REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Okna více o tématu

Připojovací spára okna

Připojovací spárou se rozumí styk rámu okna s okenním otvorem. Vyřešení této spáry je poměrně pracné, zvláště při výměně oken, vyžaduje pečlivost a využití speciálních těsnících materiálů. I proto je význam správného vyřešení některými „zaručeně nejlevnějšími a nejrychlejšími“ firmami podceňován. Vyřešení připojovací spáry ale zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu okna ve stavbě!

Připojovací spára se skládá ze tří základních částí:

 • výplň tepelným izolantem (nejčastěji PUR pěna)
 • parotěsný uzávěr z interiéru
 • vodotěsný a paropropustný uzávěr z exteriéru

Zmíněné uzávěry jsou právě tím, co činí při montáži, zvláště u výměny oken, největší problémy. Řešeny jsou speciálními páskami nebo fóliemi. Pozor na druh pásky a její správné použití ze strany exteriéru či interiéru. Pásky i fólie bývají samolepící. Jednou stranou se nalepí na rám okna před jeho osazením do otvoru (viz kapitola montáž oken), druhá strana se po osazení okna přilepí ke stavebnímu otvoru tak, aby zcela přilehla ke zdivu a kryla tepelný izolant.

U rekonstrukcí však bývá problém s nalepením na nerovné zdivo. To musí být vyspraveno a penetrováno tak, aby bylo možno pásku přilepit, či je nutné použít jiný druh uzávěru. Někdy je místo jednoduché omítatelné fólie použita butylkaučuková páska, jenž má lepší přilnavost a lépe se přizpůsobí povrchu.

Další variantou jsou různé druhy kompresních pěnových pásek. Ty se ve stlačeném stavu nalepí na rám okna a po čase se samy roztáhnou a zcela vyplní prostor spáry. Problém může nastat s pomalým roztahováním pásky v dutině a následným vypěněním PUR pěnou. PUR pěna bývá v roztažnosti „rychlejší“ a do prostoru se natlačí dříve, než se roztáhne páska, což degraduje funkci uzávěru. Situaci lze řešit správným postupem montáže.

Další možností je výrobek ke komplexnímu vyřešení připojovací spáry - tedy široká pěnová páska, která dle údajů výrobce plní funkci vnitřního i vnějšího uzávěru a tepelné izolace zároveň. U všech kompresních pásek je však nutné dodržet maximální šířku spáry, jakou je páska schopna vyplnit. Pouze lokální místa (např. přelepení pásových kotev, dotěsnění drobných míst v koutech apod. lze opravit těsnícím tmelem.

Druh a použití toho kterého způsobu aplikace musí určit projektant či doporučit výrobce materiálů dle konkrétních daností stavby, poloze oken, dle uvažovaného následného zapravení okna, ceny apod.

Takový „sendvič“ musí probíhat okolo celého okna - tzn. i v oblasti parapetu, nadpraží a správných vyřešení koutů oken. Nesmí být porušený ani při následném zednickém zapravení, či osazení parapetů.

Co může způsobit absence nebo nesprávná aplikace interiérového a exteriérového uzávěru?

Tolik stále ještě oblíbená montáž pouze „na pěnu“ v žádném případě neplní požadavky českých technických norem na okno jako stavební dílo. Správně provedená tepelně-izolační výplň je jistě důležitým prvkem, ne však jediným. Tepelné izolanty, používané k vyplnění připojovací spáry (nejčastěji PUR pěna) jsou vysoce nasákavé, při velkém obsahu vody plní svoji izolační funkci stejně dobře jako mokrý svetr.

Největší problémy může způsobovat poškození nebo absence interiérového (parotěsného) uzávěru. Vzdušná vlhkost prostupuje přes vrstvy omítky do tepelného izolantu, kde kondenzuje. Všude kde se nachází ve stavbě vlhkost, nejen že dochází k únikům tepla, po čase vznikají problémy s růstem nebezpečných plísní.

Absence uzávěrů dále znamená tepelné ztráty vzniklé větrem, foukáním skrze tepelný izolant i zhoršení akustických vlastností stavebního díla. Obzvláště u pasivních domů je utěsnění připojovací spáry nezbytné k dosažení vyhovujícího výsledku blower-door testu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Okna

 1. Základní teorie o oknech
 2. Jak vybrat okna
 3. Plastová okna
 4. Dřevěná okna
 5. Konstrukce okna
 6. Zasklení oken
 7. Montáž okna
 8. Namontujte okno mimo zeď. Předsazená montáž oken omezí tepelné mosty
 9. Kotvení okna
 10. Připojovací spára okna
 11. Měníte okna? Pozor si dejte na připojovací spáru. Má zásadní vliv na kvalitu oken a dveří
 12. Správné zabudování oken a dveří je zásadní pro jejich funkčnost. Odkazujte se na normu a pozvěte si stavební dozor
 13. Údržba a seřízení oken – jak je mazat, seřídit a čistit?
 14. Okna s rekuperační jednotkou
 15. Venkovní stínění oken

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

U oken se vyskytují různé poruchy funkce oken, rosení, zamrzání a u dřevěných oken i poruchy laku. Jestliže je výrobek z tepelně technického hlediska zabudován v geometricky správné poloze a plní požadavky na vlastní tepelnou izolaci, bývá příčinou těchto defektů nesprávné provedení připojovací spáry.