REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak bojovat se suchem i ve městech? Levné a chytré řešení se mnohdy nepoužívá

Téma sucho je všude: v mediích, v parlamentu, na vládě. Na sucho se zaměřují expertní komise, na boj se suchem se vypisují dotace, firmy dodávají sofistikované systémy na zadržování a znovuvyužití dešťové i jiné vody. Mluví se o tepelných ostrovech měst a potřebě jejich ochlazení, jak jinak než vodou. Některá řešení jsou ale známá stovky let a nejsou nijak technicky náročná ani drahá. Přesto se často nevyužívají, voda odtéká, tráva schne, město se otepluje.

Vyhláška [1] požaduje v § 20 odst. 5 pro odvádění srážkových vod řešení, které upřednostňuje zachycení srážkových vod v místě vzniku, předpokládá se vsakování. Dále umožňuje připojení zástavby do kanalizace či do recipientu v případě, že řešení není technicky možné. Jak se tato zákonná opatření projevují v praxi?

Nová zástavba, zejména v extravilánu, obvykle tyto podmínky dodržuje. Developer [2] zahrnuje zvýšené náklady do ceny investice. Drobný investor se snaží tato opatření co nejvíce omezit, pod tlakem stavebních úřadů se nakonec musí se zvýšenými náklady smířit.

Použití vsakování srážkových vod je podmíněno geologickými poměry řešeného území, stavem okolní zástavby včetně studní. Technická řešení jsou popsána v normách [3, 4]. Nejlevnější návrh spočívá ve vytvoření průlehu nebo vysychajícího jezírka v rámci terénních úprav.    

obr.2 - Cesta v parku

Zahradnické příručky už před 100 lety radily začínajícím zahrádkářům takové uspořádání zahrad, aby přístup k záhonům byl i po dlouhotrvajícím dešti možný suchou nohou (obr. 1). Měsíční úhrn srážek v běžných letech nepřesahuje 100 mm. V rovinatém území stačí převýšení cest 150 mm nad úroveň zeleně.  Parky jsou v rovinném území navrhovány tak, že během srážek se cesty stávají zabahněným tokem (obr. 2), chodci vyšlapávají nové pěšinky v trávě.  Průlehy terénu zlepší mikroklima ve svém okolí tím, že se většina srážek zachytí v půdě. Do průlehů nebo vysychajících jezírek se mohou odvést i srážkové vody ze střech. Návrh průlehů musí vzít v úvahu způsob údržby zeleně.  Možnost sjezdu drobné zahradní techniky je důležitou součástí řešení, zejména v místech, kde zeleň těsně souvisí s komunikací nebo parkovištěm. Řidiči nejsou dostatečně pozorní při příjezdu na parkoviště a postupně zničí obrubníky kolem parkoviště (obr. 3 a 4 – parkoviště Brno, Kampus MU). Oblouky by se měly osadit dobře ukotvenými sloupky vyššími než výhled z auta nebo masivními bloky, které řidiče usměrní.

Postup prací při rekonstrukcích parkových úprav nebo při výměně inženýrských sítí je v rozporu s výše uvedeným předpisem [1]. V Brně se prováděla oprava horkovodu v Kounicově ulici. Zpětná úprava terénu zůstala podle původní úpravy. Srážková voda zase odtéká na chodníky a na souběžnou komunikaci (obr. 5). Vyprahlý trávník není schopen vsáknout dopadající vodu a ta všechna vteče do kanalizace. Podobně se provedla oprava parku na Orternově náměstí v Praze (obr. 6).

Vytváření průlehů nebo vysychajících jezírek (obr. 7) k zachycení srážkové vody je velmi levný způsob zadržování vody v urbanizované krajině. Na překážku není ani větší sklon terénu. Na hranici pozemku se může zřídit betonová zídka oplocení a před ní se během srážky vytvoří „louže“, která se pomalu vsákne a vypaří (obr. 8).

