Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sousedé a zákony více o tématu

Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Se sousedy je to mnohdy složité, zvláště když si chcete postavit nový dům na zakoupeném pozemku či výrazně zrekonstruovat váš dům nebo jinou nemovitost. Právě sousedé vám mnohdy vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. Cesty volí různé a cíl je jasný, co nejvíce oddálit realizaci stavby.
Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Bohužel formálnost procesních postupů a kvalifikovanost stavebních úřadů jim v tomto záměru mnohdy nahrává. Proto je pro stavebníka výhodou, pokud si pro realizaci svého stavebního záměru obstará kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou. Tento mu umožní levněji a rychleji získat oprávnění k umístění či realizaci stavby, navíc bez strachu z možnosti podání odvolání ze strany souseda.  

Je nutný souhlas souseda pro realizaci stavby?

Souhlas souseda, resp. vlastníka sousedního pozemku či stavby, je výhodou, ale není nutným předpokladem pro umístění či realizaci stavby nebo její změny. Jsou stavby, pro které na základě stavebního zákona nelze využít jednodušších postupů a je i běžné, že se někdy souhlas souseda nepodaří získat. Pokud soused nesouhlasí či podmiňuje souhlas nereálnými požadavky a podmínkami, je třeba žádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V daných případech je soused v roli účastníka řízení. Může podávat námitky proti záměru v rozsahu, kterým je jeho právo dotčeno (§ 89 odst.4 SZ), případně podat odvolání proti rozhodnutí, kterým byla stavba povolena. Vždy je však na stavebním úřadě, aby posoudil námitky účastníka řízení, u kterých nedošlo k dohodě, a to na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, technických norem apod. (§ 89 odst.6 SZ). Právě opakované a nadužívané opravné prostředky vedou v praxi k nekonečnému prodlužování řízení.

Pro jaké stavby lze souhlas využít

Zejména půjde o stavby, které jsou v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, stavby, které nemění poměry v území a nevyžadují nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nejčastěji jde o stavební záměry uvedené v § 103 stavebního zákona a ohlašované stavby včetně jejich změn dle § 104, jako jsou stavby sloužící pro bydlení nebo rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, o jednom podzemním podlaží s max. 2 nadzemními podlažími a podkrovím.

© Fotolia.com - eleonore-h

Jaké jsou výhody obstarání si souhlasu

 1. Levněji na poplatcích

  Vydání příslušných oprávnění pro umístění a realizaci stavby je zpoplatněno. Výši poplatků za jednotlivé správní činnosti jsou upraveny v příloze zákona o správních poplatcích zák. č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších novel (položka 18 a 19). V případě realizace stavby – RD do 150 m2 může stavebník ušetřit na správních poplatcích při využití souhlasu souseda až 4 500,- Kč. Konkrétně za vydání územního souhlasu namísto územního rozhodnutí může ušetřit 500,- Kč, za vydání souhlasu namísto stavebního povolení 4 tisíce korun.

 2. Rychleji

  Výhodou získání souhlasu souseda pro stavebníka je fakt, že mu umožní využít tzv. jednodušší postupy při získání oprávnění k umístění nebo k realizaci stavby vydávaných stavebními úřady, a to ve formě Souhlasu. Rozlišujme územní souhlas, který je třeba pro umístění novostavby a souhlas s ohlášenou stavbou, který je požadován u stavebních záměrů uvedených v § 104 SZ. Územní souhlas ani souhlas s ohlášenou stavbou nejsou správním rozhodnutím, nevydávají se ve správním řízení, a proto souhlasy stavební úřady vydávají mnohem rychleji.

  Navíc, na rozdíl od územního rozhodnutí či stavebního povolení, není možné proti nim podat řádné opravné prostředky, tj. odvolat se. Je-li žádost o vydání územního souhlasu úplná a je-li v souladu s požadavky požadovanými stavebním zákonem, vydá stavební úřad Územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti. Právních účinků nabývá souhlas dnem doručení žadateli.

  Pro srovnání, pokud se vede územní či stavební řízení, je stavební úřad povinen rozhodnout do 60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů s tím, že do běhu lhůt se mimo přerušení řízení dle správního řádu nezapočítává případné přerušení řízení, které nastává vždy, kdy stavební záměr klade požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a je třeba doložit plánovací smlouvy. 

