REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Schodiště více o tématu

Konstrukční řešení vnitřních schodišť

Každé schodiště musí mít nějakou konstrukci – způsob jak je v prostoru nesené. Jaké řešení projektant zvolí, záleží především na požadovaném vzhledu schodiště, na jeho tvarovém uspořádání a na možnostech okolních nosných konstrukcí. Zde představené typy jsou základní způsoby, často dochází k jejich kombinování, podle možností objektu.
Konstrukční řešení vnitřních schodišť

Plně podezděná

Plně podezděná schodiště se v interiéru používají jen výjimečně, jsou spíše výsadou venkovních schodišť. Plně podezděné schodiště, které je vyplněné v celé své hmotě pod ramenem. V interiéru se využije u malých vyrovnávacích schodišť o 3 – 5 schodišťových stupních. U vyšších schodišť je snaha prostor pod ramenem využít jako sklad věcí apod.

První 4 stupně jsou plně podezděné bez využití, prostor pod dalšími stupni by mohl být využitý jako úložný prostor řešený nábytkem na míru.

Desková schodiště

Nosná konstrukce deskového schodiště je plná deska pnutá ve směru stoupání schodiště. Schodiště tak nepotřebuje okolní nosné zdi, pouze na začátku a na konci ramene dostatečně únosný strop či podlahu. Deska schodiště pak nese samotné stupně, většinou jsou betonovány společně. Deska může mít i zalamovaný tvar, který kombinuje funkci stupňů a zároveň nosné konstrukce. Desková schodiště jsou často dodávána z výrobny betonových prefabrikátů jako hotový výrobek na míru a na stavbě pouze osazena do připravených ozubů, na čepy apod.

Deskové schodiště prefabrikované nebo vytvořené na stavbě lité do bednění

Schodnicová schodiště

Nosnou část tohoto konstrukčního řešení tvoří tzv. schodnice čili trámy šikmo položené ve směru stoupání schodiště. Tyto trámy nesou schodišťové stupně. Schodnice ve schodišti může být jedna středová nebo dvě po stranách. Podepření schodnicí lze kombinovat i s deskovým schodištěm či s podepřením do schodišťové zdi.

Typické schodnicové schodiště s mezilehlými stupni a dvěma bočními schodnicemi

Vřetenová schodiště

Vřetenové schodiště nemusí být vždy jen točité. Vřetenové schodiště má po stranách tzv. vřetenové zdi. Do těch jsou vetknuté jednotlivé stupně. V případě točitého schodiště je středová zeď nahrazena válcovým dříkem.

I takto může vypadat vřetenové schodiště – stupně jsou osazeny mezi dvě zdi. Vřetenové schodiště nemusí být vždy jen točité!

Visutá schodiště

Visutá schodiště mají stupně jednostranně vetknuté do schodišťové stěny. Na druhé straně zůstávají stupně volné. Toto řešení je velmi vzdušné a architektonicky zajímavé. Vyžaduje však dobrý statický návrh nejen nosné stěny ale i samotných konzolových stupňů.

Visuté schodiště - stupně jsou vykonzolované ze stěny. Schodiště působí vzdušně avšak jeho bezpečnost je v tomto provedení diskutabilní, z hlediska chybějícího zábradlí zcela odporuje normám.

Zavěšená schodiště

Tato schodiště jsou velmi vzdušná, nepotřebují přilehlé svislé nosné konstrukce. Potřebují však dostatečně únosné konstrukce vodorovné pro zavěšení táhel. Na těch jsou zavěšené jednotlivé stupně. Vždy jedno táhlo prochází přes dva stupně (jinak by stupně byly samostatné zavěšené „houpačky“). Aby se nehoupalo celé schodiště, musí být první a poslední stupeň ramene vždy dobře ukotven k nosné konstrukci.

Kombinace konstrukcí

Samozřejmě dle fantazie architekta či projektanta není vyloučena kombinace různých druhů konstrukčního řešení schodiště. Na jednom konci mohou být stupně vetknuté do stěny, z druhé strany zavěšené a podobně. Nejčastěji se do rodinných domů montují takzvaná samonosná schodiště.

„Samonosné varianty schodiště se montují již do čisté stavby. Jejich stavební připravenost spočívá v začištěné hraně stropního otvoru, vyštukovaných zdech, vylitých podlahách a položené podlahové krytině. Pokud je takto vše připravené, montáž schodiště trvá cca jeden pracovní den,“ dodává Petr Kolář z firmy JK plus s. r. o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Schodiště

  1. Schodiště - rozumíte jeho názvosloví?
  2. Schodiště a jeho tvarové řešení
  3. Konstrukční řešení vnitřních schodišť
  4. Schodiště a jeho základní rozměry
  5. Výpočet schodiště
  6. Speciální schodiště - strmá, žebříková a skládací
  7. ROZHOVOR: O montovaných schodištích a jejich materiálech

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Schodiště a jeho tvarové řešení

Schodiště a jeho tvarové řešení

Tvarová řešení schodiště vždy vychází z konkrétní dispozice domu, dostupného schodišťového prostoru, je ovlivněna možnostmi okolních nosných konstrukcí, architektonickým záměrem i účelem používání. Tvarové řešení má název dle tvaru výstupní čáry – čili směru, ve kterém se stoupá.

Vypočítat správné a pohodlné schodiště není žádná legrace...

Výpočet schodiště

Pohodlné schodiště by mělo mít sklon 25° - 35°. Jak takového sklonu dosáhnout? Vejde se schodiště do prostoru, který mám k dispozici? Jak schodiště navrhnout a spočítat? Projektanti a architekti mají s touto činností bohatou zkušenost, schodiště je jedna ze základních věcí v dispozici domu a musí se spočítat velmi…

Zahradní schodiště je ideální volbou pro vaší zahradu.

Svahy v zahradě vyřešíte krásným schodištěm

Vybíráme-li z nabídky specializovaných firem, je dobré znát dispoziční možnosti zahrady, její styl a osázení, uvážit vhodný materiál a případné doplňky. Nabídka na trhu je velmi široká a možnosti nepřeberné.