Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sousedé a zákony více o tématu

Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu

Se sousedy je to mnohdy složité, zvláště když si chcete postavit nový dům na zakoupeném pozemku či výrazně zrekonstruovat váš dům nebo jinou nemovitost. Právě sousedé Vám mnohdy Vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. A co když souhlas se všemi náležitostmi od souseda dostanete? Je možné že jej soused odvolá? Ano i to se může stát.
Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu

Je možné odvolat již jednou daný souhlas?

Ano. Souhlas lze odvolat, ale jen po omezenou dobu. Mezní možnost odvolat poskytnutý souhlas ze strany souseda je do doby, než stavební úřad vydá Územní souhlas či Souhlas s ohlášenou stavbou. Pokud již byl ve věci Územní souhlas vydán či Souhlas s ohlášenou stavbou vydán, je obrana ztížena, resp. Souhlas už jako takový odvolat nelze. V praxi se většinou jedná o situace, kdy dal soused souhlas k záměru, který se výrazně odlišuje od ohlašovaného stavebního záměru, případně že z předloženého nákresu nebylo možno zjistit detaily rozhodné pro ochranu vlastnického práva, které se projevili až při realizaci.

Jak se bránit proti vydanému územnímu souhlasu nebo souhlasu s ohlášenou stavbou?

Stavební zákon přeci jen jisté možnosti obrany a případné nápravy umožňuje. V případě územního souhlasu je třeba postupovat dle § 96/ odst. 4, v případě souhlasu s ohlášenou stavbou dle § 106/2 stavebního zákona. V obou případech Souhlasů je umožněno podat podnět k přezkumu. Tato možnost je však časově omezena. Souhlasy lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.  Rozhodnutí v přezkumném řízení však nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Pokud bude lhůta zachována, je možné obrátit se na místně příslušný stavební úřad s podnětem.

Lze ale také podat tzv. Žalobu proti jinému zásahu správního orgánu podle § 82 an. Zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Tuto žalobu je však nutno podat do 2 měsíců od okamžiku, kdy se žalobce o souhlasu dozvěděl a nejpozději do dvou let od jeho vydání.

© Fotolia.com - fovivafoto

Jak je to do budoucna v případě, že jsem dal souhlas, že si soused může umístit stavbu při společné hranici?

Jak již bylo uvedeno, souhlas souseda, tedy vlastníka pozemku či stavby a tedy potenciálního účastníka řízení, je potřeba vyznačit na situační výkres plánované stavby. Jakékoliv dohody a přísliby, že v budoucnu umožníte umístit stavbu a podobně jsou z pohledu využití pro vydání souhlasu ze strany stavebního úřadu irelevantní, neboť se nevyjadřujete ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Je to pouze jakýsi neurčitý příslib a právní důsledky z jeho nedodržení či jeho porušení je třeba řešit občanskoprávní cestou.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sousedé a zákony

 1. Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?
 2. Sousedé pod lupou zákona - občanský zákoník
 3. Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?
 4. Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci
 5. Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku
 6. Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku
 7. Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda
 8. Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?
 9. Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou
 10. Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu
 11. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků
 12. Jak donutit souseda pokácet strom, pokud ohrožuje váš majetek?
 13. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 14. Obtěžuje vás kouř a zápach z komína souseda? Jak se bránit?
 15. Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Mohlo by vás zajímat

Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Ne každý projev souhlasu je souhlas, který lze předložit stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu či souhlasu s ohlášenou stavbou. Kvalifikovaným souhlasem je myšleno projevení souhlasu ve formě, jak ho požaduje stavební zákon. (zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel)

Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Se sousedy je to mnohdy složité, zvláště když si chcete postavit nový dům na zakoupeném pozemku či výrazně zrekonstruovat váš dům nebo jinou nemovitost. Právě sousedé vám mnohdy vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. Cesty volí různé a cíl je jasný, co nejvíce oddálit realizaci stavby.