 3. Minimalizace konfliktů se sousedy do budoucna

  Vždy je lepší a lépe se bydlí, když vztahy se sousedy jsou přinejmenším uspokojivé. Aby tomu bylo i nadále, je vhodné sousedy před podáním žádostí na stavební úřad dostatečně informovat a pokud to jde, nejlépe osobní návštěvou, kdy jim vše vysvětlíte. Celý projekt hned nosit nemusíte, ale situační výkresy, ze kterých je patrný typ stavby, jeho zastavěná plocha, výška a prostorové uspořádání, určitě.

  Fáze získávání souhlasu mnohdy může nadto napomoci vyjasnění sporných či nevyřčených nároků na užívání společných hranic pozemků, přístupových cest a apod. Pokud budete hned v úvodu pravdivě sousedy informovat o velikosti, rozsahu a způsobu provádění stavby, prodiskutujete si i jejich případné připomínky k navrhované stavbě (zejména velikosti, prostorovému umístění apod.), případně přislíbíte či se rovnou dohodnete na finančním vypořádání za případné škody či za využití sousedova pozemku k realizaci stavby, je pravděpodobné, že souhlas získáte.

  Ty, se kterými nemáte zrovna ideální vztahy, oslovte dopisem s doručenkou. Dopis by měl mimo osobního sdělení a popisu záměru zcela určitě obsahovat situační výkres, stručný popis projektové dokumentace včetně žádosti o podpis situačního výkresu s určením lhůty, dokdy by měl být souhlas poskytnut.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sousedé a zákony

 1. Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?
 2. Sousedé pod lupou zákona - občanský zákoník
 3. Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?
 4. Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci
 5. Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku
 6. Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku
 7. Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda
 8. Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?
 9. Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou
 10. Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu
 11. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků
 12. Jak donutit souseda pokácet strom, pokud ohrožuje váš majetek?
 13. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 14. Obtěžuje vás kouř a zápach z komína souseda? Jak se bránit?
 15. Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - bellan

Nový plot v novém stavebním zákoně. Kdy je potřeba povolení na stavbu plotu?

Stavba plotu je často nedílnou součástí realizace stavby samotné, mnohdy však probíhá samostatně a nezávisle na nové výstavbě či rekonstrukci. Zda a kdy stavebník k výstavbě plotu potřebuje povolení ze strany stavebního úřadu, zda může být ve stavbě (zejména vzhledu) omezen a co v této souvislosti přináší nový…

Zdroj: Fotolia.com

Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci

Na sousední parcelu najede rypadlo a začne kopat základovou jámu. Zdi vašeho domu se třesou, objevují se praskliny. Noční můra každého vlastníka rodinného domu. Máte nějakou možnost se bránit? Jak zakročit při poškozování svého domu sousední stavbou? A co dělat, aby k tomu vůbec nedošlo?

Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu

Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu

Se sousedy je to mnohdy složité, zvláště když si chcete postavit nový dům na zakoupeném pozemku či výrazně zrekonstruovat váš dům nebo jinou nemovitost. Právě sousedé Vám mnohdy Vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. A co když souhlas se všemi náležitostmi od souseda dostanete? Je možné že…

Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Ne každý projev souhlasu je souhlas, který lze předložit stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu či souhlasu s ohlášenou stavbou. Kvalifikovaným souhlasem je myšleno projevení souhlasu ve formě, jak ho požaduje stavební zákon. (zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel)

Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda

Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda

Problematika staveb stojících na hranici pozemku trápí nejednoho stavebníka. Co když ale potřebujete opravit zeď domu a jinudy než z pozemku souseda se k ní nedostanete? Jaké máte možnosti, pokud soused není přístupný domluvě? Jak zateplit dům na hranici pozemku? Je možné si vstup na pozemek soudně vymoci?

Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku

Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku

Problematika staveb stojících na hranici pozemku trápí nejednoho stavebníka. Připravily jsme tedy pro vás sérii článků věnovaných požadavkům na umisťování staveb na hranici pozemků, jejich údržbě i ochraně vlastnických práv majitelů sousedních pozemků. Dnes se podíváme, za jakých okolností lze či nelze umístit stavbu…

Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?

Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?

Se sousedy je to někdy složité, zvláště když si chcete něco přistavět či výrazně zrekonstruovat právě zakoupený či zděděný dům, byt či jinou nemovitost. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, právě sousedé Vám představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. Co je dobré vědět o sousedovi, kde končí vaše…