Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Kanalizace více o tématu

Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?

Účelem podlahových vpustí je odvodnění ploch v místnostech, kde je instalován výtok vody, ale není jinak zajištěn odtok vody např. přes zařizovací předmět, odvodňovací kalich apod. Typicky se jedná o místnosti, kde je umístěn zásobníkový ohřívač vody (bojler), zásobník vody (např. topné nebo provozní), výměník, nebo se v místnosti vyžaduje mokré čištění např. kotelny, velkokuchyně, prádelny, umývárny, sprchy. Podlahové vpusti se rovněž instalují v některých dílnách a sklepech. Podlahová vpusť také snižuje riziko zaplavení místnosti vodou například v případě havárie – prasknutí nádrže s vodou.
Zdroj: AdobeStock - unclesam

Rozdělení vpustí

Základní rozdělení vpustí je na podlahové, umisťované v objektech, a dvorní, které se umisťují vně objektu. Existují také vpusti uliční, které se používají k odvodnění komunikací.

V místnostech, kde se požaduje vyšší vzhlednost se instalují vpusti s vtokovými mřížkami z plastu, z oceli s povrchovou úpravou chromováním nebo z nerezové oceli. V ostatních místnostech (např. sklepy) bývají vpusti i litinové.

Vpusti se nesmějí umisťovat do místností, kde nelze zajistit doplňování zápachové uzávěry vodou, např. v místnostech, kde není výtok vody, a také v místnostech, kde by hrozilo, vniknutí závadných látek (jako jsou ropné látky apod.) bez čištění do kanalizace např. v garážích.

Před nákupem podlahové vpusti je třeba vědět, zda připojení na potrubí může být z hlediska prostorového zespodu nebo zboku.

Materiál

Vpusti se vyrábějí z těchto materiálů:

 • Plast - nejčastěji polyetylén, polypropylén,
 • polymerbeton,
 • nerezová ocel.

Připojení na potrubí

Vpusti se napojují na šikmé připojovací potrubí, které vede do odpadního (svislého) potrubí nebo se připojuje na ležaté potrubí (svod). Připojení musí být provedeno tak, aby voda sama odtékala spádem potrubí, obvykle 3 %. Plastové trubky se připojují k potrubí lepením nebo pomocí pryžového těsnění (břitu). Spojení s břitem je rozebíratelné. Potrubí a vpusť musí mít stejný průměr. Litinové vpusti se připojují hrdlem a k utěsnění se použije některý z těsnicích materiálů k tomu určený.

Podlahová vpusť čtvercového tvaru

Všechny vpusti uvnitř budovy musejí mít vodní zápachovou uzávěru tzn. musí být trvale zaplněny vodou, aby se přes ně do místností nešířil zápach z kanalizačního potrubí. V místech, kde jsou vpusti málo doplňovány vodou stékající po podlaze, hrozí nebezpečí vysychání zápachové uzávěry. Řešením tohoto problému je použití tzv. průtočné vpusti tedy vpusti s bočním přívodem, na který jsou napojeny běžně používané zařizovací předměty. Zápachová uzávěra je tak neustále doplňována vodou ze zařizovacího předmětu. U těchto vpustí, je ale nutné, aby současně byla vpust vybavena vztlakovým uzávěrem, zabraňujícím vyplavení prostor vodou z napojeného zařizovacího předmětu např. pračky. Druhou možností je použití vpusti, ve které je kombinována vodní a přídavná mechanická zápachová uzávěra. Na trhu jsou k dispozici různá sofistikovaná řešení vpustí s vodní a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou např. systém s „plovoucím“ prvkem, který v případě vyschnutí, dosedne na přepadovou trubku a tím mechanicky uzavře vstup do kanalizace.

