REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Schodiště více o tématu

Schodiště - rozumíte jeho názvosloví?

Jako u každé problematiky i u schodišť pokud jim chceme rozumět, potřebujeme znát význam některých běžně používaných pojmů. Proto Vám dnes přinášíme slovníček výrazů, které se ke schodištím vztahují.
schodiště

Konstrukční výška (KV)

Jedná se o výšku od čisté podlahy k čisté podlaze dalšího podlaží, kterou je zapotřebí překonat schodištěm.

Podchodná výška (hp)

Podchodná výška je svislá vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně a konstrukcí nad ním (většinou konstrukce dalšího schodišťového ramene nebo stropní konstrukce.

Podchodná výška se počítá ze vztahu, který vychází z rozměrů lidského těla (minimálně musí být 2100 mm)

hp = 1500 + 750 / cos α (mm)

Průchodná výška (hpr)

Je to kolmá vzdálenost mezi spojnicí hran stupňů a konstrukcí nad schodišťovým ramenem. Je důležitá především při stěhování rozměrnějších věcí. Minimální musí být 1900 mm.

Hpr = 750 + 1500 * cos α (mm)

Schodišťový prostor

Schodišťový prostor je vertikální prostor v dispozici budovy procházející přes dvě nebo více podlaží, určený pro umístění schodiště.

Schodišťové rameno

Soustava schodišťových stupňů včetně jejich nosné konstrukce mezi podestami či mezipodestami (stupně nepřerušené podestou a mezipodestou).

Nástupní rameno = První rameno víceramenného schodiště v každém z podlaží, jedná se o rameno směřující vzhůru o podlaží výš.

Mezilehlé rameno = Veškerá ostatní ramena, která nejsou nástupní ani výstupní (tzn. ramena spojující mezipodesty)

Výstupní rameno = Poslední rameno ze schodiště, které končí na daném podlaží.

Schodišťový stupeň

Základní prvek schodiště o dané výšce a šířce (nášlapné ploše) mající stupnici a zpravidla i podstupnici.

Stupnice

Vrchní část schodišťového stupně (ta část, na kterou se stoupá).

Podstupnice

Svislá část schodišťového stupně, u některých schodišť není, schodiště potom působí vzdušným dojmem, bez podstupnice je ale schodiště méně bezpečné zvláště pro děti.

Jalový stupeň

Stupeň schodiště, jehož stupnice je již v úrovni podesty či mezipodesty a nemá žádnou výšku.

Podesta

Konstrukce v úrovni podlahy jednotlivých podlaží propojených schodištěm. Často je zhotovena právě z konstrukce stropu daného podlaží.

Mezipodesta

Hovorově taktéž „odpočívadlo“ schodiště. Rovný úsek schodiště, vodorovná plošina bez stupňů, oddělující jednotlivá ramena schodiště.

Průchozí šířka schodišťového ramene

Šířka schodiště v jaké jej lze projít. Musí probíhat v minimální šířce po celém schodišti, nesmí být zmenšena ani na podestách a mezipodestách a to ani nábytkem či prostorem pro otevírání dveří.

Výstupní čára

Teoretická čára (na stavebním výkrese), která udává směr stoupání schodiště. Šířka stupňů se počítá v poloze na této čáře. U schodišť s rovnými rameny vede čára v jejich ose. U zakřivených schodišť vede v 1/3 šířky schodiště od vnějšího okraje oblouku.

Schodišťové zrcadlo

Svislý otevřený prostor přes více podlaží, který je mezi rameny schodiště. Některá dvouramenná schodiště mívají zrcadlo buď velmi minimální (jen na umístění zábradlí) nebo žádné. U přímočarého schodiště se zrcadlo z logiky jeho geometrie nevyskytuje.

Zábradlí

Konstrukce zabraňující pádu ze schodiště či z podesty, může mít různé formy výplní. Standardní výška je 1000 mm.

Madlo

Může být umístěno na vrchní částí zábradlí nebo na okolních stěnových konstrukcích schodiště, slouží k uchycení a opoře při stoupání po schodišti.

 1. Podchodná výška
 2. Průchodná výška
 3. Konstrukční výška
 4. Podesta
 5. Mezipodesta
 6. Šířka schodišťového ramene
 7. Schodišťové zrcadlo
 8. Schodišťové rameno (nástupní)
 9. Schodišťový stupeń
 10. Stupnice
 11. Podstupnice
 12. Madlo

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Schodiště

 1. Schodiště - rozumíte jeho názvosloví?
 2. Schodiště a jeho tvarové řešení
 3. Konstrukční řešení vnitřních schodišť
 4. Schodiště a jeho základní rozměry
 5. Výpočet schodiště
 6. Speciální schodiště - strmá, žebříková a skládací
 7. ROZHOVOR: O montovaných schodištích a jejich materiálech

Přečtěte si více k tématu Schodiště

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává ...

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je důležitý dokument. Není to jen „zase nějaký papír co po mě chce úřad“ ale důležitý důkazní materiál v případě, že se vyskytne potřeba reklamace či poruch stavby. Jeho zápisy mohou ...

REKLAMA
REKLAMA