Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Komíny pro novostavby více o tématu

Vícevrstvé kovové komíny

Zatřídění komínů se řídí materiálem komínové vložky. Vícevrstvé kovové komíny mají vždy kovovou komínovou vložku. Komínový plášť může být kovový, ale může být i z jiného materiálu, například keramický nebo z betonu.
Vícevrstvé kovové komíny

Kovové komíny, které mají kovovou komínovou vložku izolovanou vláknitou izolací a jsou opatřeny kovovým pláštěm, jsou vhodné zejména jako venkovní komíny pro odvod spalin spotřebičů na plynná a kapalná paliva. Při použití pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, je nezbytné dodržovat stanovené vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů, jinak hrozí nebezpečí požáru budovy.

Jejich životnost je závislá na použitém materiálu pro komínovou vložku a na druhu a vlastnostech připojeného spotřebiče paliv. Výhodou kovových komínů je jejich menší hmotnost, větší rychlost při montáži a menší prostorová náročnost při stejné světlosti komínového průduchu. Výhodou je i optimální proudění spalin v průduchu komínu a po montáži okamžitá použitelnost pro odvod spalin. Vícevrstvé kovové komíny lze také jednoduše demontovat.

Materiál komínových vložek a jeho tloušťka musí odpovídat provozním poměrům a typu spotřebičům paliv, které jsou do komínových vložek připojovány. Pevné hliníkové komínové vložky se mohou používat pouze do světlosti 150 mm, pro otevřené spotřebiče na plynné palivo (provedení B) a v místech, kde nemůže docházet ke koroznímu napadení hliníku. V současné době se používají převážně komínové vložky z nerezového materiálu. Složitost spočívá v tom, že na trhu je řada nerezových plechů, ale jejich použitelnost pro odvod spalin spotřebičů paliv je závislá od složení materiálu a jeho tloušťky.

Vlevo - Příklad vícevrstvého kovového systémového komína Schiedel, založeného na fasádě na nosné konzole s kontrolním otvorem uzavřeným dvojitými, kovovými komínovými dvířky.
Vpravo – Systémové komínové díly včetně připojovací tvarovky kolmé nebo šikmé, kontrolního otvoru, tvarovky ústí komína nosné konzoly a kotevních prvků.

Pro spotřebiče na plynná paliva na plynná paliva obvykle postačuje plech menší jakosti tloušťky 0.4 mm, pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva se musí použít kvalitnější nerezový plech a jeho tloušťka může být až 1 mm. Přípustné materiály a jejich tloušťka je uvedena v příloze ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody – Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv. Po montáži komína musí být jeho zatřídění (použitelnost) uvedena na identifikačním štítku (viz kapitola třídění komínů podle ČSN EN 1443).

Vlevo - Příklad kovové komínové vložky umístěné v komínovém plášti z lehčeného betonu BLK Pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva se komínová vložky izoluje odpovídající tepelnou izolací (průduch vlevo). Při koncentrickém odvodu spalin a přívodu vzduchu pro spotřebičů na plynná paliva v provedení C se na přívod vzduchu využije volná mezera v komínovém plášti mezi komínovou vložkou a průduchem komínového pláště. Komínová vložka musí být přetlaková v talkové třídě P1.
Vpravo - Příklad provedení vícevrstvého, systémového komína s nerezovým, leštěným komínovým pláštěm, který je kotvený k fasádě rodinného domu (Firma Caminus). Komín představuje architektonický doplněk fasády a moderním pojetím konstrukce celkový charakter budovy neruší

Vložky třívrstvých komínových těles jsou vyráběné klempířským způsobem nebo jsou podélně spojovány plasmovým svařováním. Základním prvkem je komínová vložka délky obvykle 1 m. Komínové vložky mají ve vzdálenosti cca 80 mm od kraje na jednom konci vnější a na druhém vnitřní návalek, kterým se vložky vyztužují a zároveň vymezují délku přesahu ve spojích vložek. U přetlakových komínů se do spojů vkládá odpovídající těsnění. Ke komínovým vložkám jsou vyráběny příslušné tvarovky pro připojování spotřebičů paliv, pro kontrolní a čisticí otvory i pro jímání a odvod kondenzátů spalin.

Třívrstvý kovový komín se kotví ke zdivu stávající budovy obvykle pomocí kovových objímek. Plášť komínu ve spojích se zajišťuje jednostrannými nýty z materiálu odpovídajícímu plášti komínu. Nad poslední objímkou může konstrukce komínu přesahovat nejvýše 2 až 3 m s tím, že u nejvyšších dílů komínového pláště je nutné zvětšit přesah ve spojích, aby se přečnívající část zajistila proti účinkům větru. U většího přesahu komínu se musí komín kotvit k nosné ocelové konstrukci.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Komíny pro novostavby

  1. Komín - rozumíte jeho názvosloví?
  2. Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití
  3. Zásady pro návrh komínů
  4. Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?
  5. Vícevrstvý komín s keramickou vložkou
  6. Vícevrstvé kovové komíny

Mohlo by vás zajímat

Rekonstrukce komína vložkováním

Rekonstrukce komína vložkováním

Pokud se do jednovrstvých zděných komínů ve stávající bytové i občanské zástavbě namontuje odpovídající komínová vložka, vytvoří se vícevrstvý komín pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná nebo pevná paliva. Rekonstrukce komínu vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu,…

Léto - nejvyšší čas na servis komína

Léto - nejvyšší čas na servis komína

Hromadná otrava 25 lidí v Plzni, dvojnásobné úmrtí na Jihlavsku, vyhoření rodinného domu na Vsetínsku nebo zkáza jedné z nejstarších dřevěných chalup na Frýdecko-Místecku. To je jen několik argumentů z uplynulé topné sezóny pro zodpovědnější péči o komíny a kouřovody. A nejvyšší čas udělat maximum pro své bezpečí…

REKLAMA