Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Komíny pro novostavby více o tématu

Komín - rozumíte jeho názvosloví?

Komín je součástí spalinové cesty, která musí zajistit bezpečný odvod spalin od připojeného spotřebiče do volného ovzduší, jeho hospodárný provoz, požární bezpečnost stavby, ochranu uživatelů spotřebičů paliv, ale musí umožnit i kontrolu a čištění.
Komín - rozumíte jeho názvosloví?

Komín by měl být nedílnou součástí každého domu. Jestliže předpokládáme, že bude sloužit nejméně 20 až 30 let, je komín dlouhodobou stavební investicí, od které se očekává vysoká kvalita a splnění náročných technických požadavků. Komínová konstrukce by měla být pokud možná univerzální, aby bylo možné měnit spotřebiče paliv podle momentální situace na trhu s palivy (dodávky, cena) a přejít na dostupné palivo (dřevo), případně reagovat na vývoj spotřebičů paliv (např. snižování teploty spalin, které zvyšuje účinnost spotřebiče, vede ke snížení nároků na požární bezpečnost, ale zvyšuje nároky na odolnost vůči vlhkosti a korozi).

Komín by měl být součástí každé stavby (zejména univerzální), i když je vytápění zajišťováno jiným způsobem, např. elektrickým nebo plynovým zdrojem nebo tepelným čerpadlem. Komín zajistí náhradní vytápění budovy a ohřev jídla i v mezních situacích, při výpadku elektrické energie nebo plynu. Komín zvyšuje celkovou hodnotu nemovitosti.

Názvosloví – co je co na komínu

 1. Komín – jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy
 2. Spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Spalinovou cestu tvoří zpravidla průduch kouřovodu, sopouch, komínový průduch a průduch komínového nástavce
 3. Komínová vložka – konstrukční prvek komínu složený z konstrukčních dílů, jehož vnitřní povrch přichází do styku se spalinami
 4. Izolace – prostor mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm vyplněný tepelně izolační vrstvou nebo vytvořený vzduchovou mezerou
 5. Komínový plášť – vnější část konstrukce komína, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolí, nebo se nachází pod vnějším obkladem či opláštěním
 6. Opláštění (obklad) – vrstva pokrývající komín, která v případě požáru vede ke zvýšení bezpečnosti a dodatečně může zvýšit tepelný odpor (u obkladu dodatečná nenosná vnější vrstva za účelem ochrany proti atmosférickým vlivům)
 7. Půdice – nejnižší místo komínového průduchu, otvorů (vybíracího, vymetacího, čistícího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště
 8. Vícevrstvý komín – komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy
 9. Komínová tvarovka – připojovací konstrukční díl komínu pro odvod spalin kromě přímých komínových úseků
 10. Kouřovod – konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem
 11. Spotřebič paliv – zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší

Normy a předpisy

Komíny jsou součástí staveb, a proto pro ně platí celá řada norem a předpisů. Základní normou je ČSN EN Komíny – Všeobecné požadavky. Tato norma stanovuje všeobecné požadavky pro označování komínů, požadavky na požární odolnost komínů a vytváří rámec pro normy výrobkové. Základní českou normou, která je v souladu i převzatými evropskými normami je ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Tato norma stanoví zejména požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů určených pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva. Setkat se můžeme s převzatými evropskými normami prováděcími.

K základnímu předpisu, který nelze opomenout patří vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, zejména § 24 Komíny a kouřovody. V neposlední řadě také Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Komíny pro novostavby

 1. Komín - rozumíte jeho názvosloví?
 2. Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití
 3. Zásady pro návrh komínů
 4. Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?
 5. Vícevrstvý komín s keramickou vložkou
 6. Vícevrstvé kovové komíny

Mohlo by vás zajímat

Zásady pro návrh komínů

Zásady pro návrh komínů

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zabezpečen bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zabezpečena požární…

REKLAMA