Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Akustika bytů a domů více o tématu

Jak zlepšit akustickou pohodu velkých prostor

Je mnoho způsobů, jak docílit odpovídajícího akustického řešení daného prostoru. Nikdy však nelze docílit optimálního řešení pouze instalací jednoho typu akustického prvku, ale vždy je nutné v závislosti na charakteru problému zvolit jejich vhodnou kombinaci.
Jak zlepšit akustickou pohodu velkých prostor

Možnosti akustických úprav

Jednotlivá řešení mohou být provedena jak standardními, tak i atypicky designově ztvárněnými prvky prostorové akustiky. Vhodně navrženými úpravami bude zajištěna nejen funkčnost posuzovaného prostoru, ale zároveň i jeho designová jedinečnost a originalita. Akustické úpravy se dokonce mohou stát designovým standardem společnosti.

Akustické úpravy stropu

Strop je povětšinou největší a nejsnáze využitelnou plochou vhodnou k provedení akustických úprav. Je možné použít jak konvenční rastrové podhledy, tak dnes velmi moderní solitérní akustické prvky. Vždy je však vhodné volit vysoce absorpční akustické materiály klasifikované ve třídě zvukové pohltivosti A. V naprosté většině případů ani akustický podhled na celé ploše stropu nemusí být dostatečnou akustickou úpravou pro zajištění odpovídajícího pracovního prostředí. Je proto nutné jej kombinovat s dalšími akustickými prvky.

Akustické úpravy stěn

Na stěny je možné použít značné množství akustických obkladů lišících se akustickou účinností, designem a v neposlední řadě také cenou. Není zdaleka vždy nutné pokrývat celé plochy stěn. Někdy je zcela postačující akustická úprava výškového pásu od 0,8 do 2,2 m, který spolehlivě pokryje výšku poslechu sedícího i stojícího člověka. Velmi častým problémem kancelářských prostor je tzv. třepotavá ozvěna (násobné odrazy zvuku mezi rovnoběžnými odrazivými stěnami), která se projevuje zejména při aplikaci podhledu bez dalších akustických úprav. Nejčastěji lze třepotavou ozvěnu zaznamenat v zasedacích místnostech bez stěnových obkladů a s minimálním množstvím nábytku.  

Akustické paravány

Akustické paravány lze rozdělit do dvou základních skupin: samostojné, postavené přímo na podlahu, a stolní, ukotvené ke konstrukci nábytku. Tyto prvky v sobě spojují hned dvě akustické funkce, absorpční a izolační. Z tohoto důvodu se u skutečně účinných akustických paravánů vždy objevuje souvrství absorpčních materiálů a materiálů vykazujících vzduchovou neprůzvučnost. Na trhu je velmi mnoho produktů s obchodním označením akustický paraván, ale jen málo z nich vykazuje potřebné akustické parametry. Je velmi důležité, aby byla absorpční vrstva tvořena absorbérem ve třídě zvukové pohltivosti A. To platí zejména u stolních paravánů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti hovořící osoby a které mají pohltit maximální množství zvukové energie přímo u zdroje. Dalším důležitým parametrem je výška. Zde platí jednoduché pravidlo, které říká, čím vyšší, tím lepší. Toto bývá často v rozporu s celkovou koncepcí řešení otevřeného prostoru. Možným východiskem je samozřejmě pouze kompromis. Z tohoto důvodu se bez paravánů, ať už stolních či samostojných, neobejde žádné kvalitní call centrum, ale ani velkoplošná kancelář.

Akustické rolety, žaluzie a japonské stěny

Jak zajistit vhodnou akustiku v prostoru, kde stropy slouží k chlazení nebo topení, a jsou tedy pro akustické úpravy nevyužitelné a většina stěnových ploch je prosklená? Při aplikaci akustických rolet, žaluzií a japonských stěn před prosklené plochy je možné využít jejich absorpční vlastnosti díky moderním tkaninám schopným pohlcovat zvukovou energii. Dalo by se namítnout, že akustické závěsy se používají bez přehánění již stovky let, ale do administrativních prostor koncipovaných ze skla a betonu se jednoduše nehodí. Oproti tomu vertikálními žaluziemi je vybavena téměř každá kancelář, tak proč jim nepřidat akustickou funkci. Také rolety a japonské stěny jsou prvky, které je možné do moderního interiéru zcela přirozeně integrovat. 

