REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozední věnec a ztužení stavby více o tématu

Má se pod železobetonový pozední věnec pokládat asfaltový pás? Záleží na účelu

Při provádění věnců se často řeší otázka, zda věnec nebo stropní konstrukci jež je věnec součástí, podložit asfaltovým pásem. Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, nicméně jisté logické zásady je vhodné respektovat. Pro správné rozhodnutí je nutné rozlišovat, jakou funkci plní věnec v dané konstrukci.
Foto: Zdeněk Lachman
Foto: Zdeněk Lachman

Podíváme se dnes na dva případy:

  1. Věnec je součástí tuhé stropní konstrukce
  2. Věnec je součástí nadezdívky u šikmých střech s novodobým krovem

Věnec je součástí tuhé stropní konstrukce (například skládané stropy s nosníky a vložkami):

V tomto případě je výhodné vložit mezi zdivo a věnec (stropní konstrukci) asfaltový pás tloušťky min 3,0 mm. Asfaltový pás umísťujeme pouze pod věnec, nikoliv v místě tepelné izolace a věncových tvárnic (zvaných věncovek). Existuje několik důvodů, proč asfaltový pás použít. Jelikož je věnec součástí stropní konstrukce, plně s ní spolupůsobí, tak vlivem určitého průhybu stropní konstrukce (každá stropní konstrukce se při jejím zatížení prohne) dochází ke zvyšování kontaktního napětí v tlaku na okraji cihly. Bez asfaltového pásu hrozí vlivem vyššího napětí u tohoto okraje cihly k jejímu odlupování a to zejména u delších rozpětí stropu.

Asfaltový pás tak lépe roznese zatížení tím, že vyrovnává drobné nerovnosti například od keramobetonových nosníků, kde vytváří pro uložení nosníku jakýsi „polštář“). Určitou výhodu je vložení pásu i z důvodů smršťování betonové konstrukce vlivem zrání betonu. Dalším důvodem jsou svisle děrované cihly, kdy beton zatekl do těchto svislých dutinek a vytvořil spolu se stropem pevné spojení. Při průhybu stropu se tak měla tendenci nadzvedávat i cihla pod stropem a pod touto cihlou vznikla z vnější (někdy i z vnitřní) strany v místě ložné spáry vodorovná trhlina.

Toto jsou důvody, proč je vhodné tento asfaltový pás vkládat mezi strop (věnec) a zdivo. Vložením pásu nedochází k ohrožení statiky stropní konstrukce, která svou velkou váhou betonu pás dostatečně zatíží. Potřebné tření mezi stropem a ztužujícími stěnami pro zajištění prostorové tuhosti objektu tím není ohroženo.

Někteří výrobci doporučují vkládat asfaltový pás i nad stropní konstrukci pod zdivo v dalším podlaží. Otázka vhodnosti je zejména u využití nadezdívky v dalším patře pro přenášení zatížení z krovu k zamyšlení. Tím se dostáváme k další variantě, kde si řekneme proč asfaltový pás pod věncem nepoužít.

Věnec je součástí nadezdívky u šikmých střech tvořených novodobými krovy:

Jak již bylo popsáno v jiných kapitolách Davida Šotkovského, věnec přebírá vodorovná zatížení a přenáší je do příčných stěn. Pro zvýšení stability nadezdívky je tedy vhodné provést betonáž věnce přímo na zdivo a zajistit tak určité propojení. Věnec je zde samostatným prvkem bez stropní konstrukce, a tudíž žádný průhyb od ní nehrozí. Věnec je tedy spojen s nadezdívkou. Pro zlepšení celé situace je vhodné zajistit i spojení nadezdívky se stropem, na který se toto zdivo ukládá. Zde si tedy odpovíme na otázku vhodnosti vkládat asfaltový pás i nad stropní konstrukci. Vložením tohoto pásu tedy přerušíme spojení věnec - zdivo – strop, což je nevhodné. Ve finále je nutné vždy uvažovat logicky, jak dané prvky mezi sebou spolupůsobí.

Je nutné upozornit, že toto spojení věnec – zdivo – strop bez asfaltového pásu v žádném případě nenahrazuje nutnost realizovat a dimenzovat pozední věnec, jeho upnutí do příčných stěn a přenášení vodorovných sil od krovu. Jak již bylo psáno v jiných kapitolách, s ohybovou únosnosti nadezdívky v tomto případě nepočítáme. Vynecháním asfaltového pásu však určitou únosnost zdiva v ohybu aktivujeme. Vynechání pásu je tedy určitý bonus a je vždy na stranu bezpečnou.

Pro úplnost zmíním separování asfaltovým pásem věnec a pozednici. I zde to není žádoucí, jelikož je pozednice kotvena v určitých vzdálenostech závitovými tyčemi. V mezilehlých částech se tak přenáší vodorovné zatížení z pozednice do věnce pomocí tření, respektive toho využíváme. Vložením asfaltového pásu toto tření eliminujeme, což je nežádoucí. Argument pro vložení pásu z důvodů vlhkosti nebo nerovného betonu je lichý. Na nerovném betonu se vystupující nerovnosti stávají kontaktními a odseparováním se tyto kontaktní plošky stávají ještě kluzčí. Prioritní je samozřejmě kotvení a pokud máme nerovný věnec, je vždy vhodnější jej srovnat cementovou maltou. Kvalitním provedením a umístěním bednění do správné výšky nemusíme po betonáží věnce nic srovnávat.

Ing. David Šotkovský

absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, působí jako hlavní projektant v projekční a stavební společnosti. Zabývá se projekcí pozemních staveb a technických zařízení budov, zejména pak novou metodou termo-hydraulického vyvažování rozsáhlých otopných soustav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozední věnec a ztužení stavby

  1. K čemu skutečně slouží výztuž v betonu? Jak funguje a kam se dává?
  2. Vlastnosti a typy betonářské výztuže. Proč je špatně říkat roxor? Už dávno neexistuje jen jeden typ
  3. Ocelová výztuž musí být schovaná v betonu. Jak moc a proč?
  4. Pozední železobetonový věnec: K čemu slouží a jaký měl vývoj. Na co si dát pozor
  5. Bungalovy mají problémy s tuhostí. Pozední věnec nestačí. Jak ztužit jednopodlažní domy?
  6. Moderní krov může způsobit trhliny v nadezdívce. Pozední věnec je nutný pro kotvení krovu
  7. Jak správně udělat a vyztužit železobetonový pozední věnec domu. Kde se dělají nejčastější chyby?
  8. Má se pod železobetonový pozední věnec pokládat asfaltový pás? Záleží na účelu

Mohlo by vás zajímat