REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Konstrukce, výroba a montáž dřevěného schodiště

Problematika schodišť je v českých normách řešena především z pohledu bezpečnosti, trvanlivosti, pohodlnosti užívání, statiky (konstrukční tuhosti) a estetických vlastností.
Konstrukce, výroba a montáž dřevěného schodiště

Návrh, projektování a realizace interiérových i exteriérových schodišť je v české legislativě upravena normou ČSN 73 4130, ve které je řešena geometrie a bezpečnost jednotlivých prvků i celého schodiště. Pro projektování, navrhování únosnosti a výpočetní postupy dřevěného schodiště a komponentů ze dřeva platí od června 2015 rámcová norma ČSN EN 16481.

Schodiště plní v interiéru nebo exteriéru objektu řadu funkcí, takže je na něj při projektování pohlíženo z několika úhlů pohledu. Čistě technické pojetí schodů jako spojnice rozdílně výškově umístěných pater objektu neopustí ani pracovní stůl projektanta. Ve výsledném návrhu téměř vždy hraje estetickou roli a někdy se z něj stane dokonce dominantní designový prvek objektu.

Konstrukční možnosti

Podle druhu konstrukce a způsobu podporování stupňů se rozdělují na schodiště s plně podporovanými stupni (pažená, podezděná, desková), s oboustranně podporovanými stupni (schodnicová, vřetenová, visutá, zavěšená), se stupni konzolovitě vetknutými nebo se zvláštními stupni.

Nejčastějším typem dřevěných schodišť jsou schodnicová schodiště. Přenos zatížení do podpor je vyřešen vaznicemi, tzv. schodnicemi. Schodnice může být samostatně nebo v páru a podle toho se liší způsob podepření, např. na vnější straně do zdi, dvěma vaznicemi po stranách, osovou schodnicí nebo celoplošně podepřenou deskou. Rozdělení lze dále rozvést na typy schodišť s uzavřenou nebo sedlovou schodnicí, s nebo bez podstupnice apod.

Konstrukčně zajímavé a náročné zpracování je u visutých a zavěšených schodišť. Při kombinaci různých druhů materiálu stupnic, zábradlí, podstupnic se pak schodiště stává výrazným architektonickým prvkem.

Stoupají nároky na výrobní a montážní firmu, která musí spojit mnohdy nesourodý materiál jako je dřevo, železobeton, kámen nebo sklo vhodnými spojovacími prostředky a přitom splnit vysoké estetické nároky.

Kontrola výroby dřevěných schodišť

Výrobce schodů zodpovídá podle české legislativy nejen za certifikaci hotového produktu při uvedení na trh, ale i za to, že používá certifikovaný vstupní materiál.

V rámci certifikace dřevěných schodišť se posuzují různé vlastnosti produktu, např. vlhkost dřeva, spolehlivost, reakce na oheň, statický posudek, tolerance rozměrů, účinnost chemické ochrany, obsah nebezpečných látek, stanovení protiskluzných vlastností apod.

Samotná geometrická přesnost dokončeného schodiště se v technických normách neřeší. Mezi odbornou veřejností se hovoří o toleranci 5 mm ve výšce a šířce schodišťových stupňů od projektové dokumentace.

V případě dřevěných schodišť se dá zajistit velmi nízká hodnota rozměrové tolerance, protože dřevěné prvky se ve výrobě (např. na CNC strojích) dají nařezat s milimetrovou přesností a při montáži s vhodnými spojovacími prostředky se dá konstrukce precizně spojit.

Dřevěná schodiště jsou vyráběna z vysušeného tvrdého nebo měkkého dřeva z vybraných kvalitativních tříd se stanovenou maximální vlhkostí a jsou tedy určena většinou do interiéru.

Životnost, vlastnosti a vzhled schodiště závisí nejen na kvalitě materiálu, ale i na výběru vhodných spojovacích prostředků, dodržování roztečí spojovacích prvků, dobře provedených tesařských spojích apod.

Výroba dřevěných prvků schodiště na CNC strojích.

Montáž dřevěných prvků

Správně zvolený typ spojovacího prostředku (vrutu, šroubu, kolíku, táhla atd.) ovlivní stabilitu konstrukce a dlouhodobou funkčnost spoje bez estetických závad. Staticky je problematika spojů řešena v kapitole 5.4 ČSN EN 16481. Kvalitní a dobře umístěné spojovací prostředky pak vydrží namáhání ve smyku, ohybu i deformaci tlakem.

