REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Akustika bytů a domů více o tématu

Akustika v kancelářích ovlivňuje naše výkony

Lidé v zaměstnání tráví mnoho času a nezřídka se stává takřka jejich druhým domovem. Pracovní výsledky a efektivita práce jsou do značné míry závislé na vhodných pracovních podmínkách, které významně ovlivňuje hluk vznikající na pracovišti, nebo na pracoviště pronikající. Dnes již mnoho mezinárodních studií potvrdilo přímou vazbu mezi ruchem na pracovišti a množstvím provedených chyb při řešení náročnějších pracovních úkolů.
Akustika v kancelářích ovlivňuje naše výkony

Proč je důležité řešit hluk v administrativních prostorách

Únava, podrážděnost, poruchy soustředění a přílišná přecitlivělost jsou častými důsledky špatně řešené akustiky v administrativních objektech. Uvedené problémy se projevují obzvláště v prostorech velkoplošných kanceláří. Pro tyto zdravotní komplikace již dokonce existuje odborný termín se zkratkou SOS, takzvaný Syndrom Open Space.
To už jsou dostatečně vážné důvody k tomu, proč akustiku administrativních prostor řešit!

Specifika jednotlivých prostor

Kanceláře

Prostorová akustika kanceláří by měla být řešena již v úvodních fázích projektu, ale z důvodu tlaku na nízkou cenu realizace bývá často opomíjena. Architektonický trend dnešní doby, který se vyznačuje používáním převážně hladkých odrazivých povrchů, jakými jsou především sklo a pohledový beton, negativně působí na dobrou akustiku kancelářských prostor. Často neúnosnou akustickou situaci mírně vylepšuje zátěžový koberec a otevřené police s kancelářským vybavením. To však nemůže zdaleka postačovat.

Důsledkem výše uvedených problémů je vysoká hlučnost a špatná srozumitelnost, což zvyšuje únavu pracovníků a snižuje schopnost jejich koncentrace.

Velkoplošné kanceláře (openspace)

Mírně odlišný přístup vyžadují velkoplošné kanceláře. Ty mají svým specifickým charakterem využití vyšší nároky na akustické vlastnosti. Při návrhu i realizaci velkoplošných kanceláří je často opomíjena skutečnost, že v otevřeném prostoru s velkým počtem komunikujících pracovníků dochází vlivem absence prvků pohlcujících zvuk ke značnému rušení a vytváření situací evokujících stres.

Při práci ve velkoplošné kanceláři je tichá komunikace pro pracovníky přijatelná, ale výrazným zdrojem rušení se stává telefonování a případně hlasitá komunikace většího počtu osob. Tyto faktory významně ovlivňují možnost soustředění a kvalitu práce. U některých pracovníků může i očekávání rušivých podnětů vyvolat averzi vůči ostatním kolegům a zamezit plnohodnotnému pracovnímu výkonu. Všichni jistě známe situaci, kdy se snažíme vyřešit nějaký složitý pracovní problém vyžadující soustředění, a něco nás neustále vyrušuje a brání v koncentraci. Většinou se dané úloze věnujeme až několikanásobně déle. Zdaleka ne všichni dokáží okolní ruch zcela odfiltrovat.

Ve velkoplošných kancelářích není možné zcela zabránit nežádoucímu přenosu zvuku mezi pracovníky. Avšak vhodnou aplikací prvků prostorové akustiky je možné tento přenos značně omezit.

Otevřené zasedací místnosti

Součástí velkoplošných kanceláří bývá prostor, který slouží jako zasedací místnost pro interní potřeby zaměstnanců. Ve většině případů se jedná pouze o jednací stůl se židlemi, který se nachází přímo v prostoru velkoplošné kanceláře. Vzhledem k časté absenci jak absorpčních, tak akusticky oddělujících prvků dochází k přenosu hluku do okolního prostředí kanceláře k ostatním pracovníkům.