Akustické měření otevřených kanceláří

V české legislativě je obsažena norma ČSN EN ISO 3382-3: Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – část 3: Otevřené kanceláře. Podstata celé měřící metodiky je založena na určité kvantifikaci vzájemného rušení jednotlivých pracovníků v kanceláři. S tím přímo souvisí také výstupní akustické parametry: index přenosu řeči (STI [-]) na nejbližším pracovišti, vzdálenost rušení rD [m], vzdálenost soukromí rP [m] (oba parametry opět vycházejí z STI), dále míra prostorového poklesu hladiny akustického tlaku A řeči D2,S [dB], hladina akustického tlaku A řeči ve čtyřech metrech od zdroje LpA,S,4m [dB] a průměrná hladina akustického tlaku A hluku pozadí LpA,B [dB]. Všechny tyto parametry kvantifikují jednoduchou skutečnost: čím vyšší srozumitelnost hovoru kolegů a čím větší celková hlučnost, tím větší míra rušení. Velmi stručné kvalitativní zhodnocení měřených parametrů je součástí informativní přílohy A výše uvedené normy. Přímo vázaná norma požadavková, která by jasně definovala požadované parametry, bohužel neexistuje. Zejména z tohoto důvodu není tato měřící metodika v praxi téměř využívána.

Modelový příklad

Na závěr bychom rádi prezentovali ideový modelový příklad řešení akustických úprav velkoplošné kanceláře. Jako prostor bez akustických úprav je uvažován open space s odrazivým stropem a stěnami, na podlaze je v celé ploše umístěn zátěžový koberec a přibližně třetina z celkové půdorysné plochy je tvořena kancelářským nábytkem. Rozměry prostoru byly zvoleny následující: výška 3,2 m, šířka 5 m a délka 20 m. Takový prostor má dobu dozvuku cca 1,6 s.

obr.16 - modelový openspace bez akustických úprav

V kanceláři je následně uvažována komplexní akustická úprava: solitérní stropní akustické prvky (uvažováno 40 m2), akustické žaluzie (40 m2), akustické stěnové obklady (15 m2) a akustické paravány (15 m2). Výše uvedené plochy jsou stanoveny na základě praktické zkušenosti a obvykle bývají bez problémů dosažitelné.

obr.17 - modelový openspace s akustickými úpravami

Po provedení výše definovaných akustických úprav poklesne doba dozvuku pod 0,4 s. V přímém důsledku poklesne také hluková zátěž pracoviště až o 75 %, což lze pro přiblížení přirovnat stavu, kdy v kanceláři pracuje pouhých 25 % z celkového počtu zaměstnanců. V praxi často bývají akustické dopady ještě výraznější, protože tišší pracovní prostředí vede i k tiššímu chování většiny zaměstnanců. Akustika je stále častějším tématem a je velmi důležité s ní v projektu počítat, protože budoucí uživatelé už s ní počítají.

Článek vyšel v časopise Stavebnictví 8/2015.

Ing. Tomáš Hrádek

V roce 2008 absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Od roku 2007 se věnuje akustice s hlubším zaměřením na prostorovou akustiku a měření akustických parametrů. V roce 2014 se stává členem společnosti AVETON s.r.o., kde se mimo projekční činnosti a provádění specializovaných akustickým měřením věnuje výzkumu a vývoji. Je autorizovaným technikem ČKAIT v oboru technika prostředí staveb. e-mail: hradek@aveton.cz

Ing. arch. Ing. Vít Domkář

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. Od roku 2003 se zabývá projekční činností v oboru pozemních staveb a urbanismu. Od roku 2008 navrhuje a realizuje převážně akustické interiéry. V roce 2014 se stává členem společnosti AVETON s.r.o., kde na pozici architekt designér zajišťuje projekci a realizace atypických interiérů. e-mail: domkar@aveton.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Akustika bytů a domů

 1. Akustika staveb: Teorie o šíření zvuku v konstrukcích
 2. Slyšíte dupání sousedů? Může za to malá kročejová neprůzvučnost stropu
 3. Akustika staveb: Vzduchová neprůzvučnost aneb proč slyšíme hovor od sousedů
 4. Akustika staveb: Prostorová akustika v bytech a kancelářích
 5. Obtěžuje vás hluk z kotle nebo tepelného čerpadla? Jak odhlučnit technickou místnost
 6. Jak odhlučnit byt? Hluk z kotelny i od sousedů – ukázky realizací
 7. Odhlučnění bytu – obyvatele rušilo dupání, hra na piano i na bicí
 8. Jak zlepšit akustiku místnosti – příklady realizací na omezení ozvěny v interiéru
 9. Akustický panel. K čemu je dobrý a z čeho se vyrábí
 10. Molitanové akustické panely. Jak dobrý je molitan akustický izolant?
 11. Akustika v kancelářích ovlivňuje naše výkony
 12. Jak zlepšit akustickou pohodu velkých prostor