Jako vhodné a moderní spojovací prostředky lze doporučit spoje provedené pomocí speciálních vrutů, které kromě statické funkce plní i funkci estetickou, neboť se jedná o pohledově neviditelné spoje. Bezpečnost, vysoká únosnost a pevnost spojů jsou technickou podmínkou pro každé dřevěné schodiště.

Exteriérová schodiště

Pro exteriérová schodiště je z pohledu trvanlivosti lepší použít tepelně upravené dřevo nebo kompozity na bázi dřevěných frakcí a plastu. Vlivy vnějšího prostředí jako je voda, UV záření, změna teplot, plísně a mikroorganismy přispívají k rychlejší degradaci materiálu. Při montáži schodiště je stejně důležité zvolit vhodné spojovací prostředky, které musí navíc vydržet i větší namáhání (např. vruty s antikorozní úpravou).

Realizace dřevěných schodů studenty ČVUT

Ideovým návrhem i vlastní realizací interiérových schodišť se zabývali i studenti fakulty architektury ČVUT Praha. Ze studentských návrhů bylo odbornou komisí vybráno pět schodišť a studenti pak realizovali rozdílné typy konstrukcí v areálu fakulty. Jak vše probíhalo můžete shlédnout na videu ČVUT.

Jak probíhala samotná výstavba schodiště

REKLAMA

Spojovací prostředky pro schodiště – řešení SFS intec Samovrtné dvouzávitové vruty WT SFS intec Při montáži samovrtného dvouzávitového vrutu WT SFS intec je důležité to, že spolehlivě přenese tahové i tlakové zatížení ze dřeva na vrut přes závity a nikoliv pouze přes hlavu vrutu. Spoj je tedy trvale únosný i po seschnutí dřeva a eliminuje se vznik tahových prasklin ve dřevě. Rozdílné stoupání závitů zajišťuje svěrný efekt při spojování dřevěných profilů. Správný počet a rozmístění vrutů bezpečně přenese zatížení v konstrukci (při použití vrutu WT 6,5 x 90 mm je minimální osová vzdálenost mezi vruty 20 mm a minimální vzdálenost osy vrutu od okraje dřevěného prvku je 15 mm). Excentrický hrot zjednodušuje a zpřesňuje celou montáž, protože zásadně snižuje krouticí moment pro zašroubování a spolehlivě vede vrtání pod úhly 45 i 90 stupňů. Pokud se v konstrukci s rybinovým spojem použijí i současně párově zašroubované WT vruty, únosnost spoje se výrazně zvýší.

Samovrtný dvouzávitový vrut WT SFS intec, který přenese tahové i tlakové zatížení pouze přes závity.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

ROZHOVOR: O montovaných schodištích a jejich materiálech

ROZHOVOR: O montovaných schodištích a jejich materiálech

Montovaná schodiště jsou skládačky – velké stavebnice, které montážníci z výrobny přivezou k vám do téměř dokončené stavby a během jednoho dne z menších segmentů smontují. Montovaná schodiště jsou tak nějak „prvním nábytkem“. Jaké materiály se na jejich výrobu používají? Jak musí být připravená stavba? Jak dlouho…

Speciální schodiště - strmá, žebříková a skládací

Speciální schodiště - strmá, žebříková a skládací

Skládací schodiště je zvláštní typ domovních schodišť, kterými se řeší většinou výlezy do půdního prostoru. Strmými schodišti lze vyřešit výstup do spacího patra garsoniéry či víkendové chaty. Nejedná o pohodlné řešení, nicméně o řešení, které plní svůj účel při značné úspoře místa. Vždy se ale musíte ptát, zda…

Konstrukční řešení vnitřních schodišť

Konstrukční řešení vnitřních schodišť

Každé schodiště musí mít nějakou konstrukci – způsob jak je v prostoru nesené. Jaké řešení projektant zvolí, záleží především na požadovaném vzhledu schodiště, na jeho tvarovém uspořádání a na možnostech okolních nosných konstrukcí. Zde představené typy jsou základní způsoby, často dochází k jejich kombinování, podle…

Schody jsou svázáné normami, ale nabízí i prostor pro invenci

Schody jsou svázáné normami, ale nabízí i prostor pro invenci

Stavba i rekonstrukce schodiště jsou poměrně složité procesy, které se vyplatí přenechat odborníkům. Nápady a tvůrčí energii lze vložit do návrhu, manuálně se můžeme realizovat při drobných dekoracích a následně u celkových úprav a sladění interiérového designu.