REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Ergonomie a zlatý řez více o tématu

Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - kompozice

Ergonomie se zabývá vhodnými rozměry a tvary nástrojů, mobiliáře, předmětů denní potřeby, prostě všeho, co nás obklopuje. A to tak, aby vše maximálně vyhovovalo našim možnostem a potřebám. Pro stavebnictví a architekturu patří ergonomie mezi základní kameny oboru. V dnešním díle nás Ing. arch. Petr Brandejský seznámí s kompozičními principy v architektuře a designu.
Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - kompozice
„Naše tragédie spočívá v tom, že se náš životní rytmus již neřídí tepem srdce, nýbrž podle zuřivých otáček turbíny, jejíž rychlost se den ode dne zvyšuje.“
Barnanos

V předchozích dílech jsme se velmi podrobně zabývali zlatým řezem, v úvodu byly zmíněny ale i další pojmy, které si zaslouží vysvětlení: Skladebné principy, rytmus... Zkusíme to klubko rozmotat. To, co vnímáme jako obraz, má vždy nějakou kompozici. Ať jde o obraz v rámu v galerii, o fotografii, film na plátně či v televizi, divadelní představení nebo skutečný obraz architektury kolem nás.

Obraz můžeme komponovat kompozičními, formálními nebo uměleckými prvky. Nedílnou součástí metody kompozice jsou ty zmiňované skladebné principy nebo také skladebné postupy. Z toho plyne, že skladebné principy jsou souborem obecných pravidel platících pro kompozici obrazu. Ještě se k nim vrátíme, ale kompoziční metody zdaleka nejsou vyčerpány. Ty další nejpodstatnější jsou kompozice linií, nebo taky lineární kompozice, daná směrem přímek a křivek. Diagonály nebo šikmé linie – ubíhající pobřeží, perspektiva staveb. Svislice a vodorovné linie – stromy, sloupy, obzor, pole. Křivky – spirála schodiště, silnice v horách.

Kompozice tónů neboli tonality. Tóny od jedné barvy – louky, pole, jednobarevná látka. Tonální kompozice je hra světel a stínů, jasu a kontrastu. Kompozice barev daná barvami a jejich saturací – barevné bárky na moři, domky na louce, prádlo na šňůře.

Další z kompozičních principů je perspektiva a prostor. Perspektiva dává obrazu hloubku pomocí prvků v jednotlivých plánech různě vzdálených od pozorovatele. Prostor je dán místem, které dílo zaujímá. Mezi kompoziční techniky patří pravidlo zlatého řezu, pravidlo třetin, pravidlo lichého počtu, pohled shora dolů (ptačí perspektiva), pohled zdola nahoru (žabí perspektiva), vyjádření prostoru aj.

A teď hop a skok zpátky ke slibovaným skladebným principům. Co jsou jsme si řekli výše, ale které to jsou? Základní skladebné principy jsou princip role, princip proporce, princip rytmu, princip symetrie a princip kontrastu.

Princip role není od role papíru, ale role (úlohy), kterou hrají jednotlivé prvky v obraze. Role prvků může být hlavní a vedlejší. No a je jasno. Každé takovéto uskupení prvků má v důsledku jinou vypovídací hodnotu a vnitřní náboj.

Princip proporce slouží pro posouzení velikosti ostatních prvků. Proporce je velikostní poměr mezi prvky, a pokud proporce pokulhávají, vaše oko to postřehne naprosto spolehlivě. Jako měřítko proporcí může sloužit prvek, který je všeobecně známý. To je např. ta oblíbená krabička od sirek vedle modelu auta, lidská postava aj. Bez tohoto poměření nebudete mít představu o velikosti prvku nebo prvků mezi sebou. Např. v ruské metropoli Moskvě stojí podél Kremelské zdi smrky, které jsou pečlivě ořezávány tak, že budí dojem dospělého vzrostlého stromu. Na tomto podkladu působí zeď za stromy jako monumentální a obrovská. Není tomu tak, ale máme zde zdařilé užití principu proporcí. Obdobně na vás působí bonsaje, někdy tak neskutečně dokonalé včetně všech kamenů a mechů, že pokud nebudete mít srovnání například s rukou pěstitele, neodhadnete jejich velikost. Toto je pochopitelně záměr, docílit efektu dokonalé zmenšené kopie skutečného starého stromu na skalisku utvářeného nepřízní klimatu.

Princip rytmu je věcí cyklicky se opakujících podobných nebo stejných prvků, motivů, barev, tónů. Principy rytmu i symetrie jsou staré jako lidstvo samo. Tyto principy užívali stavitelé pyramid, monumentů ve Stonehenge, při stavbě zikuratů, u vstupní brány Sargonova paláce v Chorsabadu, u antických chrámů athénské Akropole nebo Parthenonu, řeckých divadel, hrobů a pyramid, u čínských pagod, architektury Paříže, Florencie nebo Prahy. Nalezneme jej později v kompozici zámeckých zahrad, ochozů, arkád a kolonád. Princip rytmu doplněný o další principy se prolíná veškerým uměním i architekturou napříč slohy i časem.

Opakování prvků může působit někdy trochu monotónním dojmem. Pokud princip rytmu vhodně narušíme, dojde tím paradoxně k podtržení a zdůraznění jindy trochu fádního principu. Chybějící strom v pravidelné řadě probudí vaši zvědavost a dodá uspořádání jiný podtext. Rytmus může být i barevný, kdy koresponduje barevný proužek na plakátu s okolo jedoucím automobilem a kabelkou ženy na přechodu. Vše je jenom věcí záměru a představ architekta, fotografa, designéra. I ta zmiňovaná monotónnost může být kupříkladu záměrem pro zachycení ospalé ranní nálady nebo podzimního rozjímání.