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak zlepšit akustiku místnosti – příklady realizací na omezení ozvěny v interiéru

Jak zlepšit akustiku místnosti – příklady realizací na omezení ozvěny v interiéru

Znáte ten pocit, když v prázdném vyklizeném bytě slyšíte ozvěnu? Po zaplnění interiéru záclonami, knihovnou, kobercem se situace zlepší. Co když ale máte velký otevřený prostor domu, například schodiště či jídelnu, a i po zabydlení vás obtěžuje nepříjemná ozvěna? Příklady řešení si ukážeme v dnešním článku.

Akustika staveb: Prostorová akustika v bytech a kancelářích

Akustika staveb: Prostorová akustika v bytech a kancelářích

Znáte to, přijdete do prázdné místnosti ve zcela vyklizeném bytě či jiném prostoru, a při hovoru slyšíte svoji ozvěnu. Po zaplnění místnosti nábytkem, záclonami, pohovkou se situace zlepší. Prostorovou akustikou bychom se měli zabývat v nahrávacích studiích, divadlech, učebnách, kancelářích ale i v bazénech či…

Slyšíte dupání sousedů? Může za to malá kročejová neprůzvučnost stropu

Slyšíte dupání sousedů? Může za to malá kročejová neprůzvučnost stropu

Dupání od sousedů, dupot na schodech bytového domu slyšitelný v bytě, upadnutí věcí na zem a podobné hlukové oběžující projevy známe běžně z našich bytů a to nejen v paneláku. Hluku šířenému konstrukcí vyvolanému například chůzí člověka má bránit kročejová neprůzvučnost konstrukce. Ani normou stanovené limity však…

Nechte dítě, aby se podílelo na zařizování dětského pokoje

Nechte dítě, aby se podílelo na zařizování dětského pokoje

Zařízení pokoje vašeho dítěte má na jeho vývoj větší vliv, než si myslíte. Prostředí, kde dítě vyrůstá, by mělo být zdravé a bezpečné. Stejně tak by ale mělo poskytnout prostor pro hraní a být povzbuzující pro učení i odpočinek. Zohledněte velikost místnosti, její uspořádání a barvu. Dobře uděláte, když děti…

Akustika v kancelářích ovlivňuje naše výkony

Akustika v kancelářích ovlivňuje naše výkony

Lidé v zaměstnání tráví mnoho času a nezřídka se stává takřka jejich druhým domovem. Pracovní výsledky a efektivita práce jsou do značné míry závislé na vhodných pracovních podmínkách, které významně ovlivňuje hluk vznikající na pracovišti, nebo na pracoviště pronikající. Dnes již mnoho mezinárodních studií potvrdilo…

Kanceláře připomínající dětské hřiště

Kanceláře připomínající dětské hřiště

Nejen ve známém Google umí vytvořit zajímavé a inspirativní pracovní prostředí, které na první pohled připomíná spíše dětské hřiště. V dnešním příspěvku ke článkům o světové moderní architektuře nahlédneme do kancelářského komplexu Viola Communications Office.

Architekti navrhli kanceláře jako čistý prostor s vtipnými prvky

Architekti navrhli kanceláře jako čistý prostor s vtipnými prvky

I na Kavčích horách v Office Centre můžeme najít zajímavé interiéry, tvořené zkušenými architekty. Inspirativní pracovní prostředí je jedním ze stavebních kamenů úspěchu firmy, a vedení firem s vysokými ambicemi si to velmi dobře uvědomuje. Konceptem dnešní ukázky realizace byl čistý nerušený prostor s vtipnými…

Kanceláře od architektů Malvi: transparentní a komunikativní

Kanceláře od architektů Malvi: transparentní a komunikativní

Reprezentativní prostředí je stejně jako bezchybné vystupování důležitou součástí obchodního úspěchu. Interiéry administrativních budov mohou mít i kvalitní architektonickou podobu. Díky architektům a designérům ze studia Malvi se dosud fádní kancelářské prostory vedení řecké společnosti změnily v navýsost…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA