Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Schodiště více o tématu

Schodiště a jeho základní rozměry

Rozměry představené v tomto článku slouží pro základní orientaci. Podrobněji celou problematiku řeší normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní ustanovení; ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí; požární bezpečnost je obsažena v normě ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování.
Rozměry schodiště

Rozdělení schodišť podle sklonu

 • rampové - se sklonem 1° až 20°
 • mírné - se sklonem 20° až 25°
 • běžné - se sklonem 25° až 35°
 • strmé - se sklonem 35° až 45°
 • žebříkové - se sklonem 45° až 58°
 • žebříky - se sklonem větším jak 58°

Průchozí šířka – šířka schodišťového ramene

Minimální průchozí šířka hlavního schodiště v rodinném domě je požadována 900 mm (lépe však volit 1000 mm nebo i více). Obecně se ale šířka schodiště určuje v násobcích 600 mm (což odpovídá šířce průchodu jednoho člověka). Celková šířka se pak odvíjí od předpokládaného počtu procházejících osob. Pro bytový dům je to minimálně 1200 mm. Pro potřeby výpočtu požární únikové cesty se určují násobky pruhů šířky 550 mm.

Šířky, jaké jsou použity na rameni musí být dodrženy i na podestách a mezipodestách a nesmějí být zmenšovány a nesmí do nich zasahovat ani například otevírání dveřního křídla apod.

Maximální počet stupňů v jednom rameni

Maximální počet stupňů (výšek) v jednom rameni bez přerušení mezipodestou či podestou je 16, u rodinného domu můžeme mít až 18 výšek.

Podchodná výška

Podchodná výška se určuje ze vztahu uvedeného v článku Výpočet schodiště. Minimální, která nesmí být ničím snížena je však 2100 mm.

Průchodná výška

Průchodná výška pro konkrétní schodiště se opět určí ze vztahu uvedeného v článku Výpočet schodiště. Minimální požadavek je 1900 mm.

Maximální výška stupně

Maximální výška stupně se odvíjí od místa, ve kterém má být schodiště použito. Pro rodinné domy se nedoporučuje výška stupně vyšší jak 190 mm, pohodlné se dá uvažovat do 180 mm. Výška stupně závisí na celkové konstrukční výšce, počtu stupňů (výšek) schodiště, a je nutné ji sladit s šířkou stupně dle výpočtu.

Mezera mezi stupni bez podstupnice

„Maximální rozměr pro bezpečnou mezeru mezi stupni je omezen na 120 mm. Aby se této mezery docílilo, je možné instalovat tzv. dětské lišty. Tyto lišty se instalují na schodiště, u nichž hrozí propadnutí dítěte mezi jednotlivými stupnicemi,“ popisuje technické zabezpečení schodišť Petr Kolář z firmy JK plus s. r. o. a dodává: „Obecně však spíše doporučujeme dětská vrátka. Ta fungují jako ochrana proti vstupu dětí či psů na schodiště, což předchází jejich pádu.“

Šířka stupně

Minimální šířka stupně se odvíjí opět od druhu budovy a provozu v ní, také od výpočtu schodiště. Přímo ovlivňuje sklon schodiště. Pohybuje se od 250 do 300 mm. Musíme rozlišovat také šířku stupně (shora viditelnou šířku) nebo šířku stupnice (šířku, na kterou je skutečně možné klást nohu). Hrana horního stupně totiž může přesahovat přes okraj stupnice nižšího stupně. To rozšiřuje plochu, na kterou je možno stoupat. Takové řešení výrazněji pomáhá ale jen při výstupu (při chůzi směrem vzhůru srčíme pod následující stupeň špičku nohy, při sestupu patu nikoli).

Minimální šířka kosého stupně

Kosý (zužující se stupeň u zakřiveného schodiště) může mít v nejužším místě minimálně 130 mm.

Jak vypočítat pohodlné schodiště naleznete v jiném článku na ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Schodiště

 1. Schodiště - rozumíte jeho názvosloví?
 2. Schodiště a jeho tvarové řešení
 3. Konstrukční řešení vnitřních schodišť
 4. Schodiště a jeho základní rozměry
 5. Výpočet schodiště
 6. Speciální schodiště - strmá, žebříková a skládací
 7. ROZHOVOR: O montovaných schodištích a jejich materiálech

Související témata

Přečtěte si více k tématu Schodiště

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.

Jak postavit schodiště: Řemeslný workshop na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Jak postavit schodiště: Řemeslný workshop na Fakultě stavební ČVUT v Praze

V říjnu roku 2018 se v Ateliéru D Fakulty stavební ČVUT v Praze konal workshop „Schodišťové konstrukce – Řemeslná obnova historických staveb“. Workshopu se jako lektoři zúčastnili zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národního technického muzea a odborníci z praxe. Na straně účastníků se na akci podíleli…

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je důležitý dokument. Není to jen „zase nějaký papír co po mě chce úřad“ ale důležitý důkazní materiál v případě, že se vyskytne potřeba reklamace či poruch stavby. Jeho zápisy mohou být důležité i při hledání příčin poruch i na stavbách svépomocí. Je v něm zapsáno vše podstatné – například jaké bylo…

Schodiště nebo výtah? S Vertical Walking se dostanete vzhůru vlastní silou bez námahy

Schodiště nebo výtah? S Vertical Walking se dostanete vzhůru vlastní silou bez námahy

Výtah je hlučný, nákladný na provoz a údržbu, jeho kabina zabere velké množství místa. Oproti tomu schodiště je téměř bezúdržbové, místa ale zabere ještě více a chůzi po něm nemusí lidé staršího věku nebo s úrazem zvládat. Podívejme se na jednu stavební „vychytávku“, kterou se dostanete vzhůru i dolů vlastní silou,…