REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Do nitra pasivní dřevostavby - vnitřní prostředí

Energeticky úsporné stavební řešení pasivní dřevostavby rodinného domu, které jsme představili v minulém článku, doplňuje ucelený systém technických zařízení, který zajišťuje zdravé a komfortní bydlení s velmi nízkými provozními náklady. Celý systém se snadno reguluje a ovládá.

Větrání a vytápění

Klíčovým prvkem technického zařízení je vytápěcí a větrací jednotka ATREA DUPLEX RA4 se zpětným získáváním tepla. Rozvod tepla po objektu je primárně řešen prostřednictvím teplovzdušné jednotky v kombinaci s větráním. Jako doplňkové otopné plochy jsou v obou koupelnách umístěny teplovodní žebříkové radiátory. Režim a intenzita větrání jsou řízeny automaticky na základě signálů z WC, kuchyně a především čidla CO2místěného v obývacím pokoji. Samozřejmostí je možnost manuálního ovládání nástěnným ovladačem v obývacím pokoji.Větrací jednotku je možné připojit na počítačovou síť a ovládat ji pomocí jednoduchého intuitivního webového rozhraní z počítače nebo chytrého telefonu.

Systém řízeného větrání s rekuperací majitelé využívají především v otopném období, mimo otopnou sezónu větrají v obytných místnostech převážně okny. Přesto se jednotka spouští v době používání WC, koupelen a kuchyně, kdy zajišťuje nucené větrání.

Zdroje tepla

Hlavním zdrojem tepla, zapojeným do akumulačního zásobníku, je tepelné čerpadlo země-voda ATREA TCA 3.1 o výkonu pouhých 3,1 kW. Čerpadlo využívá teplo z malého plošného kolektoru umístěného na zahradě v hloubce cca 1,5 metru. Zemní kolektor tepelného čerpadla může být v případě potřeby v letním období využíván také k chlazení domu (tzv. free cooling).

Teplo se akumuluje v integrovaném zásobníku ATREA IZT-U o objemu cca 650 litrů, a je následně využíváno pro vytápění objektu. Ve stejném zásobníku je zajištěna i hygienická průtočná příprava teplé vody. Zásobník je navíc vybaven záložními elektrickými spirálami.

Fotovoltaická elektrárna

V domě je instalována fotovoltaická elektrárna partnerské společnosti juwi s.r.o. o výkonu 4,9 kWp s podružným rozvaděčem. Systém primárně pokrývá spotřebu elektřiny v domě (tepelné čerpadlo, lednička, pračka, vzduchotechnická jednotka a další spotřebiče). Případné přebytky vyrobené elektrické energie jsou následně využívány k ohřevu vody v integrovaném zásobníku tepla IZT-U. Pouze malou nevyužitelnou část přebytků systém posílá do rozvodné sítě.

Z rozvodné sítě systém také doplňuje elektřinu pro pokrytí spotřeby domu v případě nedostatečné produkce FVE. Systém je doplněn o podrobný monitoring FVE, který umožňuje sledovat výrobu elektrické energie přes webovou aplikaci.

Díky tomuto inteligentnímu řízení spotřeby je v roční bilanci cca 80 % veškeré vyrobené elektrické energie efektivně využito pro provoz domu a cca 9 měsíců v roce není nutné pro přípravu TV používat jiný zdroj energie

Jak zajistit příjemnou teplotu i v létě

Pro zajištění příjemné teploty interiéru v letním období je klíčové v prvé řadě eliminovat nežádoucí solární zisky, tzn. zajistit účinné stínění okenních otvorů (pergoly, markýzy, venkovní žaluzie apod.). Následné chlazení interiéru pak slouží již pouze jako doplněk ke zvýšení komfortu v období extrémně vysokých teplot.

Provozní náklady

Díky propracovanému návrhu domu a energeticky úspornému stavebnímu řešení v kombinaci s uceleným systémem technických zařízení se celkové provozní náklady objektu (vytápění, ohřev vody, osvětlení a spotřebiče) pohybují kolem 20.000 Kč za rok bez odpočtu produkce elektřiny z FVE. Při započtení produkce elektřiny z fotovoltaického systému je částka ještě výrazně nižší.

Blower door

V domě proběhla dvě měření průvzdušnosti obálky budovy, tzv. Blower-Door test. Zkouškou průvzdušnosti obálky budovy metodou B se měří těsnost samotné obálky budovy v průběhu výstavby v době, kdy je možný přístup k hlavní vzduchotěsnicí vrstvě, kterou lze v průběhu testu opravit.  Zkouškou vzduchotěsnosti metodou A se měří těsnost celého domu po dokončení stavby v provozním stavu. Test B proběhl na začátku léta 2013 s výslednou hodnotou výměny vzduchu n50 = 0,23 h-1, měření metodou A proběhlo v roce 2014, a to s výsledkem n50= 0,22 h-1, což s rezervou splňuje požadovanou hodnotu pro pasivní domy n50 ≤ 0,6 h-1.

Energetická náročnost

Parametry obvodových konstrukcí domu splňují požadavky pro energeticky pasivní domy. Pasivnímu standardu odpovídá i měrná potřeba tepla na vytápění 13 kWh/(m2a) a spotřeba měrné neobnovitelné primární energie 30 kWh/(m2a). Dům splnil všechny náročné požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám, v oblasti podpory B.2 (nejvyšší hladina podpory) – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (výzva I/2013) – a stavebník úspěšně absolvoval celý náročný administrativní proces.

Dům ATREA – Mníšek pod Brdy

Koncept a stavební systém:
DOMY ATREA
Architekt:
Ing. arch. Jana Kučerová
Projektant:
Ing. David Chudoba
Technický dozor stavebníka:
Ing. Petr Marx
Realizační společnost:
Daniel Petříček
Podlahová plocha domu:
cca 125 m2

Domy Atrea

Společnost ATREA je známa především jako přední Český výrobce systémů větrání s rekuperací, vytápění a chlazení, přípravy TV a zdrojů tepla nejen pro nízkoenergetické, pasivní domy a nulové domy.

Jako jedna z prvních firem v ČR se začala věnovat tématice trvale udržitelné výstavby a realizaci energeticky úsporných domů. Pod značkou DOMY ATREA, ve spolupráci s odbornými partnery, zajišťuje komplexní servis v oblasti výstavby energeticky úsporných domů od konzultační činnosti, zpracování individuální architektonické koncepce, dokumentace pro provedení stavby až po zajištění výstavby ve vlastním certifikovaném stavebním systému.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Do nitra pasivní dřevostavby
  2. Do nitra pasivní dřevostavby - vnitřní prostředí

Mohlo by vás zajímat

Jak se staví srub svépomocí

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, ...

Jak koupit bydlení: Vytápění a energetická náročnost

Jak koupit bydlení: Vytápění a energetická náročnost

Zdroj tepla (a stáří technologie) v souvislosti s druhem objektu může mít zásadní vliv na vaši peněženku. Stejně tak důležitý je výběr dodavatele energií. Životnost zařízení na vytápění je s výjimkou ...

Do nitra pasivní dřevostavby

Do nitra pasivní dřevostavby

Redakční návštěva pasivního domu, který Vám právě představujeme, proběhla netradičně nadvakrát, a to ve fázi dokončené nosné konstrukce, kdy jsme zastihli montáž vnější obálky stavby, a ve fázi ...

REKLAMA
REKLAMA