REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Okna více o tématu

Montáž okna

Vlastnosti a kvalita samotného výrobku je u oken a dveří pouze jednou polovinou potřebnou pro úspěšné a správně fungující stavební dílo jako celek. Neméně důležitou součástí je i odborně provedená montáž oken, proto se nevyplatí podceňovat výběr firmy, která okna bude dodávat. Na co je potřeba dávat pozor u rekonstrukcí i novostaveb?
Montáž okna

Stavební připravenost a podmínky montáže

Stavební otvor pro osazení okna musí být soudržný, suchý, zbavený hrubého prachu a nečistot, rovinný, včetně vyplnění ložných spár zdiva. Nikdy nesmí být na ostění měkká či vlhká omítka. Připravenost otvoru se často podceňuje ve snaze urychlit proces výměny oken. Kdo a jakým způsobem otvor pro okno upraví, je dobré specifikovat již ve smlouvě o dílo, což se běžně zatím neděje.

Montáž se nedoporučuje při teplotách pod 0 °C, nicméně je možná za splnění určitých podmínek. Při nižších teplotách je nutné používat pro tepelnou výplň připojovací spáry speciální PUR pěnu pro použití v mrazu (pozor na konkrétní doporučení uvedené na obalu hmoty).

Při větších mrazech může vznikat nežádoucí jinovatka na ostění, tu je nutné odstranit. Za mrazu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s plastovými okny. Materiál křehne a při nešetrné manipulaci se snáze štípe či láme.

Rozměry otvoru a okna, poloha okna

Okna se dnes vyrábí na míru tomu kterému otvoru. Rozměr otvoru je nutné pečlivě zaměřit před započetím výroby oken. Zaměření je lépe ponechat na prováděcí firmě, zaměření si samostatně překontrolovat a nechat si vysvětlit důvody odchylek (popř. nechat překontrolovat stavebním dozorem) a následně provést protokol ve dvou vyhotoveních pro případnou budoucí reklamaci.

Okno má být o 10 - 30 mm menší než otvor tak, aby šířka budoucí spáry mezi oknem a ostěním nikdy nepřesahovala z každé strany 20 mm. Spára menší jak 5 mm tvoří problémy s vypěněním a musí se řešit jinými opatřeními, spáru větší jak 20 mm je složité utěsnit tak, aby plnila požadavky na ně kladné (viz kapitola připojovací spára) a je problematické zajistit statické ukotvení okna.

Poloha okna ve zdivu (na středu, v líci zdiva, v rovině tepelného izolantu) a z toho vycházející druh kotevních prvků se musí řídit projektovou dokumentací.

Průběh montáže

Po přivezení montážní firmou na stavbu je důležité překontrolovat druh oken (rám, zasklení, barvu apod.), jejich správné otvírání dle objednávky, rozměry, případná poškození, nedostatky je dobré vyřešit ihned s montážníky či zástupci montážní firmy.

Před osazením okna do otvoru je nutné provést na rámu přípravu pro budoucí správné provedení připojovací spáry, spočívající většinou v nalepení vodotěsných a parotěsných fólií či kompresních pásek. Při zanedbání tohoto kroku je většinou nemožné následně provést připojovací spáru správným způsobem!

Rám (bez křídla) je osazen do připraveného, začištěného otvoru do požadované polohy. Musí být vyrovnán ve vodorovném i svislém směru, vyklínován a ukotven předepsanými kotvícími prvky ve správných místech (více viz kotvení). Pěnění spáry mezi rámem a stěnou probíhá s osazeným a uzavřeným křídlem tak, aby nedošlo k deformaci rámu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Okna

 1. Základní teorie o oknech
 2. Jak vybrat okna
 3. Plastová okna
 4. Dřevěná okna
 5. Konstrukce okna
 6. Zasklení oken
 7. Montáž okna
 8. Namontujte okno mimo zeď. Předsazená montáž oken omezí tepelné mosty
 9. Kotvení okna
 10. Připojovací spára okna
 11. Měníte okna? Pozor si dejte na připojovací spáru. Má zásadní vliv na kvalitu oken a dveří
 12. Správné zabudování oken a dveří je zásadní pro jejich funkčnost. Odkazujte se na normu a pozvěte si stavební dozor
 13. Údržba a seřízení oken – jak je mazat, seřídit a čistit?
 14. Okna s rekuperační jednotkou
 15. Venkovní stínění oken

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Předsazená montáž oken, Zdroj: PROPASIV s.r.o.

Namontujte okno mimo zeď. Předsazená montáž oken omezí tepelné mosty

Pokud plánujete zateplení domu podle současných požadavků, tedy větší tloušťkou izolantu, pravděpodobně jste o tomto způsobu osazování oken již slyšeli. Pokud ještě ne, určitě by vás to mělo zajímat. V tomto článku si vysvětlíme, co je to předsazená montáž, jakými způsoby jí lze provádět,…

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

U oken se vyskytují různé poruchy funkce oken, rosení, zamrzání a u dřevěných oken i poruchy laku. Jestliže je výrobek z tepelně technického hlediska zabudován v geometricky správné poloze a plní požadavky na vlastní tepelnou izolaci, bývá příčinou těchto defektů nesprávné provedení připojovací spáry.