REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Bytový dům může využít solární panely k úsporám či k prodeji energie

Jak a čím optimálně ohřívat teplou vodu s ohledem na vysokou míru komfortu, když žijete v panelovém nebo činžovním domě? Některá společenství vlastníků a bytová družstva našla způsob, jak propojit ekonomický zájem s tím ekologickým, a sice kombinací současných zdrojů tepla s obnovitelnými zdroji energií, především těmi solárními.
Zdroj: Fotolia.com - majorosl66

K šetrnosti motivuje především narůstající cena za teplo

Zateplení fasády domu a výměna oken, aby neunikalo teplo a snížila se energetická náročnost budovy, optimalizace chodu otopných soustav, výměna radiátorových těles, a tím snížení teplotního spádu, vyregulování topné soustavy, to jsou dnes již zcela běžná opatření a zároveň nejčastější způsoby, jak mohou bytové domy dosáhnout určitých úspor energií. Díky postupnému vývoji cen energií se do popředí dostávají i další technologie, pomocí kterých je možné uspořit. A ještě výrazně přispět ke snížení emisního zatížení.

“Ve chvíli, kdy stoupá cena za plyn a elektřinu, je zájem o nová řešení logicky větší,” vysvětluje Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev, který spravuje přibližně pětinu bytového fondu v Česku. Trend využívání alternativních zdrojů energií, např. solárních panelů pro ohřev teplé vody, tepelná čerpadla či fotovoltaické elektrárny, je tak podle Svazu z pohledu finanční udržitelnosti dnes již nevyhnutelný.

Zelené technologie nabízí vhodný doplněk hlavních zdrojů tepla

Meziroční nárůst cen tepla se dotkl i teplárenských zdrojů. Na centrální zásobárny teplem (CTZ) jsou u nás přitom napojeny až 2 miliony odběratelů. Podle Vysloužila představují právě obnovitelné zdroje energie nejen v případě CZT, ale i dalších zdrojů tepla ideální možnost, jak uspořit. Než se ale bytové domy pustí do instalace, měly by zvážit efektivitu využití a možnosti kombinace se současnými zdroji.

Stejně postupovalo i bytové družstvo Škodovák v Plzni. “Na střeše areálu bytového družstva Škodovák najdete relativně velkou fotovoltaickou elektrárnu. Při rozhodování, zda využít systém fotovoltaický nebo termický, byla vzhledem k využitelnosti zvolena fotovoltaika, a to z důvodu relativně malé spotřeby energie pro ohřev teplé vody v celém areálu družstva. Rozhodování by bylo jiné v případě, že by se jednalo o panelový dům nebo lázeňský provoz, kde jsou spotřeby teplé vody a náklady na její ohřev vzhledem k vytápění přibližně vyrovnané,” upřesňuje Vysloužil.

Slunce svítí zdarma, ale návratnost investice je klíčová

Energií ze slunce přitom může bytový dům v celoročním provozu získat od 40 do 60 procent energie pro potřebu na ohřev teplé vody. Pro bytové domy může být lákavé, že ceny „zelených technologií“ postupně klesají, čímž se podle Svazu zkracuje i návratnost vložených investic, a tedy zvyšuje atraktivnost pro ty, kteří o takové možnosti úspor uvažují. Dotace pak mohou snížit doby návratnosti na pouhých 10 let.

Při výpočtu návratnosti je třeba zvážit veškeré náklady spojené nejen s vlastní investicí, ale i se zajištěním běžného provozu, oprav a nezbytných revizí. Pokud firma „garantuje“ návratnost investice do dvou tří let, je na místě zvýšená obezřetnost. Rozhodnutí jaký „zelený“ zdroj v domě instalovat (a jestli vůbec nějaký) je proto podle něj vhodné podložit posudkem zpracovaným energetickým specialistou či auditorem.  Spoléhat se pouze na doporučení firem, které jednotlivé technologie nabízejí na trhu může být zavádějící.

Sdílet / hodnotit tento článek

JAK KOUPIT BYDLENÍ

Příručka Jak koupit bydlení

E-book: Příručka ZDARMA!

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA