REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Pro připojení každého umyvadla či WC a dalších zařizovacích předmětů je nutné připojovací potrubí. To začíná u zápachové uzávěrky a končí napojením na odpadní potrubí. Může být v provedení větrané nebo nevětrané, častější je nevětrané. Hlavním úkolem připojovacího potrubí je zajištění dostatečného odtoku odpadních vod ze zařizovacích předmětů bez odsávání zápachových uzávěrek a zpětného zatékání.
Spádová výška připojovacího potrubí

Průměr potrubí

Závisí na druhu zařizovacího předmětu, který je napojen na připojovací potrubí. Při napojení více zařizovacích předmětů se průměr připojovacího potrubí zvětšuje. Nejmenší průměr je u připojení umyvadla (DN 40), největší u připojení záchodové mísy (DN 110 - pokud je potrubí z plastu). Průměr potrubí, průtok vody a spádová výška spolu souvisí. Spádová výška H může být u potrubí DN 70 nejvíce 100 cm. U potrubí DN 50 (od dřezů, van apod.) a u potrubí DN 40 se spádová výška nemá vyskytovat.

Délka potrubí

Závisí na místních podmínkách, obecně platí, že délka by měla být co nejkratší. Některé důležité údaje o připojovacím potrubí ukazuje tabulka.

Potrubí Mezní hodnoty
maximální doporučené
délka (m) 6 4
počet kolen s úhlem nad 67o 3 1
nejmenší sklon (%) 1 3

Materiál potrubí

Nejčastějším materiálem je plast, běžně PP, PE nebo PVC. Trubky a tvarovky pro připojovací potrubí jsou v provedení HT. Ve starších domech – při rekonstrukcích můžete narazit i na připojení záchodové mísy ze šedé litiny.

Starý rozvod s litinovým připojovacím potrubím vedený v suterénu

Vedení potrubí

Pokud je to možné, vede se potrubí přímo s co nejmenším počtem kolen. Změna směru trasy potrubí se provádí, jen pokud v cestě stojí pilíř nebo jiná překážka, kterou nelze odstranit. Potrubí se vede ve stěně nebo v dutinách předstěnových instalací nebo se umístí do sádrokartonových příček. Pokud je vedeno pod stropem v obytných místnostech, může se zakrýt podhledem, pozor se však musí dát na hlučnost. Volně před stěnou se vede potrubí jen tam, kde to vzhledově nevadí – ve sklepě nebo v garáži. V tomto případě upevněno objímkami ke stavební konstrukci. Potrubí je třeba vést tak, aby nepřekáželo jiným vedením.

Při vedení potrubí k více zařizovacím předmětům se doporučuje na trubku připojit odbočky šikmé s úhlem 45o nebo 60o.

Napojení na odpadní potrubí

U odbočky odpadního potrubí k potrubí připojovacímu vzniká při proudění vody tzv. vodní uzávěr, který zabraňuje proudění vzduchu mezi připojovacím potrubím a odpadním potrubím. V připojovacím potrubí vzniká potom při proudění podtlak, který může odsávat vodu ze zápachové uzavírky zařizovacího předmětu nebo může způsobovat nepříjemný hluk.

Izolace potrubí

Aby se hluk z potrubí nešířil, používají se k tomu speciální trubky a tvarové kusy. Šíření hluku lze také zamezit izolací potrubí. Potrubí se izoluje vždy po celé délce včetně tvarových kusů.

Obr. Izolace připojovacího potrubí proti šíření hluku

Spád potrubí

Potrubí musí být vedeno v patřičném sklonu, aby voda volně odtékala samospádem do odpadního (svislého) potrubí. Sklon, který se uvádí, jako minimální jsou 3 %, sklon doporučený 5 %. Sklon je výškový rozdíl na začátku a na konci potrubí. Při sklonu 3 % je výškový rozdíl 3 cm na 1 metr délky potrubí. Pokud by se nedodržel minimální sklon, voda by tekla pomalu a velmi znečištěné vody, které jsou těžší, by mohly potrubí ucpat, protože by se z nich na potrubí usazovaly nečistoty.

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Kanalizace

Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Vnitřní kanalizace: větrací potrubí

Úkolem větracího potrubí je odvádět vzduch z kanalizačního potrubí do ovzduší mimo budovu. Větrací potrubí zahrnuje trubky a tvarovky a větrací hlavici.

Zdroj: AdobeStock-Roman Milert

Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"

Tomuto potrubí vnitřní kanalizace se říká také stoupací, stoupačka. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně upevněno. Začíná u nejvýše položené odbočky a končí u patkového kolena. Těchto potrubí může být vedeno v budově několik v závislosti na velikosti budovy, počtu a druhu ...

Zdroj: AdobeStock-Roman Milert

Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí

Kanalizace – neviditelná, v ideálním případě i neslyšitelná. Systém vnitřní kanalizace je soustava několika potrubí, každé má své požadavky na průměr tvarovky i na její materiál či sklon. Abychom si ve stavařině rozuměli, je potřeba mluvit stejným jazykem. Víte co je připojovací potrubí, svodné potrubí a k čemu je v ...