Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kodaňská školka: Nové v kontextu starého

Mateřská škola je jedna s prvních veřejných budov, se kterou přijdeme ve svém životě do kontaktu. Naše vnímání prostoru a architektury může ovlivnit na celý život. To si architekti dobře uvědomovali. Zároveň před sebou měli výzvu jak zakomponovat poutavý a moderní objekt pro děti mezi původní zástavbu. Podívejte se jak se jim to povedlo!

Forfatterhuset Kindergarten se stala jedním z nejvíce inspirujících počinů na poli návrhu provedení školských a vzdělávacích institucí. Přináší totiž zároveň výzvu a řešení. Přímořská Kodaň s téměř šesti stovkami tisíc obyvatel má totiž na standard evropských měst velmi komplikovaný vnitřní charakter: zachovalé historické centrum s kanály a výstavními domy, průmyslové přístavní doky reprezentující éru minulého století a k tomu ještě poklidná rozvolněná zástavba rodinných cihlových domů. To vše se v městě prolíná, a stačí jen málo, aby došlo k narušení rázu té které čtvrti, což místní rozhodně neocení.

Školka v typizované zástavbě poklidné čtvrti mohla klidně být, jak už bylo zmíněno, klasickou dvoupatrovou cihlovou budovou s čtvercovým či obdélníkovým půdorysem, a nezbytným dětským hřištěm. Bezezbytku by zapadla, funkčně i prostorově, ale rozhodně by nebyla ničím zajímavá. COBE ale přišli se zcela jinou vizí prostorových dispozic, kterou popisují „jako pět květináčů v zahradě“, fascinujícím návrhem plným oblouků a křivek, které ruší potřebu strohých a střízlivých linií, a i když se to může zdát neuvěřitelné, dokázaly tento koncept moderní budovy sladit s okolní zástavbou natolik dobře, že nepůsobí ani v nejmenším rušivě.

Recept podle COBE: Zeleň na prvním místě

Jednolitý obdélníkový stavební pozemek rozčlenit na nepravidelné segmenty. Kolem existující zeleně – nahloučených vzrostlých stromů – vytvořit jakési částečně uzavřené kapsy. Definovat blíže tento prostor: zachovat bezezbytku stromy, vymezit je vůči okolí terasami či nízkými vyplétanými plůtky, ale postupovat tak, aby pořád zůstaly jednotlivé kapsy bezpečně přístupné i dětem. Dalším krokem je vytvoření „dynamických“ malých zahrádek, které dále rozbíjejí monolit struktury, tím že vytvoří co největší spektrum mikrohabitatů. Ne tedy jedno centrální hřiště nebo nádvoří, ale desítky hracích koutů. Přitom zachovat přehlednost a čistotu celého místa.

Jak ale zakomponovat do tohoto pojetí samotné objekty budov COBE se znovu připomíná „květináči v zahradě“. Jednotlivé stavby s třídami, jídelnou, technickým či administrativním zázemím, šatnami a hernami, které tu z pozemku vystupují, jsou chápány jako předimenzované květináče, tedy vyvýšené struktury s další zelení, které „sedí“ uvnitř vlastního parku. Jejich výška pochopitelně musí odpovídat tomu (pohybujeme se na úrovni 1-3 pater), aby umožňovaly v co největší míře prostup přirozeného světla, nevznikala vlhká či zastíněná místa, a do zahrady vanul svěží vítr. Zbývá už jen charakter těchto budov sladit s okolní zástavbou: k tomu dopomohou červené cihlové lamely, které korespondují s červení cihel přilehlých budov. A výsledek je ohromující.

Otevřenost prostoru neeliminuje členitost

Denní centrum a školka je určeno dětem ve věku od nula do šesti let, a tak projektová architektka Greta Tiedje spoustu práce s vnitřním členěním prostoru, který musel plně odpovídat potřebám jednotlivých věkových kategorií. Design vnějšího členění a segmentace jednotlivých úseků se pak odráží i v interiéru. Prostor zůstává otevřený, vzdušný a světlý, ale z hlediska funkčnosti mohou být děti různého věku odděleny, byť jsou uvnitř či vně společného prostoru. Při plné kapacitě do Forfatterhuset Kindergarten 160 dětí. Starší si mohou hrát třeba na závodní dráze pro autíčka, menší docení brouzdaliště nebo pískoviště, nebo jednotlivé travnaté plácky zastíněné korunami vzrostlých stromů.

Co prozradil tvůrce projektu:

„Chtěli jsme vytvořit denní centrum pro děti, školku, která by byla v rámci svého provedení na světové úrovni,“ říká Dan Stubbergaard, zakladatel a hlavní kreativec architektonického studia COBE. „Naším cílem bylo dát dětem ty nejlepší možnosti, pokud jde o poskytnutí klidného a současně inspirujícího zázemí k výuce a maximální přístup k živoucí přírodě, navzdory školce situované uvnitř města.“

Největší výzvu podle Stubbergaarda představovalo ono sladění vyznění celého projektu s okolní zástavbou. „Školka Forfatterhuset Kindergarten se nachází v historické čtvrti s tradiční zástavbou, kde žije řada starších obyvatel a funguje zde několik domovů důchodců a pečovatelských center. Museli jsme proto postupovat s maximální šetrností, pokud jde o zachování klidu, jak na úrovni historického kontextu zástavby, tak i samotnou destinací, kde lidé v poklidu dožívají. Do čtvrti jsme teď navíc přivedli energii tím, že jsme jí dali místo, kde život teprve začíná.“