Návrh průlehu vychází z předpokladů uvedených v normě [3]. Výhodou je snadné odstraňování splavenin na povrchu průlehu. Nevýhodou je jeho provoz v zimě. Objem akumulace průlehu je možno určit na základě normy [3], ve které jsou uvedeny návrhové srážky souvisící s dobou trvání srážky. Podle dosavadních zkušeností v souvislosti s převažujícími nízkými koeficienty vsaku kv v České republice bývá pro návrh objemu akumulace srážka, která trvá 24 hodin.  

Při návrhu průlehu je nezbytné uvážit množství a rychlost vody vtékající do průlehu při intenzivním návrhovém dešti pro odtok ze zpevněných ploch podle normy [5] aby nedošlo k poškození ploch v blízkosti vtoku vody.

Literatura
[1] Vyhláška č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
[2] Martin C. Putna, Little Canyon, Lidové noviny, 11.7.2017
[3] ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod
[4] TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
[5] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Freiburk

Zelená architektura: Když se vize stává realitou jen kousek od českých hranic

Na základě vlastních exkurzí a setkávání se zajímavými lidmi připravilo Centrum pasivních domů (CPD) studii, která se váže k zelené architektuře. Jako zajímavý inspirativní příklad nabídlo německé univerzitní město Freiburg. Vznikla rovněž iniciativa s názvem Deklarace udržitelnosti.

Chytré dlaždice znovu vrací do měst vodu. Inspirují se přírodními procesy

Chytré dlaždice znovu vrací do měst vodu. Inspirují se přírodními procesy

Jsou evropské metropole připraveny na klimatické změny? Ne, a každý vydatnější déšť anebo epizody horkých dní to dokazují. Po desetiletí jsme totiž usilovali o to, aby se města co nejrychleji zbavila vody. Ideálně kanalizací. Holandský projekt teď vodu městům vrací, hravým a navýsost praktickým způsobem, pomocí…

Foto: Ing. Lucie Peukertová

Dešťová voda nad zlato. Jak s tímto bohatstvím hospodařit efektivně?

Ještě před několika lety by nikomu úbytek vody zřejmě vrásky na čele nedělal, ale v současné době je to už opravdu aktuální téma. I když je to letos s úhrnem srážek již mnohem lepší, i tak je jisté, že se budeme s poklesem hladiny podzemní vody i s půdním suchem potýkat i následující roky. Je tedy důležité se na…

Foto: Ing. Lucie Peukertová

Dešťová voda v zahradě: Pečujte o ni a sucho vaši zahradu nepřekvapí

Ačkoli to na sucho možná právě teď nevypadá, stále je tento problém aktuální. Půda na zahradách i ve volné přírodě s ním totiž bojuje každý rok. V čem je největší problém, co děláme stále špatně, a jak zachránit každou kapku dešťovky? Metod je celá řada, nechte se inspirovat některými z nich.

Václavské náměstí, zdroj: fotolia.com

Jak zadržovat vodu ve městě. Praha sází stromy, staví nádrže, čistí rybníky

Pražský magistrát bude při boji proti suchu budovat nové nádrže na zadržení vody, sázet nové stromy, opravovat rybníky a vodní toky nebo se změní způsob druhové složení lesů a zeleně. Novinářům to řekl primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN). Pražští zastupitelé už loni schválili takzvaný klimatický závazek hlavního…

Obrubníky v zahradě: Dejte záhonům tvar

Obrubníky v zahradě: Dejte záhonům tvar

Okraje mezi trávníkem a výsadbami jsou vizitkou každé zahrady. Na oddělení trávníku se ale často šetří, což se pak odrazí v časové náročnosti údržby. Ačkoli obruby něco stojí a kvalita bývá o to dražší, i tak se můžete těšit nejen na perfektní vzhled okrajů, ale také na značnou úsporu času, který byste jinak…

REKLAMA