Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí

Kanalizace – neviditelná, v ideálním případě i neslyšitelná. Systém vnitřní kanalizace je soustava několika potrubí, každé má své požadavky na průměr tvarovky i na její materiál či sklon. Abychom si ve stavařině rozuměli, je potřeba mluvit stejným jazykem. Víte co je připojovací potrubí, svodné potrubí a k čemu je v kanalizaci dobré potrubí větrací?
Zdroj: AdobeStock-Roman Milert
Obr. Potrubí vnitřní kanalizaceObr. Potrubí vnitřní kanalizace

Rozdělení potrubí vnitřní kanalizace

Domovní kanalizace rozlišuje potrubí na připojovací, odpadní (stoupací), větrací (odvětrávací) a svodné (ležaté). Tato potrubí se od sebe liší umístěním a průměrem trubek a tvarovek. Pro potrubí mechanicky nezatížené se používají trubky s označením HT. Trubky uložené v zemi mechanicky zatížené musí být k tomu přizpůsobené z výroby, označují se KG.

Připojovací potrubí se vede od zařizovacích předmětů do svislého odpadního potrubí vedeného vnitřkem budovy do ležatého svodného potrubí nejčastěji uloženého do výkopu pod podlahou a to asi 30 cm pod podlahou, aby bylo chráněno před mechanickým poškozením. Jinak musí být v chráničce nebo zabetonované. Nad odpadním potrubím se vede větrací nad střechu objektu.

 

Charakteristické znaky

Druh potrubí

Připojovací Odpadní (stoupací) Větrací (odvětrávací) Svodné (ležaté)
Umístění od ZU do odpadního od nejvyšší odbočky do svodného od nejvyšší odbočky nad střechu od odpadního do přípojky
DN (mm) od 40 do 110 od 70 do 150 od 70 do 150 od 110 do 200
Materiál PE, PP, PVC PE, PP, PVC PE, PP, PVC kamenina, trubky KG

Tabulka 1 - Použité zkratky: ZU – zápachová uzavírka, PE – polyetylén, PP – polypropylén, PVC – polyvinylchlorid, DN – dimenze potrubí

Druh použitého materiálu potrubí se liší podle druhu objektu a jeho využívání. Materiál trubek a tvarovek pro každou konkrétní stavbu navrhuje projektant a uvádí to ve výkresové dokumentaci a v rozpisu materiálu. Trubky, které nejsou v zemi, jsou označovány písmeny HT. Do země se ukládají trubky označované jako KG.

Potrubí připojovací

Potrubí vede od zápachové uzavírky na zařizovacím předmětu do potrubí odpadního (stoupacího). Musí mít průměr odpovídající druhu zařizovacího předmětu a potřebný spád. Nejmenší průměr potrubí je od umyvadla (DN 40), největší od záchodové mísy (110 mm). Obvyklý spád se pohybuje od 3 % do 5 %, může však být i jiný podle místních podmínek. Na jedno připojovací potrubí může být napojeno další připojovací potrubí a k tomu se musí zvětšit jeho průměr. K nejčastěji používaným materiálům patří polyetylén a polypropylén. Trubky mají označení HT, nesmí být použity do země.

Potrubí odpadní

Potrubí vede splaškovou vodu svislým směrem. Začíná u nejvyšší odbočky k zařizovacímu předmětu a končí napojením na svodné (ležaté) potrubí. Na potrubí se napojují připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů ve všech podlažích. Nejmenší průměr je DN 70 a největší u vysokých budov s mnoha zařizovacími předměty 150 mm. Dříve se potrubí montovalo z litinových a dokonce i z azbestocementových trubek. V současnosti pokud se ještě někde potrubí z těchto materiálů vyskytují, se nahrazují trubkami z plastu. Jsou to trubky z polyetylénu a polypropylénu s označením HT, nesmí být použity do země.

Obr. Vedení ležatého potrubí pod stropemObr. Vedení ležatého potrubí pod stropem

Potrubí větrací

Je to jediné potrubí, ve kterém není voda, ale je v něm kanalizační plyn. Potrubí slouží k odvádění plynů a zápachu z potrubí do volného ovzduší a zároveň k vyrovnávání tlaků v potrubí. Pokud se totiž svislé potrubí zavodní v celém svém průřezu, vznikal by bez odvětrání podtlak, který by mohl vysávat zápachové uzavírky zařizovacích předmětů. Začíná u nejvýše položené odbočky k zařizovacímu předmětu a končí větrací hlavicí nad střechou budovy. Také toto potrubí se dříve montovalo z litinových a z azbestocementových trubek a nahrazuje se trubkami z plastu. Průměr větracího potrubí závisí na průměru odpadního potrubí a pohybuje se od DN 70 až do DN 150. Hlavice větracího potrubí musí vyústit v předepsané vzdálenosti od oken, aby zápach neobtěžoval při větrání.

Potrubí svodné

Vede se v nejnižším podlaží budovy. Svodné potrubí se vede v zemi a tomu musí odpovídat použitý materiál potrubí. Trubky se ukládají do výkopu pod podlahou a to asi 30 cm pod podlahou, aby bylo chráněno před mechanickým poškozením. Průměr je o 1 řád větší, než je průměr potrubí odpadního (stoupacího). Obvyklý spád se pohybuje od 3 % do 5 %, může však být i jiný podle místních podmínek. Na jedno připojovací potrubí může být napojeno další připojovací potrubí a k tomu se musí zvětšit jeho průměr.

V některých budovách se vede svodné potrubí zavěšené pod stropem.

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Kanalizace

Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Úkolem větracího potrubí je odvádět vzduch z kanalizačního potrubí do ovzduší mimo budovu. Větrací potrubí zahrnuje trubky a tvarovky a větrací hlavici.

Zdroj: AdobeStock-Roman Milert

Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"

Tomuto potrubí vnitřní kanalizace se říká také stoupací, stoupačka. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně upevněno. Začíná u nejvýše položené odbočky a končí u patkového kolena. Těchto potrubí může být vedeno v budově několik v závislosti na velikosti budovy, počtu a druhu ...

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Pro připojení každého umyvadla či WC a dalších zařizovacích předmětů je nutné připojovací potrubí. To začíná u zápachové uzávěrky a končí napojením na odpadní potrubí. Může být v provedení větrané nebo nevětrané, častější je nevětrané. Hlavním úkolem připojovacího potrubí je zajištění dostatečného odtoku odpadních vod ...

REKLAMA