Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Schodiště více o tématu

Výpočet schodiště

Pohodlné schodiště by mělo mít sklon 25° - 35°. Jak takového sklonu dosáhnout? Vejde se schodiště do prostoru, který mám k dispozici? Jak schodiště navrhnout a spočítat? Projektanti a architekti mají s touto činností bohatou zkušenost, schodiště je jedna ze základních věcí v dispozici domu a musí se spočítat velmi přesně. Dodatečné korekce jsou v případě schodiště velice komplikované.
Vypočítat správné a pohodlné schodiště není žádná legrace...

Základní výpočet dvouramenného schodiště

 1. Prostor pro schodiště – v případě návrhu nového domu je výhodou možná změna dispozice tak, aby schodiště bylo ideální i ve vztahu k ostatním místnostem. V rekonstrukcích se někdy dostáváme k hodnotám na hraně pohodlnosti či použitelnosti dle dostupného prostoru.
 2. Určíme si konstrukční výšku – je to výška, kterou musí schodiště překonat od čisté podlahy nástupního k čisté podlaze výstupního podlaží.

  KV = 2800 mm

 3. Prostým matematickým dělením zjistíme, kolik je nutno mít stupňů k překonání výšky a jak tento stupeň bude vysoký. Všechny stupně na schodišti musí mít stejnou výšku (zde 16 stupňů, výška stupně vychází vyhovující).

  2800 / 16 = 175 mm

 4. Šířka stupně se dopočítá ze vztahu 2x V + Š = 630 mm (možno snížit až na 600, odvozeno od délky lidského kroku) a spočítáme i sklon schodiště.

  2 × 175 + Š = 630 … Š = 630 – 2 × 175 = 280 mm

  arctg 0,625 = 32°

 5. 16 stupňů rozdělíme do dvou ramen po osmi stupních – spočítáme délku jednoho ramene (8 výšek znamená 7 šířek)

  D = 280 × 7 = 1960 mm

 6. Zvolíme šířku ramene (b) a dle toho vyneseme i šířku podesty (u RD je minimální šířka 900, ideální je 1100 – 1200 mm, podesta musí být stejně široká)
 7. Podchodná a průchodná výška je důležitá pro pohodlný pohyb po schodišti a musíme ji dodržet nad schodištěm a nesnižovat žádnými průvlaky, trámy apod. Její výpočet vychází z ergonomických předpokladů člověka (minimální podchodná je 2100 mm, minimální průchodná 1900 mm).

  Podchodná hp = 1500 + 750 / cos α = 1500 + 750 / cos 32 = 2384 mm

  Průchodná výška hpr = 750 + 1500 x cos α = 750 + 1500 x cos 32 = 2022 mm

Tímto výpočtem dostáváme ideální rozměry schodiště v prostoru, víme, jak vysoký musí být prostor nad schodišťovým ramenem, pokud bychom uvažovali, že schodiště bude začínat ještě se stropem nad prvními stupni ramene. V případě, že uvažujeme o točitém či jinak tvarově řešeném schodišti, ponechme raději výpočet na projektantovi. Zde totiž záleží na poloze výstupní čáry, normových požadavcích na zkosené stupně apod.

Výpočet naleznete naprogramovaný na stránkách sesterského portálu TZB-info.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Schodiště

 1. Schodiště - rozumíte jeho názvosloví?
 2. Schodiště a jeho tvarové řešení
 3. Konstrukční řešení vnitřních schodišť
 4. Schodiště a jeho základní rozměry
 5. Výpočet schodiště
 6. Speciální schodiště - strmá, žebříková a skládací
 7. ROZHOVOR: O montovaných schodištích a jejich materiálech

Mohlo by vás zajímat

Konstrukční řešení vnitřních schodišť

Konstrukční řešení vnitřních schodišť

Každé schodiště musí mít nějakou konstrukci – způsob jak je v prostoru nesené. Jaké řešení projektant zvolí, záleží především na požadovaném vzhledu schodiště, na jeho tvarovém uspořádání a na možnostech okolních nosných konstrukcí. Zde představené typy jsou základní způsoby, často dochází k jejich kombinování, podle…

Schodiště a jeho tvarové řešení

Schodiště a jeho tvarové řešení

Tvarová řešení schodiště vždy vychází z konkrétní dispozice domu, dostupného schodišťového prostoru, je ovlivněna možnostmi okolních nosných konstrukcí, architektonickým záměrem i účelem používání. Tvarové řešení má název dle tvaru výstupní čáry – čili směru, ve kterém se stoupá.

Schody jsou svázáné normami, ale nabízí i prostor pro invenci

Schody jsou svázáné normami, ale nabízí i prostor pro invenci

Stavba i rekonstrukce schodiště jsou poměrně složité procesy, které se vyplatí přenechat odborníkům. Nápady a tvůrčí energii lze vložit do návrhu, manuálně se můžeme realizovat při drobných dekoracích a následně u celkových úprav a sladění interiérového designu.

Vybíráte schodiště? Zjistěte, jaké máte možnosti

Vybíráte schodiště? Zjistěte, jaké máte možnosti

Schodiště vždy patřily mezi dominanty interiérů. Jejich celkový design ovlivňuje volba typu a tvaru, výběr materiálu i zábradlí. Tento výběr by měl vždy korespondovat se zbytkem interiéru.

Jednoduchá a rychlá výstavba schodiště

Jednoduchá a rychlá výstavba schodiště

Prefabrikované schodišťové stupně Ytong velmi usnadňují návrh a výstavbu schodů, která patří mezi nejnáročnější stavební činnosti. Výstavba schodiště s nimi je rychlá a vede k velké úspoře času, práce a peněz. Estetický dojem, technická kvalita, funkčnost a životnost jsou na nejvyšší úrovni.