Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Atraktivní tepelné čerpadlo s vysokou kvalitou značky Viessmann

Splitové tepelné čerpadlo má řadu předností. Důkazem je například splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda VITOCAL 111-S od Viessmann. A proč?

Za prvé toto tepelné čerpadlo s výkony v rozmezí 4,0 až 16,0 kW garantuje nízké provozní náklady. O nich rozhoduje tzv. sezónní topný faktor, aneb poměr celkově získané tepelné energie k energii vynaložené, a to v součtu za celou sezónu. Právě tento poměr určuje, jak je tepelné čerpadlo nejen energeticky, ale i ekonomicky výhodné. A toto zajímá provozovatele nejvíc.

Pohled na vnitřní uspořádání vnitřní jednotky se zásobníkem teplé vody. Vpravo příklady venkovní jednotky, kterou lze instalovat na venkovní stěnu budovy nebo na volném prostranství.

Základem vysoké hodnoty sezónního topného faktoru tepelného čerpadla VITOCAL 111-S jsou vysoké hodnoty topných faktorů COP v různých klimatických a provozních poměrech. Podle normy ČSN EN 14511 dosahuje splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda VITOCAL 111-S hodnot topného faktoru COP až 4,7 při teplotách vzduchu 7 °C a otopné vody 35 °C, a až 3,9 při teplotách vzduchu 2 °C a otopné vody 35 °C.

Na velikosti výsledného sezónního topného faktoru tepelného čerpadla se významně podílí velikost dílčího topného faktoru při přípravě teplé vody. Je zásadní si uvědomit, že v moderních úsporných domech dosahuje podíl tepla spotřebovaného na přípravu teplé vody již nikoliv na konci minulého století obvyklých cca 10 až 25 %, ale nyní i 50 %. V případě přípravy teplé vody tepelným čerpadlem VITOCAL 111-S se velikost COP pohybuje nad hodnotou 3, podle normy ČSN EN 16147.

Výše uvedené přednosti umožnily tepelné čerpadlo VITOCAL 111-S zařadit do třídy energetické účinnosti A++/A+ a speciálně pro přípravu teplé vody do třídy energetické účinnosti A.

(Třída energetické účinnosti dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 o účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek - řešení pro nízkoteplotní aplikace (výstupní teploty do 35 °C) / řešení pro středně-teplotní aplikace (výstupní teploty do 55 °C).

Uvedené přednosti plně ospravedlňují tvrzení o atraktivitě, kterou podporuje i mnoho dalších faktů souvisejících s regulací, uživatelským ovládáním přes internet atp.

Za druhé je toto tepelné čerpadlo řešeno jako splitové, a to znamená, že na provozní podmínky nejcitlivější část soustavy s tepelným čerpadlem uvnitř domu, tedy v prostoru chráněném před mrazem. Ve venkovním prostoru je venkovní jednotka s kompresorem, výparníkem a ventilátorem. Při splitovém řešení zajišťuje přenos tepla z venkovního prostoru do vnitřního prostoru domu relativně tenké potrubí vedoucí chladivo. Takže nehrozí zamrznutí potrubí vedoucího otopnou vodu, ani nutnost používat nemrznoucí směs.

Za třetí má toto tepelné čerpadlo regulovaný výkon a vysokou účinnost i při dílčím zatížení zajišťuje DC invertor. Řízení výkonu se uplatňuje jak při vytápění, přípravě teplé vody, tak při případném chlazení.

Pohled na vnitřní uspořádání vnitřní jednotky se zásobníkem teplé vody.Pohled na vnitřní uspořádání vnitřní jednotky se zásobníkem teplé vody.

Dalšími výhodami může být například vnitřní jednotka vybavená vysoce efektivním oběhovým čerpadlem otopné soustavy, účinným výměníkem tepla, trojcestným přepínacím ventilem mezi vytápěním a přípravou teplé vody, pojistnou skupinou pro otopnou soustavu, membránovou expanzní nádobou pro okruh vytápění a regulace.

Pro komfortní dodávku teplé vody obsahuje vnitřní jednotka 220litrový zásobník. Pro spolehlivou spolupráci s tepelným čerpadlem je v zásobníku instalován bohatě dimenzovaný tepelný výměník.

