpočtu produkce elektřiny z FVE. Při započtení produkce elektřiny z fotovoltaického systému je částka ještě výrazně nižší.

Blower door

V domě proběhla dvě měření průvzdušnosti obálky budovy, tzv. Blower-Door test. Zkouškou průvzdušnosti obálky budovy metodou B se měří těsnost samotné obálky budovy v průběhu výstavby v době, kdy je možný přístup k hlavní vzduchotěsnicí vrstvě, kterou lze v průběhu testu opravit.  Zkouškou vzduchotěsnosti metodou A se měří těsnost celého domu po dokončení stavby v provozním stavu. Test B proběhl na začátku léta 2013 s výslednou hodnotou výměny vzduchu n50 = 0,23 h-1, měření metodou A proběhlo v roce 2014, a to s výsledkem n50= 0,22 h-1, což s rezervou splňuje požadovanou hodnotu pro pasivní domy n50 ≤ 0,6 h-1.

Energetická náročnost

Parametry obvodových konstrukcí domu splňují požadavky pro energeticky pasivní domy. Pasivnímu standardu odpovídá i měrná potřeba tepla na vytápění 13 kWh/(m2a) a spotřeba měrné neobnovitelné primární energie 30 kWh/(m2a). Dům splnil všechny náročné požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám, v oblasti podpory B.2 (nejvyšší hladina podpory) – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (výzva I/2013) – a stavebník úspěšně absolvoval celý náročný administrativní proces.

Dům ATREA – Mníšek pod Brdy

Koncept a stavební systém:
DOMY ATREA
Architekt:
Ing. arch. Jana Kučerová
Projektant:
Ing. David Chudoba
Technický dozor stavebníka:
Ing. Petr Marx
Realizační společnost:
Daniel Petříček
Podlahová plocha domu:
cca 125 m2

Domy Atrea

Společnost ATREA je známa především jako přední Český výrobce systémů větrání s rekuperací, vytápění a chlazení, přípravy TV a zdrojů tepla nejen pro nízkoenergetické, pasivní domy a nulové domy.

Jako jedna z prvních firem v ČR se začala věnovat tématice trvale udržitelné výstavby a realizaci energeticky úsporných domů. Pod značkou DOMY ATREA, ve spolupráci s odbornými partnery, zajišťuje komplexní servis v oblasti výstavby energeticky úsporných domů od konzultační činnosti, zpracování individuální architektonické koncepce, dokumentace pro provedení stavby až po zajištění výstavby ve vlastním certifikovaném stavebním systému.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Do nitra pasivní dřevostavby
  2. Do nitra pasivní dřevostavby - vnitřní prostředí

Mohlo by vás zajímat

Srubová stavba

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, jak se staví srub, pokud byste si jej chtěli postavit sami svépomocí. Nutno říci, že stavba takového rodinného domu…

Jak koupit bydlení: Vytápění a energetická náročnost

Jak koupit bydlení: Vytápění a energetická náročnost

Zdroj tepla (a stáří technologie) v souvislosti s druhem objektu může mít zásadní vliv na vaši peněženku. Stejně tak důležitý je výběr dodavatele energií. Životnost zařízení na vytápění je s výjimkou velmi starých zařízení (klasické dřívější kotle Dakon na uhlí apod.) uváděna max. 20 roků. Zjistěte si stáří (podle…

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní umělecká škola v energeticky pasivním standardu má deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory, taneční sál, dvě učebny pro výtvarnou výchovu a v přízemí velký víceúčelový sál. Vstupní prostory, schodiště a foyer zdobí plastika od Karla Malicha. Další plastika od tohoto umělce je zavěšena na…

Do nitra pasivní dřevostavby

Do nitra pasivní dřevostavby

Redakční návštěva pasivního domu, který Vám právě představujeme, proběhla netradičně nadvakrát, a to ve fázi dokončené nosné konstrukce, kdy jsme zastihli montáž vnější obálky stavby, a ve fázi měření vzduchotěsnosti domu v provozním stavu po jeho dokončení. Obě návštěvy odhalily to podstatné – důmyslné konstrukční…