REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Ergonomie a zlatý řez více o tématu

Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - úvod

Ergonomie je vědní obor, který se zabývá vhodnými rozměry a tvary nástrojů, mobiliáře, předmětů denní potřeby, prostě všeho, co nás obklopuje. A to tak, aby vše maximálně vyhovovalo našim možnostem a potřebám. Pro stavebnictví a architekturu patří ergonomie mezi základní kameny oboru. V sérii článků na ESTAV.cz nás Ing. arch. Petr Brandejský seznámí s vědou, která nás obklopuje, aniž si to uvědomujeme.
Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - úvod

Náš život je součástí širšího celku, který nás obklopuje, kde žijeme a který přetváříme tzv. k obrazu svému. Vše to, co bylo vytvořeno, přeměněno a zasazeno do kontextu stávajícího prostředí, městské aglomerace včetně konurbace (souměstí), jednotlivá města, infrastruktura, městské části, skupiny budov, objektů, až po jednotlivé části objektů, jejich místnosti, jejich uspořádání a zařízení, ale i samotný mobiliář, pracovní nástroje a předměty denní potřeby, by mělo mít určitý systém a zákonitosti. Vše by mělo mít potřebné rozměry i proporce odpovídající tělesným mírám osob, které zde žijí.

Součástí našeho povídání proto budou pojmy ZLATÝ ŘEZ, SKLADEBNÉ PRINCIPY jako je ROLE, RYTMUS, KONTRAST, SYMETRIE A PROPORCE aj. Základní pravidla ergonomie odvineme od obecných principů. Tyto se převážně opírají o empirická zjištění, měření a pokusy postihnout závislost mezi přírodními zákony, fyzikou, matematikou, výtvarným uměním, architekturou a člověkem jako základním měřítkem. Pokusy objasnit spojitost mezi těmito obory, přírodou a rozměry částí těla člověka sahají hluboko do počátků existence lidstva.

„Proporce krásy jsou jasné - sto procent.“
Stanislaw Jerzy Lec

ERGONOMIE je vědní obor, který se zabývá vhodnými rozměry a tvary nástrojů, mobiliáře, předmětů denní potřeby, prostě všeho, co nás obklopuje. A to tak, aby vše maximálně vyhovovalo našim možnostem a potřebám. Z toho plyne, že je-li něco ergonomické, tak to odpovídá ergonomickým požadavkům. Je to vlastně multioborová disciplína, která si klade za cíl dosáhnout co nejlepších pracovních podmínek pro optimální výkony člověka.

Tento vědní obor v sobě spojuje soubor technik měření lidského těla zvanou antropometrii, nauku o struktuře a mechanickém chování živých organizmů zvanou biomechaniku, hygienu práce, filosofii i psychologii, i další technické vědy. Dobře navržená židle má svým tvarem sedícímu napomoci, aby seděl správně, a předcházet tak špatným návykům a chybám v držení těla. Ergonomie je nezbytná stejně tak pro sezení u stolu (správný tvar a výšku stolu i židle), jako pro tvar klávesnice u počítače, psacích potřeb či ovládacích prvků stroje. Oblast ergonomie zahrnuje všechny vývojové fáze člověka od narození až po stáří. Je třeba zohlednit rozdílnost fyzické odlišnosti pohlaví, rozdíly dané regionální determinací. Stejně tak ekonometrie řeší pomůcky a potřeby lidí s různým typem a mírou postižení nebo lidí se změněnými možnostmi a schopnostmi.

Ergonomie přispívá k vytvoření určitého komfortu při práci i jiných lidských činnostech, k prevenci zdravotních obtíží, zmírnění stresů a únavy, vyšší výkonnosti, kvalitě činnosti a dobré kondici.

Ergonometrie, slovo, které se často vyskytuje ve spojení s ergonomíí nebo ho zastupuje, se nevyskytuje ve výčtu známých slov, ale přesto si na internetu žije svým životem. Z kontextu vyplývá, že ergonometrie je patrně jakousi naukou o požadavcích na komplexní úpravu pracoviště tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám člověka.

V praxi zvažujte výšku mobiliáře, kam chcete dosáhnout. Stejně tak, jak vysoko a daleko dosáhnete, pokud kupř. sedíte nebo stojíte. Jiné řešení si žádá bydlení, odpočinek či práce u lidí s menším vzrůstem, jiné asi budeme vyžadovat pro dvoumetrového basketbalového pivota. Jiné řešení si zase bude žádat pracoviště, bydlení nebo odpočinek třeba pro paraplegika. To vše už dnes dokážeme perfektně vyřešit, jen je třeba na tyto aspekty myslet při vstupní analýze před vytvořením návrhu řešení. Vzhledem k technickým i technologickým možnostem jsou některá řešení „malým zázrakem“. Pokud to tak nevidíte, tak se chvíli začtěte do novinek na bázi nanotechnologie, můžete se kupříkladu podivovat tzv. bionické ruce. Stejně tak můžete cvičit, bojovat nebo se učit zručnosti chirurga operatéra, při vaší integraci se simulovaným prostředím ve virtuální realitě. Možnosti jsou v dnešní době nezměrné.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ergonomie a zlatý řez

  1. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - úvod
  2. Lidské tělo - rozměry a proporce
  3. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - teorie zlatého řezu
  4. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - zlatý řez v praxi
  5. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - kompozice
  6. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - lidské proporce
  7. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - člověk v prostoru a u stolu
  8. ROZHOVOR: Správná ergonomie pracovního místa zvyšuje výkonnost zaměstnance

Přečtěte si více k tématu Architektura

Zdroj: Norihito Yamauchi

Rodinný dům boří zažité představy o bydlení

Pojmenovat projekt rodinného domu Osm střech, tři šatny skoro vypadá, jako by jeho tvůrci byli na štíru s fantazií. Jenže tenhle mimořádný projekt názorně dokládá, že invence architektům rozhodně nechyběla. Zažitá pravidla japonské rezidenční architektury staví na hlavu, a výsledkem je velmi svěží, moderní bydlení, ze ...

Festival Open House Praha zítra otevře budovy veřejnosti

Festival Open House Praha zítra otevře budovy veřejnosti

Bohatý program pro odborníky i širokou veřejnost slibuje 5. ročník festivalu Open House Praha 2019. Zahájen bude o víkendu 18. a 19. května a zájemci mohou navštívit celkem 80 běžně nepřístupných budov a prostorů. Tím ale program zdaleka nekončí. Organizátoři připravili celou řadu tematických akcí a debat, které se ...

OD Kotva [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Pražský obchodní dům Kotva se stal definitivně památkou

Pražský obchodní dům Kotva se stal definitivně památkou. Proti dřívějšímu rozhodnutí ministerstva kultury nikdo nepodal rozklad, takže nabylo právní moci. Prohlášení Kotvy za památku podle serveru nerozporoval ani vlastník budovy, firma Pražská správa nemovitostí miliardáře Václava Skaly.

Podívejte se do Plas. Architektura, stavitelství a řemesla mají své muzeum

Podívejte se do Plas. Architektura, stavitelství a řemesla mají své muzeum

Centrum stavitelského dědictví Plasy je návštěvníkům otevřeno v malém městě na severu Plzeňska v areálu bývalého cisterciáckého kláštera již od roku 2015. Zábavnou a atraktivní formou se v překrásných historických prostorách lze dozvědět vyčerpávající množství informací nejen o historii stavitelství a tradičních ...

Soběstačný kruhový dům nepotřebuje elektřinu. Má vlastní bioplynku

Soběstačný kruhový dům nepotřebuje elektřinu. Má vlastní bioplynku

Nezávislost, soběstačnost. A také kladný přístup k životnímu prostředí nebo odvaha pouštět se neprošlapanou cestou. To jsou hlavní motivy, které stojí v pozadí projektu moderního venkovského domu Villa F. Proč je dnes nazýván jednou z nejzajímavějších realizací v Německu?

REKLAMA