Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Rekonstrukce komínů více o tématu

Rekonstrukce komína vložkováním

Pokud se do jednovrstvých zděných komínů ve stávající bytové i občanské zástavbě namontuje odpovídající komínová vložka, vytvoří se vícevrstvý komín pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná nebo pevná paliva. Rekonstrukce komínu vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu, protože vyvložkováním se průduch komínu zmenší.

Komínový průduch musí mít stálý průřez (nesmí se v některém místě zužovat), má být pokud možno svislý a přímý. Pokud je uhýbaný, musí úhyby komínu od svislice odpovídat ČSN.

Před vložkováním komínů musí být provedena prohlídka komínového pláště, zejména v prostoru půdy a nad střechou, v případě většího poškození je nutné komínové těleso před vyvložkováním opravit. Součástí prohlídky komínu je kontrola, zda do komínového průduchu není zapojen jiný spotřebič (zejména u vícepodlažních domů). Velikost komínového průduchu lze dodatečně upravit komínovou frézou. Komínovou frézou lze odebrat až 1/3 tloušťky komínového zdiva.

Pro vložkování komínů, které mají přímý, svislý komínový průduch se používají komínové vložky pevné, obvykle z nerezového plechu, třídy a tloušťky podle paliva připojovaného spotřebiče paliv. Pro vložkování se používají i hrdlové, tenkostěnné vložky keramické, nebo vložky z plastu pro kotle s nízkou teplotou spalin. Tepelně izolační vrstvou je vzduchová mezera mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm, která by neměla být větší než 40 mm. Jinak je nutné komínovou vložku tepelně izolovat.

Nejrozšířenějším způsobem vložkování přímých i uhýbaných komínových průduchů je vložkování komínovými vložkami z ohebných hadic, které jsou závitově stočeny do roury z profilovaného pásku tvaru písmene S. V současné době jsou povolené tyto vložky pouze z nerezového plechu. Vložky z hliníkového plechu se používat nesmí. Do průduchu jednovrstvého komínu se kovová vložka spouští z místa komínové hlavy. Komínová vložka musí být do průduchu směrována tak, aby kondenzáty spalin nepronikaly do zámků ve spojení pásků. Proto spodní zahnutí pásků musí být nasměrováno směrem na povrch komínové vložky (tzv. po vodě).

Flexibilní systém z plastu pro odvod spalin o nízké teplotě, například od kondenzačních kotlů, renoFLEX (zdroj: Brilon)

Pro vložkování spotřebičů na plynná paliva se používají ještě pružné komínové vložky, které se liší tím, že jsou vyráběny šroubovitým stáčením podélně zvlněných pásků z plechu tloušťky cca 0,1 až 0,3 mm tak, že v podélných spojích jsou navzájem spojeny dvojitým švem. Pružnost vložky je dána deformací vln podélně zvlněných pásků. Vložky mohou být v jednoduchém nebo dvojitém provedení (2 x 0,12 mm). Při dvojitém provedení se snižuje nebezpečí bodové koroze vložky, protože porucha nenastane nikdy u obou vložek ve stejném místě.

Pro nízkoteplotní a kondenzační kotle na plynná paliva jsou výhodným řešením pro odvod spalin ohebné komínové vložky z plastů, které mají z hlediska odolnosti vůči kondenzátům spalin prakticky neomezenou životnost.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Rekonstrukce komínů

  1. Jak často kontrolovat komín od plynového kotle a kotle na dřevo? Kontrola komína nebo revize? A co nepoužívaný komín?
  2. Komín - rozumíte jeho názvosloví?
  3. Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život
  4. Rekonstrukce komína vložkováním
  5. Komíny s plastovými vložkami
  6. Zateplujete podkroví? Dejte pozor na komín. Špatné zateplení může způsobit požár domu

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - guruxox

Kamna na dřevo v bytě? Je to možné? A proč?

Zdražování energií a nejistota okolo dodávek plynu do České republiky donutila mnoho lidí se zamyslet, jak zajistit teplo ve svém domově a ještě ušetřit. Jedna z možností je vytápění dřevem. Ale co když bydlíte v bytě? Je možné používat kamna na dřevo v bytě?

Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život

Závady na komínech a jejich důsledky - často jde o život

Pro revizi a kontrolu spalinových cest platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Informace šířené některým tiskem, že toto nařízení vlády se nevztahuje na spotřebiče na plynná paliva, jsou mylné. Neprovádění revizí a kontrol přináší řadu závažných…

Vícevrstvé kovové komíny

Vícevrstvé kovové komíny

Zatřídění komínů se řídí materiálem komínové vložky. Vícevrstvé kovové komíny mají vždy kovovou komínovou vložku. Komínový plášť může být kovový, ale může být i z jiného materiálu, například keramický nebo z betonu.

Vícevrstvý komín s keramickou vložkou

Vícevrstvý komín s keramickou vložkou

Keramické komínové vložky mají většinou kruhový průřez, ale mohou mít i průřez čtvercový se zakulacenými rohy nebo oválný. Hlavní výhodou je jejich univerzálnost, protože při změně spotřebiče paliv není nutné rekonstruovat komín. Tvárnice komínového pláště se obvykle vyrábějí z lehčeného betonu nebo z cihelných bloků.

Co musíte připravit, než začnete stavět kamna

Co musíte připravit, než začnete stavět kamna

Příprava domu pro stavbu individuálně navržených kamen nebo sálavého krbu vyžaduje dodržení několika důležitých zásad, proto je nezbytné se stavbou topidla počítat již v projektové dokumentaci objektu. Jinak se může stát, že se stavba vytouženého topidla zbytečně zkomplikuje.

Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?

Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?

V současné době zásadně převažují komíny vícevrstvé, kde spaliny jsou odváděné odpovídající komínovou vložkou tepelně a dilatačně oddělenou od komínového pláště. Podle materiálu použitého na komínovou vložkou se používají komíny keramické, kovové a plastové. Pro komínový plášť se většinou používají lehčené cihelné…

Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití

Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití

Pokud se stavěly jednovrstvé zděné komíny pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, třídily se tyto komíny pouze podle velikosti komínových průduchů. Při odvodu spalin spotřebičů na plynná paliva se začaly tyto komíny vlivem kondenzátů spalin rozpadat a začaly se používat komíny vícevrstvé, kde odvod spalin byl…

Po zimě volejte kominíka!

Po zimě volejte kominíka!

Ranč v Málkově na Berounsku, vyhlášené dějiště festivalů, svateb, dětských táborů či westernového divadla, před začátkem hlavní sezóny lehl popelem. Podle posledních šetření shořela střecha budovy kvůli závadě na komínu.