Zasedací místnosti

Důležitou součástí kancelářských prostor jsou zasedací místnosti pro komunikaci s klienty. Často se jedná o designově řešené reprezentativní prostory pouze ze skla a betonu, zcela bez akustických úprav, a tudíž s velmi špatnou srozumitelností. Srozumitelnost je přitom pro jednání se zákazníky zcela zásadním parametrem. To, jak se v jednacím prostoru cítíme a jak si vzájemně rozumíme, často ovlivní výsledek celého jednání.

Místnosti pro videokonferenci

Trendem současné doby jsou videokonference. Tuzemské i zahraniční společnosti hojně využívají videokonference pro rychlou komunikaci mezi zaměstnanci jednotlivých poboček. Obdobně jako u zasedacích místností je zásadním parametrem srozumitelnost mluveného slova. Prvky prostorové akustiky musí být voleny na takové úrovni, aby při videokonferencích bylo možné pohodlně porozumět i komunikaci v cizím jazyce.

Call centra

Podstatou call centra je komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonního přístroje. Vysoký počet hovořících osob je překážkou k dosažení dobré srozumitelnosti mluveného slova. Jak se cítíte jako klient, když mimo svého operátora v telefonu slyšíte ještě řadu dalších hovořících osob? Obzvláště v těchto prostorech bývá nezbytnou součástí akustických úprav aplikace vysoce účinných akustických paravánů.

(článek byl dříve publikován v časopise Stavebnictví 08/2015)

Ing. Tomáš Hrádek

V roce 2008 absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Od roku 2007 se věnuje akustice s hlubším zaměřením na prostorovou akustiku a měření akustických parametrů. V roce 2014 se stává členem společnosti AVETON s.r.o., kde se mimo projekční činnosti a provádění specializovaných akustickým měřením věnuje výzkumu a vývoji. Je autorizovaným technikem ČKAIT v oboru technika prostředí staveb. e-mail: hradek@aveton.cz

Ing. arch. Ing. Vít Domkář

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. Od roku 2003 se zabývá projekční činností v oboru pozemních staveb a urbanismu. Od roku 2008 navrhuje a realizuje převážně akustické interiéry. V roce 2014 se stává členem společnosti AVETON s.r.o., kde na pozici architekt designér zajišťuje projekci a realizace atypických interiérů. e-mail: domkar@aveton.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Akustika bytů a domů

 1. Akustika staveb: Teorie o šíření zvuku v konstrukcích
 2. Slyšíte dupání sousedů? Může za to malá kročejová neprůzvučnost stropu
 3. Akustika staveb: Vzduchová neprůzvučnost aneb proč slyšíme hovor od sousedů
 4. Akustika staveb: Prostorová akustika v bytech a kancelářích
 5. Jak odhlučnit byt? Hluk z kotelny i od sousedů – ukázky realizací
 6. Odhlučnění bytu – obyvatele rušilo dupání, hra na piano i na bicí
 7. Jak zlepšit akustiku místnosti – příklady realizací na omezení ozvěny v interiéru
 8. Akustický panel. K čemu je dobrý a z čeho se vyrábí
 9. Molitanové akustické panely. Jak dobrý je molitan akustický izolant?
 10. Akustika v kancelářích ovlivňuje naše výkony
 11. Jak zlepšit akustickou pohodu velkých prostor

Mohlo by vás zajímat

V módě jsou kanceláře s terasami

V módě jsou kanceláře s terasami

Disponovat únikovou zónou na vzduchu je pro firmy stále lákavější. Terasy nově vznikají při rekonstrukcích a přestavbách historických budov, u novostaveb je standardem, že se s nimi v projektu ...

Jak zlepšit akustickou pohodu velkých prostor

Jak zlepšit akustickou pohodu velkých prostor

Je mnoho způsobů, jak docílit odpovídajícího akustického řešení daného prostoru. Nikdy však nelze docílit optimálního řešení pouze instalací jednoho typu akustického prvku, ale vždy je nutné v ...

Kanceláře připomínající dětské hřiště

Kanceláře připomínající dětské hřiště

Nejen ve známém Google umí vytvořit zajímavé a inspirativní pracovní prostředí, které na první pohled připomíná spíše dětské hřiště. V dnešním příspěvku ke článkům o světové moderní architektuře ...

REKLAMA
REKLAMA