Princip symetrie je princip rozmístění prvků obrazu kolem středu, nebo některé osy vodorovné nebo svislé, popř. úhlopříčky. Symetrie evokuje klid a vyrovnanost. Velmi vhodným formátem je čtverec. Symetrické prvky nalezneme v přírodě v krystalických strukturách nerostů, ve sněhové vločce, u zvířat i rostlin. Symetrie se většinově projevuje na půdorysech sakrálních staveb, rozetových oknech v gotice nebo třeba v uspořádání náměstí před chrámem sv. Petra v Římě. Principy symetrie nalezneme i na fasádách tržnic, pavilonů, domů, zámků a kostelů. Často symetrie využívali i architekti při řešení parků, zahrad, kolonád a zámeckých arkád. Zdánlivá symetrie viděná s  odstupem není vždy symetrií dokonalou.

Například lidská tvář, která je symetrická podle svislé osy, má svoje nepřesnosti. Pokud odzrcadlíte levou nebo pravou půlku a vytvoříte dva portréty, potom vždy vidíte rozdílného člověka. Tyto dva obrazy se budou taky lišit od originálu. Takže vlastně uvidíte tři odlišné portréty.

Princip kontrastu staví na naprosté odlišnosti, protikladu, rozdílnosti dvou nebo více prvků v daném obraze. Mluvíme o kontrastu barev, tvarů, významů. Kontrast barev může být doplněn o kontrast tónů (světlé před tmavý nebo naopak, hra světel a stínů). Potom hovoříme o kontrastu mezi starým mladým, lesklým matným, hladkým drsným, velkým malým, ošklivým krásným. To jsou ty oblíbené postery a plakáty se žlutým taxíkem na podkladu černobílé metropole, červená schránka nebo telefonní budka tamtéž. Stejně tak zaujme vaši pozornost malé děťátko, drobounké v dlaních svého otce. Významová nebo vizuální „vzdálenost“ mezi prvky kontrastujícími je obdobná jako mají v českém jazyce mezi sebou opozita.

Tyto uvedené principy se užívaly již ve středověku a někdy až dogmaticky převládaly v tehdejším umění i architektuře. Nic proti, pokud se z určitých zvyklostí nestane stereotypní šablona, která vybízí nenechavce, aby se s ní porvali a zkusili něco neotřelého a netradičního. Netradiční způsob řešení neznamená vždy chybný a nesprávný. Asi se shodneme, že přecházet na červenou nebo vyloupit banku je proti zvyklostem a pravidlům. A až na drobné výjimky netřeba tento směr následovat. Ovšem nedržet se například pravidel zlatého řezu vede kupříkladu k centrální kompozici, která je součástí našeho života a důsledky tohoto řešení mohou být skvělé a novátorské.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ergonomie a zlatý řez

  1. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - úvod
  2. Lidské tělo - rozměry a proporce
  3. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - teorie zlatého řezu
  4. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - zlatý řez v praxi
  5. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - kompozice
  6. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - lidské proporce
  7. Ergonomie, věda o rozměrech a poměrech - člověk v prostoru a u stolu
  8. ROZHOVOR: Správná ergonomie pracovního místa zvyšuje výkonnost zaměstnance

Přečtěte si více k tématu Architektura

Zdroj: BoysPlayNice

Znovu a lépe. Chatu dokončili po čtyřiceti letech. Na fasádu dali ohořelé dřevo

Vypadá jako zbytnělá ptačí budka nápadně tmavé barvy. Termíny jako střecha, zeď, či komín tu splývají v jediném celku. Atypická kulatá okna, nezvyklé provedení pláště. Pozornost si ale tenhle objekt rozhodně zaslouží. Není to totiž typická rekreační chata, ale stavba prošpikovaná chytrými nápady.

cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0  , via Wikimedia Commons

Komora architektů nesouhlasí se zástavbou piazzetty u Intercontinentalu

Česká komora architektů (ČKA) nesouhlasí se zástavbou volného prostranství u hotelu Intercontinetal v centru Prahy, jak to plánuje majitel objektu. Piazzetta nesoucí od roku 2018 jméno náměstí Miloše Formana není podle ČKA prolukou nebo parcelou určenou k zastavění, je nezastavitelným veřejným prostranstvím ve…

Zdroj:  Alex Filz

Alpský hotýlek krajinu nehyzdí. Kryje se stodolou a vrostl do kopce

Stavět a nenarušit přitom věkovité stavby ani okolní krajinu? I to je možné. Pokud se tedy nebojíte přidávat patra nikoliv nad terénem, ale raději v podzemí. Refurbrishment staré stodoly a gasthausu v Dolomitech pojali architekti skutečně netradičně, jako hypogeální stavbu alá hobití nora, zasazenou do svahu.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zdroj: Rigips.cz

Zapojte se do Rekonstrukční výzvy a získejte materiál v hodnotě 150 tis. Kč

Soutěž - získejte materiál na konstrukce suché výstavby značky Rigips a ISOVER

Zdroj: IVAR CS

Akce IVAR DAB Studená voda

Akce IVAR DAB Studená voda

REKLAMA
REKLAMA