Podobně jako u jiné tepelné techniky Viessmann umožňuje použitá regulace dálkové ovládání přes internet pomocí rozhraní Vitoconnect, které lze doobjednat a aplikace ViCare pro chytré telefony.

Toto moderně řešené splitové tepelné čerpadlo s integrovanou přípravou teplé vody je dostupné i ve variantě umožňující přepínat mezi vytápěním a chlazením. Tato funkce je stále více poptávána stavebníky moderních úsporných domů a také v souvislosti s větším výskytem teplých až tropických dnů během roku. Často se toto tepelné čerpadlo kombinuje s vytápěcími/chladicími stropy, stěnami a podlahami, se kterými v provozu dosahuje nejlepších energeticky ekonomických parametrů.

Pro zájemce o využití vlastních fotovoltaických elektráren je předností připravenost na spotřebu vlastní vyrobené elektrické energie.

VIESSMANN, spol. s r.o.

logo
Prodejní zastoupení
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany

telefon: 257 090 900
e-mail: viessmann@viessmann.cz

web: www.viessmann.cz, www.tepelka.cz, www.facebook.com/Viessmann.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Tepelné čerpadlo s obzvlášť tichým provozem

Tepelné čerpadlo s obzvlášť tichým provozem

V letošním roce uvedla společnost Viessmann na trh nové splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S (vzduch/voda), navržené i pro využití v husté zástavbě řadových domů. Tomu odpovídá i jeho tichý provoz a prostorově úsporný, nerušivý a citlivý pohledový design.

Komfort, efektivita, ale i dotace pro kondenzační kotel

Komfort, efektivita, ale i dotace pro kondenzační kotel

Mnoho provozovatelů při vytápění a přípravě teplé vody preferuje výhodu nižších pořizovacích nákladů plynového kotle a ceny a stability dodávky zemního plynu pojištěné velkokapacitními podzemními zásobníky.

Tepelné čerpadlo Vitocal 222-A v monoblokovém provedení

Tepelné čerpadlo Vitocal 222-A v monoblokovém provedení

Tepelná čerpadla Viessmann Vitocal 222-A vzduch-voda v monoblokovém provedení se vyznačují rozdělením na tichou vnitřní část a venkovní část, které jsou propojeny spojovacím potrubím s cirkulující směsí vody a nemrznoucí kapaliny.

Kotel pro maximální komfort s teplou vodou

Kotel pro maximální komfort s teplou vodou

Výstavba energeticky úsporných domů posiluje význam komfortu přípravy teplé voda na úkor významu vytápění. Nižší potřeba tepla na vytápění způsobuje po určitou část otopné sezóny cyklování kotle, ale na toto jsou kotle připraveny.

Moderní alternativy tepelných čerpadel vzduch-voda

Moderní alternativy tepelných čerpadel vzduch-voda

Z výhod splitového řešení tepelných čerpadel, tedy umístění větší části jejich konstrukce s kompresorem, ventilátorem a výparníkem mimo prostředí domu, těží tepelná čerpadla Viessmann typů Vitocal 200-S a Vitacal 222-S. Protože jejich venkovní jednotka obsahující ventilátor je mimořádně tichá, jsou vhodná i do malých…

Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-A vzduch/voda

Tepelné čerpadlo Vitocal 200-A vzduch/voda v monoblokovém provedení

Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-A vzduch/voda v monoblokovém provedení patří do řady tepelných čerpadel 200. Tato řada zahrnuje jak typy splitové, tak monoblokové, a jak jen pro vytápění, tak s integrovanou přípravou teplé vody. A navíc s možností reverzního chodu, tedy přepnutí do režimu chlazení.

Smartphone a ViCare řídí vytápění

Smartphone a ViCare řídí vytápění

Téměř každý majitel otopné soustavy požaduje její ovládání pomocí svého smartphone. Nikomu se nechce chodit ke kotli, tepelnému čerpadlu, a často ani k programovatelnému termostatu pověšenému na stěně v obývací místnosti. Každý si k tomu rád sedne a u kafíčka, čaje atp. si zkontroluje, jak se jeho otopná soustava…