Zdroj obrázku: HL Hutterer & Lechner GmbHZdroj obrázku: HL Hutterer & Lechner GmbH

Funkce zápachového uzávěru PRIMUS

 • Ve výchozí situaci jsou odpadní plyny, stejně jako u konvenčních vodních zápachových uzávěrů, zadrženy vodou.
 • Při běžném průtoku vody funguje PRIMUS stejně jako běžné sifony, avšak plovákový uzávěr se pohne nahoru a umožní maximální průtok vody do kanalizace.
 • I v případě, že není zápachový uzávěr doplňován odtékající vodou, funguje stejně. Plyny z kanalizace jsou zadržovány vodní uzávěrkou. Časem se voda v sifonu vypaří – dostatečně známý fenomén. Dokud je voda v sifonu ještě k dispozici, zadržuje odpadní plyny.
 • Pokud se však vypaří všechna voda v sifonu, pak se tradiční systémy zápachových uzávěrů stanou problémem - kanálové plyny mohou unikat – a je cítit zápach! Primus tomu zamezí tím, že se vztlakové těleso usadí na přepadovou trubku a tak zadržuje odpadní plyny z kanalizace.

Vpusti vně budov mohou mít zápachovou uzávěru mechanickou. Pokud mají dvorní vpusti vodní zápachovou uzávěru, musí být tato v hloubce min. 1,0 m pod terénem.

Instalace vpustí do podlahy

Vpusti musí být do podlahy správně osazeny, aby splnily svůj účel. Horní část vpusti se instaluje ve vodorovné poloze v takové výšce, aby se mohla vyspádovat podlaha a položit dlaždice. Důležité je správné výškové usazení vzhledem k výšce podlahy. Vrchní hrana vpusti nesmí být výše než okolní dlaždice v místnosti. Je zde nutná spolupráce instalatéra se zedníkem.

Tvar a velikost vpusti

Podlahové vpusti mají tvar čtvercový, obdélníkový i kruhový. Tvar vpusti nemá vliv na odtok vody. Velikost vpusti musí odpovídat množství odváděné vody. Ve veřejných WC, hromadných sprchách apod. se osazují vpusti o délkách 100 cm i delší.

Podlahová vpusť obdélníkového tvaru

Ochrana před mrazem

Každá podlahová vpusť obsahuje vodní zápachovou uzávěrku, aby se přes ni nedostal zápach z kanalizace do místnosti. Je třeba zajistit, aby místnosti s vpustí byly chráněny před mrazem. Tyto místnosti, pokud se v nich netopí, musí být alespoň temperovány. Zmrzlá voda ve vpusti by ji mohla deformovat, v horším případě roztrhnout.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Kanalizace

 1. Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
 2. Materiály a tvarovky pro kanalizační potrubí
 3. Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí
 4. Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"
 5. Vnitřní kanalizace: větrací potrubí
 6. Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí
 7. Předstěnové systémy instalací pro WC a umyvadlo
 8. Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí
 9. Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?
 10. Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Související témata

Přečtěte si více k tématu Kanalizace

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Pražská čistírna odpadních vod může zajistit teplo pro až 200.000 lidí

Pražská Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) je schopná při využití tepla z čištěné vody zajistit vytápění pro až 200.000 Pražanů na levém břehu Vltavy. Vyplývá to ze studie proveditelnosti, kterou zpracovala městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a kterou vzala na vědomí dosluhující pražská rada. Podle…

Stánek redakce TZB-info a Estav.cz na veletrhu Aquatherm Praha 2022. Představujeme nový portál ESTAV.tv. Zdroj: estav.cz

Jak ušetřit za vytápění? Jaké kotle a tepelná čerpadla jsou k dostání, zjistíte na veletrhu Aquatherm

Vytápění, chlazení, větrání, fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, akumulační nádrže na dešťovou vodu a další technická zařízení pro bytové i rodinné domy naleznete na veletrhu Aquatherm Praha 2022. Navštivte pražské letňanské výstaviště až do pátku 22. dubna. Mezi vystavovateli naleznete i naši redakci, jsme u…

Testování na COVID, zdroj: Adobestock, halfpoint

VŠCHT: Monitoring odpadních vod škol by mohl nahradit antigenní testy

Rozsáhlý monitoring koronaviru v odpadních vodách škol by při ústupu epidemie v Česku mohl nahradit testování žáků a studentů antigenními testy. Zástupci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Prahy 9 a Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) to dnes uvedli v tiskové zprávě. Předběžné výsledky pilotního…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA