REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Ergonomie a zlatý řez více o tématu

Lidské tělo - rozměry a proporce

Ergonomie je vědní obor, který se zabývá vhodnými rozměry a tvary nástrojů, mobiliáře, předmětů denní potřeby, prostě všeho, co nás obklopuje. A to tak, aby vše maximálně vyhovovalo našim možnostem a potřebám. Pro stavebnictví a architekturu patří ergonomie mezi základní kameny oboru. V sérii článků na ESTAV.cz nás Ing. arch. Petr Brandejský seznámí s vědou, která nás obklopuje, aniž si to uvědomujeme.
Lidské tělo - rozměry a proporce

Řekové, Římané, Leonardo da Vinci a jejich následovníci

Nejstarší zachycené zmínky tzv. kánon o poměrech tělesných měr a jejich vztahů mezi sebou, pocházejí z pyramidových polí v Memphisu z období 3000 let př.n. l. Kánon pochází z řečtiny a označuje normu, pravidlo, měřítko. Většina slavných sochařů, malířů, stavitelů, vědců, učenců a filosofů hledala souvislosti mezi lidskými proporcemi a jejich vazbou na optimální rozměry a poměry okolního světa. Ptolemajovci, Řekové, Římané i další rozvinuté kultury hledaly odpověď na otázky těchto vztahů a tvořili svůj tehdejší kánon. Pozdějšími tvůrci těchto proporčních souvislostí byli hlavně Leonardo da Vinci, Michelangelo Buanarroti, ale především jejich následovník Albrecht Dürer. Jeho dílo vycházelo z poměrového dělení lidského těla.

Vycházeli z délky hlavy, obličeje, chodidla a násobků těchto velikostí. Např., že horní polovina těla je polovinou celkové výšky člověka. Délka obličeje jednou desetinou výšky člověka atd. Dělení pokračuje až do 1/40 výšky. Zdánlivě pošetilé hledání má své opodstatnění v jeho tvorbě. Podíváme-li se na Dürerovy obrazy, jsou neskutečně propracované, a obsah je precizně v poměru. Obraz je zaplněn podle pravidel zlatého řezu, výjevy mají svoji vnitřní dynamiku. Vydal knihu o matematice, ale hlavně Čtyři knihy o proporcích, což byl na rok 1528 neskutečný počin. Jeho dílo se stalo nedílnou součástí stěžejních pojednání o teoretických základech umění. Hovoří se o této době po právu jako o „Dürerově epoše“.

Tyto podklady jsou fundamentem pro poměry tympanonu dórského chrámu, antické mozaiky v domech, stejně tak jako pro poměry antických celků, až po urbanistické řešení celých měst. To vše se interaktivně odráží v prostředí, kterým se obklopujeme, rozměry obytných celků, místností, nábytku i doplňků. Každé době byla vlastní určitá škála řešení, jež odpovídala technickým a technologickým možnostem doby, regionálním danostem a ostatním vlivům, které formovaly a formují naše žití.

Dalším „hledačem“ proporčních souvislostí lidského těla na základě Zlatého řezu byl v 19. století především Adolf Zeising, který toto učení významně doplnil a prohloubil.

Le Corbusier

V pozdější době se touto problematikou zabývaly další světoznámé osobnosti umění a architektury. Mezi jinými tuto teorii uplatnil ve svých stavbách architekt Le Corbusier. Celou teorii založenou na zlatém řezu nazval Le Modulor a uplatňoval ji důsledně ve všech svých stavbách. Proto také hledíme s úžasem na jeho dílo, které má dokonalé proporce a vztahy počínaje domem, zahradou, okny, dveřmi a konče mobiliářem, až po detaily klik, zarážek u dveří ad. To vše doplněno barvami a materiálem dělá jeho dílo světovým a jedinečným.

Běžný člověk není sto postihnout, jestli architekt vyšel z poměrů zlatého řezu nebo volil dané řešení citem. Často pak máme uklidňující pocit harmonie, kdy komplex budov, danou stavbu, interiér nebo mobiliář vnímáme jako dílo ucelené, s lidskými rozměry. Prostě vše, jak má být. Pokud tomu tak není, často postřehneme případnou nerovnováhu už jen pouhým citem, bez hlubších znalostí PROČ.

Ve zjednodušeném řešení budeme koncipovat výšky interiérů s ohledem na lidskou výšku (1,829 m), výšku se zvednutou rukou (2,26 m) atd. a ne např. okolo 5 m. Tato výška je měřítkem pro stáje žiraf a v našem obydlí má nevalného využití. Tohle vše tvoří základy pro funkční žití, bydlení, spaní. Stejně tak z těchto pomyslných norem vychází designová řešení všeho, co nás obklopuje, až po futuristické vize zítřka. Je fascinující, že nalezneme přímé souvislosti mezi zlatým řezem modulorem, pyramidami v Gíze i středověkou katedrálou v Chartres ve Francii. Spojnice mezi pilíři architektury, vzdálené od sebe přes tři tisíce let a teorií Le Corbusiera, působí nadčasově až mysticky.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ergonomie a zlatý řez

  1. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - úvod
  2. Lidské tělo - rozměry a proporce
  3. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - teorie zlatého řezu
  4. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - zlatý řez v praxi
  5. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - kompozice
  6. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - lidské proporce
  7. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - člověk v prostoru a u stolu
  8. ROZHOVOR: Správná ergonomie pracovního místa zvyšuje výkonnost zaměstnance

Přečtěte si více k tématu Články

Citlivá rekonstrukce udělala ze secesní vily v Poděbradech pasivní dům

Citlivá rekonstrukce udělala ze secesní vily v Poděbradech pasivní dům

Postavit novostavbu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu by měl být v současnosti běžný standard. Při změně stávajících staveb, které tvoří historická jádra měst, je obnova do standardu budov s velmi nízkou provozní potřebou energie výzvou. Secesní vila z roku 1907, na druhém náměstí Poděbrad, která byla ...

Skromné ubytování s velkolepým zážitkem

Skromné ubytování s velkolepým zážitkem

V létě si většina lidí dopřává čas dovolené, volna spojeného nejčastěji s cestováním. Někdo dává přednost slunným plážím, někdo vysokým horám. Každý však řešíme otázku, kde složit přes noc hlavu. Pokud si nevystačíte celou dobu se stanem, který si nesete na zádech, budete vyhledávat lidmi postavená obydlí. Ne každý ...

REKLAMA