REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytápění domu a zdroje tepla více o tématu

Vytápění domácností extralehkým topným olejem. Vyplatí se? Je šetrné k životnímu prostředí?

V posledních deseti letech se o vytápění extralehkým topným olejem, topnou naftou, hovoří jen velmi málo. Maximálně vyjde zmínka o daňovém úniku způsobeném zaměnitelností motorové nafty, která je však snadno odhalitelná v důsledku přidaného silného červeného barviva do topného oleje. Vytápění domácností extralehkým topným olejem není mrtvé a aktivně bojuje o svou budoucnost.
Příklad ekologického kondenzačního olejového kotle umístěného na zásobníku pro přípravu teplé vody. Viessmann Vitoladens 300-C, rozsah výkonů 10,3 až 28,9 kW, normovaný stupeň účinnosti 98 % (ke spalnému teplu). Foto: Viessmann

Komfort

Moderní olejové vytápění je bezpečné, plně komfortní a čisté. Topný olej se tankuje z cisterny přímo do nádrže v kotelně, pro kterou postačí podlahová plocha cca 3 m2. Provozovatel má jednoduchý a průkazný přehled o své spotřebě, na jejímž základě je mu vracena spotřební daň z nákupní ceny. Nádrž nevyžaduje kontroly a revize nutné u plynových zařízení a její dvouplášťová konstrukce odstraňuje potřebu záchytné vany.

Životní prostředí

K uhlíkové neutralitě budovy lze dojít třemi kroky:

 • zvýšením účinnosti pomocí moderní technologie
 • využitím obnovitelných zdrojů energií
 • využitím paliv produkujících snížené emise skleníkových plynů

Spolkový svaz německého topenářského průmyslu (BDH) a Institut pro teplo a mobilitu (IWO) oznámily letos v říjnu zahájení testů nové varianty topného oleje se sníženou uhlíkovou stopou. Ve 21 obytných budovách začalo vytápění s využitím kombinovaného paliva R33. Toto palivo kromě standardního extralehkého topného oleje obsahuje 26 % hydrogenovaných zbytků. Jde o biopalivo druhé generace, na bázi odpadu, jehož výroba nekonkuruje pěstování potravin. Palivová směs je navíc rozšířena o 7% podíl esterifikovaných bioolejů, tzv. FAME. Vzhledem k tomu, že obě obnovitelné palivové složky tvoří dohromady 33 %, je směs označována jako palivo R33.

Představu, o jak velký potenciál ke snížení uhlíkové stopy jde, si lze udělat z faktu, že jen v Německu je přibližně 5,5 milionu otopných systémů využívajících topný olej. Vytápění topným olejem je rozšířeno i ve Švýcarsku a v Rakousku byl topný olej zdrojem cca 21 % tepla spotřebovaného domácnostmi v roce 2016. Z technických nebo finančních důvodů nelze mnoho z těchto systémů převést na jiné zdroje tepla.

Požadovaných ekologických cílů lze dosáhnout zvyšováním účinnosti olejových kotlů přechodem na kondenzační, jako se to děje v oblasti zemního plynu, úprav otopných soustav a ve spojení se zateplením obálky budov. Zbývající značně zredukované množství energie je pak možné pokrýt použitím olejových paliv se sníženou produkcí skleníkových plynů.

Jedna z cest k dosažení uhlíkové neutrality vede i přes topný olej. Od zateplení budov, přes instalaci olejových kondenzačních kotlů, hybridní systémy a dlouhodobou zelenou perspektivu vytváří kombinovaný topný olej se sníženou produkcí CO2. (Grafika: IWO)Jedna z cest k dosažení uhlíkové neutrality vede i přes topný olej. Od zateplení budov, přes instalaci olejových kondenzačních kotlů, hybridní systémy a dlouhodobou zelenou perspektivu vytváří kombinovaný topný olej se sníženou produkcí CO2. (Grafika: IWO)

Test využití nového olejového palivy svými projekty podporují vedoucí výrobci olejových kotlů, například společnost Bosch Thermotechnik, konkrétně značka Buderus, dále Dehoust, Viessmann, Weishaupt a Wolf  a další společnosti jako Danfoss, GOK, Hoval a Suntec s know-how se zabývají i otázkami týkajícími se komponentů. Praktická zkouška je úzce propojena s nadnárodním projektem evropské zastřešující asociace topenářského průmyslu EHI (Association of the European Heating Industry) a evropské asociace topného oleje Eurofuel. 

ČR a topný olej extralehký

Z ekologického hlediska je u paliv důležité, kolik CO2 se uvolní jejich spálením. Při zohlednění účinnosti olejových kotlů a pro srovnání i kotlů na hnědé uhlí, vychází při využití hnědého uhlí emisní faktor 533 kilogramů CO2 na 1000 kWh využité tepelné energie. To pro běžný rodinný dům vytápěný ručně přikládaným kotlem (tepelná ztráta domu 20 kW) představuje přibližně 1500 kg CO2 za rok. V případě vytápění dnes běžně dostupným extralehkým topným olejem jde o cca 860 kg CO2 za rok. Je zřejmé, že pokud se některý provozovatel zastaralého kotle na hnědé uhlí ve spojení s povinností ukončit jeho provoz k 1. září 2022 rozhodne pro přechod na extralehký topný olej, zachová se velmi ekologicky.

Lze předpokládat, že nové olejové palivo R33 nebo jemu jiná podobná varianta, by se mohlo masově začít prosazovat již v letech let 2023 až 2025. Tím se pro topný olej může otevřít nová dlouhodobá perspektiva. Neboť jeho emisní faktor bude ještě nižší. Pro výše uvedený rodinný dům by to bylo cca 580 kg CO2 za rok, a to je dokonce méně, než 650 kg CO2 za rok se zemním plynem.

Extralehký topný olej je ekologicky přijatelné palivo

Byť se o tom veřejně nemluví, tak extralehký topný olej patří k ekologicky přijatelným palivům a náhrada vytápění hnědým uhlím za vytápění olejem je opatření, které významně šetří životní prostředí. Nehodí se všude, nicméně pro řadu lokalit je vhodným řešením.

Evropský olejářský průmysl má velmi intenzivní zájem na tom, aby mohl nadále dodávat topné oleje svým cca 5,5 miliónům německých zákazníků a dalším miliónům v sousedních státech. Proto lze očekávat, že se aktivity vedoucí k ozelenění topného oleje budou stupňovat. To zaručí dlouhodobou perspektivu využití vytápění extralehkým topným olejem v České republice.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytápění domu a zdroje tepla

 1. Jaký je rozdíl mezi teplem a teplotou? Jak se určuje vnitřní a venkovní teplota?
 2. Co má umět moderní automatický kotel na tuhá paliva?
 3. Jak správně vybrat krbová kamna
 4. Problém dnešních novostaveb – málo místa na vytápění
 5. Tip jak ušetřit za palivo
 6. Dřevěné brikety – jak s nimi topit?
 7. Od září 2015 mají i plynové kotle, tepelná čerpadla a zásobníky energetický štítek
 8. Vytápění domácností extralehkým topným olejem. Vyplatí se? Je šetrné k životnímu prostředí?
 9. Pokojový termostat, nebo něco lepšího?
 10. Pojistný ventil otopné soustavy. K čemu je dobrý a jak funguje?
 11. Termostatický ventil teplotu neřídí! Jak funguje a k čemu slouží?
 12. Zabezpečení otopné soustavy: Co je expanzní nádoba a jak funguje
 13. Pitná voda není vhodná pro plnění topení. Proč je škodlivá pro otopnou soustavu?
 14. Jak připravit kotel na tuhá paliva na topnou sezónu?
 15. Jak připravit plynový kotel na zimu?
 16. Co je teplotní spád a jaký má význam pro topnou soustavu
 17. Co způsobují plyny v otopné soustavě?
 18. Odvzdušňovací ventil – kde ho najít a jak funguje
 19. Postup odvzdušnění otopné soustavy
 20. Hliníková folie za radiátorem. Ano nebo ne? Může uspořit energie? A může situaci i zhoršit?

Přečtěte si více k tématu Vytápění domu a zdroje tepla

Zdroj: fotolia.com

Zájem o palivové dřevo meziročně klesl o 43 procent, důvodem počasí i předzásobení

Zájem Čechů o palivové dřevo loni klesl. Celkový objem prodaného palilového dříví se v roce 2023 meziročně snížil o 43 procent. Jedním z hlavních důvodů byla vysoká poptávka o rok dříve, kdy se velká část zákazníků kvůli vysokým cenám energií předzásobila. Roli v loňském roce také hrálo teplejší počasí a pozdější…