REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Komíny pro novostavby více o tématu

Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?

V současné době zásadně převažují komíny vícevrstvé, kde spaliny jsou odváděné odpovídající komínovou vložkou tepelně a dilatačně oddělenou od komínového pláště. Podle materiálu použitého na komínovou vložkou se používají komíny keramické, kovové a plastové. Pro komínový plášť se většinou používají lehčené cihelné tvarovky nebo cihly, lehčený beton a různé druhy kovových materiálů (plechů).

Každý rodinný dům, pokud je to možné tak i každý byt v bytovém domě, by měl mít svůj nezávislý komín. V ČSN 73 4201:2010 je v čl. 6.2.4.1 uvedeno, že v bytových či rodinných domech s hlavním vytápěním, které je připojeno vedením na externí zdroj energií nebo paliv, u kterých může dojít k dlouhodobému výpadku dodávky z důvodu přírodní katastrofy, technické poruchy nebo společenské krize, (dálkové teplo, zemní plyn, elektrický proud apod.) se zřizuje pojistný (rezervní) komín pro připojení lokálního spotřebiče na pevné palivo, který po nezbytně dlouhou dobu umožní vytápění alespoň jedné místnosti bytu.

Není nutný v bytech nebo rodinných domech, kde je jiný spotřebič na pevné palivo s odvodem do komína, např. uzavíratelný krb na dřevo. Minimální světlý rozměr průřezu komínového průduchu pro jeden spotřebič je 160 mm. U vícepodlažní bytové zástavby se pojistné komíny řeší individuálně.

Kam umístit komín v rámci dispozice domu

V budově by měly být komíny situovány co nejblíže hřebenu šikmých střech, aby výška komína nad střechou byla minimální. Je to důležité také při čištění komínových průduchů z ústí komínového průduchu. Na bezpečný přístup ke komínu nad střechou budovy se občas zapomíná. Kontrolu a čištění komínového průduchu musí být zabezpečené kontrolními, čistícími nebo vybíracími otvory.

Zvláštností jsou svislé kouřovody s funkcí komína, které byly původně určeny pouze pro odvod spalin ze střešních kotelen, aby komíny mohly být kratší. Jde o řešení, kde komínový průduch navazuje na svislou osu spalinového hrdla kotle a bezpečný odvod spalin je zajištěn již cca 2,5 m výšky svislého kouřovodu s funkcí komína. Problémem bývá kontrola čištění této spalinové cesty.

Keramická komínová vložka

Komíny s keramickou komínovou vložkou a keramickým pláštěm jsou většinou komíny univerzální, určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva. Jsou zejména vhodné do dřevostaveb, pro příznivou vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých stavebních materiálů. Komíny s keramickým komínovým pláštěm se také snadno začleňují do svislé stavební konstrukce, se kterou mohou mít jednotný povrch.

Důležité je dodržování technologických postupů výrobců komínů. Vnější povrch komína vystavený povětrnosti musí být vhodným způsobem ošetřen. Určitou nevýhodou těchto komínů je mokrý proces a větší pracnost při stavbě.

Kovová komínová vložka

Komíny s kovovou komínovou vložkou jsou také komíny univerzální (podle druhu a tloušťky materiálu komínové vložky), snadno se montují, nevyžadují většinou žádná základ, protože mohou být lehké. Zaujímají také postejné velikosti komínové vložky menší prostor. V dřevostavbách vyžadují pečlivé dodržování dostatečné vzdálenosti pláště komína od hořlavých stavebních materiálů. Měly by být montována raději jako venkovní komíny u povrchu stěny budovy.

Plastová komínová vložka

Komíny s komínovými vložkami z plastů jsou určené pro spotřebiče na plynná paliva s nízkou výstupní teplotou spalin, převážně pro kondenzační kotle. Odvody spalin stěnou fasády do volného ovzduší se u nás povolují jen v technicky odůvodněných případech a pro kotle s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Komíny pro novostavby

  1. Komín - rozumíte jeho názvosloví?
  2. Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití
  3. Zásady pro návrh komínů
  4. Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?
  5. Vícevrstvý komín s keramickou vložkou
  6. Vícevrstvé kovové komíny

Mohlo by vás zajímat

Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život

Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život

Pro revizi a kontrolu spalinových cest platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Informace šířené některým tiskem, že toto nařízení vlády se nevztahuje na spotřebiče na plynná paliva, jsou mylné. Neprovádění revizí a kontrol přináší řadu závažných…

Rekonstrukce komína vložkováním

Rekonstrukce komína vložkováním

Pokud se do jednovrstvých zděných komínů ve stávající bytové i občanské zástavbě namontuje odpovídající komínová vložka, vytvoří se vícevrstvý komín pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná nebo pevná paliva. Rekonstrukce komínu vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu,…

Léto - nejvyšší čas na servis komína

Léto - nejvyšší čas na servis komína

Hromadná otrava 25 lidí v Plzni, dvojnásobné úmrtí na Jihlavsku, vyhoření rodinného domu na Vsetínsku nebo zkáza jedné z nejstarších dřevěných chalup na Frýdecko-Místecku. To je jen několik argumentů z uplynulé topné sezóny pro zodpovědnější péči o komíny a kouřovody. A nejvyšší čas udělat maximum pro své bezpečí…

Zásady pro návrh komínů

Zásady pro návrh komínů

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zabezpečen bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zabezpečena požární…

Schiedel komín v dřevostavbě

Schiedel komín v dřevostavbě

Jaká jsou specifika komínového tělesa v domech ze dřeva a v energeticky úsporných domech (odlišnosti, problémy, časté chyby a jak jim předcházet, na co dát pozor apod.)?

Co je spalinový ventilátor a jaké je jeho typické využití?

Co je spalinový ventilátor a jaké je jeho typické využití?

Jednou z možností, jak efektivně snížit náklady na vytápění, je připojení spalinového / komínového ventilátoru (regulátoru komínového tahu). Spalinový ventilátor řeší kromě úspory paliva také další obvyklé problémy jako špatný tah komínu či problémy se zatápěním