REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Kanalizace více o tématu

Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí

Co sledovat na potrubí? Na první pohled nebo letmým přeměřením můžeme rozlišit různé dimenze. Jaké průměry se běžně používají pro připojovací nebo svodné potrubí? Nejen průměr je nutné sledovat. Důležitá je i kruhová tuhost a síla stěny potrubí. To vše má vliv na kvalitu výsledného díla – kanalizace.

Dimenze

Dimenze (jmenovitá světlost, DN) potrubí závisí na velikosti průtoku odpadních vod v potrubí, tedy přeneseně, závisí na tom, kolik a jakých zařizovacích předmětů je na potrubí připojeno, a jaká se předpokládá jejich současnost použití. Volbu dimenze potrubí také ovlivňuje spád, délka a sklon potrubí, a počet a type tvarových kusů. Obecně lze říci, že nejmenší průměr má potrubí připojovací, větší průměr má potrubí odpadní (stoupací, svislé) a největší průměr má potrubí svodné (ležaté). Od různých zařizovacích předmětů odtéká splašková voda potrubím o různém průměru.

Zařizovací předmět Odtok (l/s) DN potrubí (mm)
umyvadlo, pisoár, bidet     0,5      40
dřez, myčka, pračka, vana     0,8      50
podlahová vpust DN 50     0,8      50
podlahová vpust DN 70     1,5      70
podlahová vpust DN 100    2,0     100
dřez velkokuchyňský    0,9      70
záchodová mísa*    2,5     100

Tab 1. Výpočtové odtoky a běžně používané DN připojovacích potrubí *odtok od záchodové mísy se liší podle typu splachování a objemu splachovací nádrže

Údaje o DN jsou informativní a mohou se u každého zařizovacího předmětu lišit. Dovážejí se k nám ze zahraničí malá umyvadla, která mají odpad o dimenzi 32 mm. Většina umyvadel má napojení na potrubí o dimenzi 40 mm a dvojumyvadla se napojují na potrubí o dimenzi 50 mm. Podobně je to i s napojením dalších zařizovacích předmětů.

Plastové trubky používané pro vnitřní kanalizaci se vyrábí v dimenzích 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 a 200 mm. Obecně platí, že čím větší má trubka dimenzi, tím větší je také tloušťka stěny této trubky. Tloušťka stěny potrubí se liší podle různých materiálů potrubí, výrobců i určení použití potrubí. Trubky o stejné dimenzi se vyrábí i ve třech různě silných stěnách.

Vnější průměr a tloušťka stěny trubkyVnější průměr a tloušťka stěny trubky

Tabulka platí pro plastové trubky. Údaje v tabulce jsou informativní. Pro různé tlakové řady a kruhové tuhosti trub jsou tloušťky stěny trubky rozdílné. Do země se ukládají také kameninové trubky. Běžné jsou průměry 100, 125, 150 a 200 mm.

Při označování potrubí se používá jmenovitá světlost (DN) - u plastových potrubí se jmenovitá světlost vztahuje k vnějšímu průměru potrubí (DN/OD), u neplastových materiálů k vnitřnímu průměru (DN/ID).

Hydraulická kapacita

Hydraulickou kapacitou se rozumí maximální dovolený odtok. S délkou potrubí, sklonem potrubí a počtem a typem tvarových kusů se mění rychlost odtoku odpadní vody a tím i hydraulická kapacita. Průtok vody je jiný pro každou odbočkou s jiným úhlem připojení. Každá trubka i tvarový kus mají určitý odpor při proudění a mění proudění vody v potrubí.

Spádování potrubí

Vliv tvarovek na hydrauliku potrubí

Spád je poměr převýšení potrubí k vodorovné délce potrubí. Pokud je na stavbě k dispozici 1000 mm dlouhá vodováha a převýšení činí 50 mm, pak je spád potrubí 50/1000 = 0,05 x 100 = 5 %. Když je možnost zjišťování spádu pouze krátkou vodováhou o délce 500 mm, pak se musí spád spočítat s ohledem na tuto délku vodováhy. Na obrázku je to: 200/500 = 0,40 x 100 = 40 %.

Zjištění spádu potrubí

Kruhová tuhost

Je to důležitá vlastnost plastových trub, která vyjadřuje vztah mezi použitým materiálem, tloušťkou stěny a velikostí průměru. Jde o odolnost pružných trubek proti deformaci od vnějšího zatížení nebo vnitřního podtlaku. Uvádí se v jednotkách kN/m2. Čím je větší tloušťka stěny, tím je větší tuhost. Trubky s vyšší kruhovou tuhostí se při stejném zatížení deformují méně než trubky o nižší kruhové tuhosti. Uvádí se písmeny SN + číslice. Trubky se vyrábějí o kruhové tuhosti SN2, SN4, SN8, SN10, SN12 a SN16. Čím je číslo vyšší, tím trubka snese větší zatížení. Trubka o SN4 vykazuje kruhovou tuhost 4 kN/m2.

Plasty sice odolávají opotřebení otěrem daleko více než například beton či kamenina, ale tlustá plná stěna proti úsporným konstrukcím znásobuje jistotu, že nebude prodřena abrazivními podíly splašků. Je také více odolná účinkům hrubých částic. To je důvod, proč se vyrábějí plastové trubky s větší tloušťkou stěny. Stále více zákazníků začíná požadovat plnostěnné trubky s kruhovou tuhostí alespoň SN8.

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Kanalizace

  1. Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
  2. Materiály a tvarovky pro kanalizační potrubí
  3. Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí
  4. Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"
  5. Vnitřní kanalizace: větrací potrubí
  6. Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí
  7. Předstěnové systémy instalací pro WC a umyvadlo
  8. Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí
  9. Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?
  10. Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - thongchai

Systém dešťové kanalizace. Jak odvádět vodu ze střech

Dešťová kanalizace je částí vnitřní kanalizace, sloužící k odvádění srážkových vod především ze střech a zpevněných ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, příslušenství (např. vpusti) a drobné objekty (např. revizní šachty). Do odpadního potrubí dešťové kanalizace nesmí být napojeno připojovací potrubí od…

REKLAMA