REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Jak bojovat se suchem i ve městech? Levné a chytré řešení se mnohdy nepoužívá

Téma sucho je všude: v mediích, v parlamentu, na vládě. Na sucho se zaměřují expertní komise, na boj se suchem se vypisují dotace, firmy dodávají sofistikované systémy na zadržování a znovuvyužití dešťové i jiné vody. Mluví se o tepelných ostrovech měst a potřebě jejich ochlazení, jak jinak než vodou. Některá řešení jsou ale známá stovky let a nejsou nijak technicky náročná ani drahá. Přesto se často nevyužívají, voda odtéká, tráva schne, město se otepluje.

Vyhláška [1] požaduje v § 20 odst. 5 pro odvádění srážkových vod řešení, které upřednostňuje zachycení srážkových vod v místě vzniku, předpokládá se vsakování. Dále umožňuje připojení zástavby do kanalizace či do recipientu v případě, že řešení není technicky možné. Jak se tato zákonná opatření projevují v praxi?

Nová zástavba, zejména v extravilánu, obvykle tyto podmínky dodržuje. Developer [2] zahrnuje zvýšené náklady do ceny investice. Drobný investor se snaží tato opatření co nejvíce omezit, pod tlakem stavebních úřadů se nakonec musí se zvýšenými náklady smířit.

Použití vsakování srážkových vod je podmíněno geologickými poměry řešeného území, stavem okolní zástavby včetně studní. Technická řešení jsou popsána v normách [3, 4]. Nejlevnější návrh spočívá ve vytvoření průlehu nebo vysychajícího jezírka v rámci terénních úprav.    

obr.2 - Cesta v parku

Zahradnické příručky už před 100 lety radily začínajícím zahrádkářům takové uspořádání zahrad, aby přístup k záhonům byl i po dlouhotrvajícím dešti možný suchou nohou (obr. 1). Měsíční úhrn srážek v běžných letech nepřesahuje 100 mm. V rovinatém území stačí převýšení cest 150 mm nad úroveň zeleně.  Parky jsou v rovinném území navrhovány tak, že během srážek se cesty stávají zabahněným tokem (obr. 2), chodci vyšlapávají nové pěšinky v trávě.  Průlehy terénu zlepší mikroklima ve svém okolí tím, že se většina srážek zachytí v půdě. Do průlehů nebo vysychajících jezírek se mohou odvést i srážkové vody ze střech. Návrh průlehů musí vzít v úvahu způsob údržby zeleně.  Možnost sjezdu drobné zahradní techniky je důležitou součástí řešení, zejména v místech, kde zeleň těsně souvisí s komunikací nebo parkovištěm. Řidiči nejsou dostatečně pozorní při příjezdu na parkoviště a postupně zničí obrubníky kolem parkoviště (obr. 3 a 4 – parkoviště Brno, Kampus MU). Oblouky by se měly osadit dobře ukotvenými sloupky vyššími než výhled z auta nebo masivními bloky, které řidiče usměrní.

Postup prací při rekonstrukcích parkových úprav nebo při výměně inženýrských sítí je v rozporu s výše uvedeným předpisem [1]. V Brně se prováděla oprava horkovodu v Kounicově ulici. Zpětná úprava terénu zůstala podle původní úpravy. Srážková voda zase odtéká na chodníky a na souběžnou komunikaci (obr. 5). Vyprahlý trávník není schopen vsáknout dopadající vodu a ta všechna vteče do kanalizace. Podobně se provedla oprava parku na Orternově náměstí v Praze (obr. 6).

Vytváření průlehů nebo vysychajících jezírek (obr. 7) k zachycení srážkové vody je velmi levný způsob zadržování vody v urbanizované krajině. Na překážku není ani větší sklon terénu. Na hranici pozemku se může zřídit betonová zídka oplocení a před ní se během srážky vytvoří „louže“, která se pomalu vsákne a vypaří (obr. 8).

Návrh průlehu vychází z předpokladů uvedených v normě [3]. Výhodou je snadné odstraňování splavenin na povrchu průlehu. Nevýhodou je jeho provoz v zimě. Objem akumulace průlehu je možno určit na základě normy [3], ve které jsou uvedeny návrhové srážky souvisící s dobou trvání srážky. Podle dosavadních zkušeností v souvislosti s převažujícími nízkými koeficienty vsaku kv v České republice bývá pro návrh objemu akumulace srážka, která trvá 24 hodin.  

Při návrhu průlehu je nezbytné uvážit množství a rychlost vody vtékající do průlehu při intenzivním návrhovém dešti pro odtok ze zpevněných ploch podle normy [5] aby nedošlo k poškození ploch v blízkosti vtoku vody.

Literatura
[1] Vyhláška č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
[2] Martin C. Putna, Little Canyon, Lidové noviny, 11.7.2017
[3] ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod
[4] TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
[5] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Zahrady, chodníky, ploty a terasy

Foto: Jan Morbacher / liko-s

Česká hala ukazuje budoucnost průmyslových objektů. Dokáže ochladit své okolí

Projekt, který si právem zaslouží přízvisko vizionářský, překvapivě nesází na řešení otázky „Co dělat“ ale spíš „Jak to dělat lépe“. Živá hala je příkladem v účelu fádní stavby, nad kterou se ale dlouho tvůrčím způsobem přemýšlelo. A dá se říct, že i když o nejrůznějších továrních halách sotva kdy uslyšíme, tenhle ...

Foto: Yohei Sasakura

Rodinný dům s terasou, která není ani venku, ani uvnitř

Zajímavý příklad moderní rezidenční architektury, která je v daném případě specifická svým konstrukčním řešením. Nabízí prvek vzájemně se prostupujících stěn z různých materiálů v řešení polootevřených prostor. K tomu ovšem tradiční ložnice a nábytek v retro stylu, jehož rustikální nádech je formován tradičně ...

Zuri Zanzibar - Unikát od českých architektů

Zuri Zanzibar - Unikát od českých architektů

Nedávno otevřený hotelový resort Zuri Zanzibar navržený českými architekty z Jestico + Whiles pro investora RSJ získal jako první hotel na světě zlatou certifikaci EarthCheck oceňující trvale udržitelný design. Stylový komplex, nacházející se na třináctihektarovém pozemku přímo u pláže omývané Indickým oceánem, leží v ...

Zdroj: Bc. Magdalena Hronová, Dis.

Permakulturní design v Toulcově dvoře

Konference Jak na permakulturní design proběhla sice již na podzim, my jsme si však informace z ní schovali na období blíže k jaru, kdy mnozí z nás již pomalu uvažují o proměně své zahrady nebo i pořízení chalupy či snad dokonce stěhování do přírody či na statek? Konference se konala se již po sedmé v prostorách ...

REKLAMA
REKLAMA