REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Úkolem větracího potrubí je odvádět vzduch z kanalizačního potrubí do ovzduší mimo budovu. Větrací potrubí zahrnuje trubky a tvarovky a větrací hlavici.
Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Umístění potrubí

Větrací potrubí se umísťuje nad svislým potrubím (odpadním). Potrubí začíná nad poslední (nejvýše umístěnou) odbočkou ze stoupacího potrubí k zařizovacímu předmětu a končí nad střechou. Pokud je více stoupacích potrubí daleko od sebe vzdálených, tak se zřizuje také více větracích potrubí. Potrubí musí být umístěno a vedeno tak, aby samo nepřekáželo jiným vedením nebo stavebním konstrukcím a aby nemohlo být mechanicky nebo jinak poškozeno.

Průměr potrubí

Větrací potrubí (někdy nazývané také odvětrávací) se napojuje na stoupací a má tedy stejný průměr. Bývá to obvykle 110 mm nebo 125 mm u rodinných domů nebo i větší – 150 mm u velkých domů, průmyslových objektů apod. Potrubí se nesmí zužovat, naopak se doporučuje před průchodem přes střechu průměr zvětšit. V zimním období se může vlhkost z odpadního potrubí šířit směrem nahoru do větracího a může zmrznout. Námraza zmenší průměr, z toho důvodu některé montážní firmy dávají na větrací potrubí pod střechu ještě redukci, která průměr o jeden stupeň zvětší.

Materiál potrubí

Dříve se instalovalo větrací potrubí z azbestocementu. Tento materiál je zdraví škodlivý a byl poté nahrazen litinou. Litinové potrubí je těžké a křehké a prot bylo nahrazeno plastem. V současné době se při rekonstrukcích starých rozvodů nahrazují dříve používané materiály moderními plasty, nejčastěji polyetylénem. Při výměně starého potrubí je třeba dbát bezpečnosti a dávat pozor. Pro manipulaci s azbestocementem platí velmi přísné hygienické předpisy. Litina pro svou velkou hmotnost může dělat potíže a při neopatrné manipulaci by mohla dlouhá trubka poškodit jiné konstrukce či vedení. Při montáži plastu je třeba rovněž dávat pozor, aby se plast nepoškodil, je nutné zajistit dilataci potrubí.

Hlavní a doplňkové větrací potrubíHlavní a doplňkové větrací potrubí

Vedení větracího potrubí

Podle vedení a zapojení se rozlišují větrací systémy s větracím potrubím: hlavním, doplňkovým a ochozovým. Nejčastěji se buduje systém s hlavním větracím potrubím. Pokud je v budově více stoupaček, pak jsou pod střechou propojeny společným hlavním větracím potrubím. Zmenší se tím počet prostupů střešní konstrukcí a bude méně větracích hlavic.

U vícepodlažních budov se používá systém s doplňkovým větracím potrubím. Při tomto způsobu odvětrání se vedou dvě stoupací potrubí vedle sebe a v každém podlaží jsou propojené. Tím je zajištěno lepší vyrovnávání tlaku ve svislém potrubí.

Vyústění potrubí

Vyústění větracího potrubí je nad střechu, výjimečně (pokud to projekt dovoluje) přes fasádu. Vždy musí být do exteriéru. Nelze jej vyvést například na větranou půdu. Z potrubí odchází velké množství vlhkosti, která může způsobit zrychlenou degradaci prvků krovu!

Vyústění větracího potrubí, a tedy odvod zápachu z kanalizace musí být v dostatečné vzdálenosti od oken. Hygienické předpisy přesně vymezují vzdálenosti větrací hlavice od oken. Rozlišuje se vyústění hlavice nad krytinu střechy nebo nad hřeben střechy. Pokud je vyústění větrací hlavice pod nebo ve stejné výši jako je okno, pak nejmenší vodorovná vzdálenost vyústění střešní hlavice od okna jsou 3 m. Větrací hlavice vyústěné nad oknem musí být vzdáleny nejméně 1 m nad horním okrajem okna.

Vzdálenosti vyústění větracího potrubí od oknaVzdálenosti vyústění větracího potrubí od okna

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Kanalizace

Rekonstrukce bytu z první republiky: Posouzení stavu potrubí a instalací

Rekonstrukce bytu z první republiky: Posouzení stavu potrubí a instalací

Při rekonstrukci a přestavbě starého rodinného domu nebo bytu narazíte dříve nebo později na problém ukrytý za zdí – potrubí pro vodovod, kanalizace, plyn nebo kabely elektroinstalace, jejichž stav bude slušně řečeno neutěšený. Rekonstrukce bytu z první republiky, kterou sledujeme se tomu také nevyhnula. Na jaká ...

Zdroj: AdobeStock-Roman Milert

Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"

Tomuto potrubí vnitřní kanalizace se říká také stoupací, stoupačka. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně upevněno. Začíná u nejvýše položené odbočky a končí u patkového kolena. Těchto potrubí může být vedeno v budově několik v závislosti na velikosti budovy, počtu a druhu ...

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Pro připojení každého umyvadla či WC a dalších zařizovacích předmětů je nutné připojovací potrubí. To začíná u zápachové uzávěrky a končí napojením na odpadní potrubí. Může být v provedení větrané nebo nevětrané, častější je nevětrané. Hlavním úkolem připojovacího potrubí je zajištění dostatečného odtoku odpadních vod ...

Zdroj: AdobeStock-Roman Milert

Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí

Kanalizace – neviditelná, v ideálním případě i neslyšitelná. Systém vnitřní kanalizace je soustava několika potrubí, každé má své požadavky na průměr tvarovky i na její materiál či sklon. Abychom si ve stavařině rozuměli, je potřeba mluvit stejným jazykem. Víte co je připojovací potrubí, svodné potrubí a k čemu je v ...

REKLAMA