Vytvořit něco nového, co by fungovalo ve „starém“ zázemí, a přitom to zbytečně nekontrastovalo, vyžadovalo veliký stupeň pochopení a citlivosti. „Typickým příkladem je vnější fasáda školky,“ prozrazuje dále ředitel COBE. „V podobě červených cihlových lamel je tu jasná reference vůči stávající zástavbě, ale namísto tradičních horizontálních prvků jsme sáhli po lamelách. Nové potkává staré.“

Ani dále nešetřil Stubbergaard květnatými popisy: „Ale není jen o porozumění té historické schránky, ale i o tvorbě něčeho radikálně nového. Sama fasáda dává vyjádření uniformního zasazení do stávajícího kontextu a v současnosti nabízí moderní interpretaci architektury, včetně vnitřní koherence a souznění s lokalitou.“

Školka, na které s COBE spolupracovala i studia PK3 (krajinná architektura)a D. A. I. (inženýrské provedení) byla dětem otevřena na začátku července 2014.

Studio COBE

Architektonické studio COBE založil roku 2005 dánský architekt Dan Stubbergaard a německá architekta Vanessa Miriam Carlow, a od té doby pokrylo mapu Dánska sérií vysoce ceněných a nápaditých realizovaných projektů. V současnosti se mezi prubířské kameny jejich dovednosti řadí například knihovna Bispebjerg v Kodani, futuristické provedení stanice S kodaňského metra Nørreport nebo divadlo Taastrup.

COBE dnes zaměstnává na šest desítek kreativců z řad architektů, krajinných inženýrů, odborníků na technické konstrukce a alternativní stavební materiály. Nesoustředí se jen na lokální projekty, ale zpracovává i masterplannig významných lokalit, například kampus univerzity Nørre Campus či Nordhavnen. Pokud jde o školky a denní stacionáře pro děti, je Forfatterhuset Kindergarten v podstatě už třetí v pořadí (po Youth Club a Prinsessegade Kindergarten), ale řadí se mezi aktuálně nejvíce oceňované a diskutované projekty tohoto studia vůbec.

Za poskytnutí materiálů a doplňující informace děkuji projektovému manažerovi studia COBE, Eiku Bjerregaardovi.

Projektový tým: Dan Stubbergaard, Eik Bjerregaard, Kato Hiroshi, Greta Tiedje, Caroline Krogh Andersen, Jens Kert Wagner, Martin Jonsbak Nielsen, Magnus Meulengracht, Tobias Mürsch, Martin Laustsen, Chloé Blain, Michal Kniaz, Christina Matos, Andy Minchev, Gabrielle Ubareviciute, Elin Parry

Údaje o stavbě Forfatterhuset Kindergarten

Název projektu: Forfatterhuset Kindergarten
Zadavatel: město Kodaň
Datum dokončení: 2014
Architektonické studio: COBE
Dodavatel stavby: Kjær & Lassen
Rozpočet: 42 mil. dánských korun (tj. 5,6 mil EURO)
Celková užitná plocha: 1927 m2
Kapacita: 160 dětí od 0-6 let
Počet pater: 1-3
Návrh konceptu zeleně: PK3
Inženýring stavby: D. A. I.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Unikátní škola vyžaduje unikátní interiér. Tabuli a lavice tu nehledejte

Unikátní škola vyžaduje unikátní interiér. Tabuli a lavice tu nehledejte

Povinnou školní docházkou prošel každý. Každý si ještě dnes vzpomene na zvonění ohlašující začátek vyučování v 8 hodin ráno, na svého spolužáka, se kterým sdílel místo v lavici, nebo na nepříjemné čtvrtletní písemky z matematiky. Děti z hloubětínské školy Vela ovšem nic z toho neznají. Škola, která zde v roce 2018…

Školka pro nejmenší, která má děti inspirovat k učení

Školka pro nejmenší, která má děti inspirovat k učení

Posledním diskutovaným projektem architektonického studia Bourne Blue Architects se stal realizovaný záměr na výstavbu „školy pro nejmenší“ na předměstí Newcastle v australském Novém Jižním Walesu. Specifika zadání vycházela jak z požadavku na celodenní umístění skutečně těch nejmladších dětí batolecího věku (0-2…

Škola, která z trosek vyrostla: Las Nieves Technical

Škola, která z trosek vyrostla: Las Nieves Technical

Zemětřesení v Chile? Nic neobvyklého. V průběhu roku zaznamenají seismologové na 1600 středně silných otřesů, a lehké chvění tu už snad nikdo ani nepočítá. Otřesy, které v roce 2010 zasáhly předměstí Santiaga, respektive oblast Puente Alto, si ale pamatují všichni.

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní umělecká škola v energeticky pasivním standardu má deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory, taneční sál, dvě učebny pro výtvarnou výchovu a v přízemí velký víceúčelový sál. Vstupní prostory, schodiště a foyer zdobí plastika od Karla Malicha. Další plastika od tohoto umělce je zavěšena na…

Školka a dětské denní centrum Chrysalis

Školka a dětské denní centrum Chrysalis

„Takové denní pečovatelské centrum pro děti tu ještě nebylo!“, honosí se dnes aucklandské vzdělávací zařízení Chrysalis. Jeho zakladatelé, manželé Singhovi si mezi své hlavní cíle si vytýčili posunout aspirace na vyšší vzdělání každého mladého Novozélanďana. A to prosím bez ohledu na to, že zdejším „klientům“ často…

REKLAMA