Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozední věnec a ztužení stavby více o tématu

Jak správně udělat a vyztužit železobetonový pozední věnec domu. Kde se dělají nejčastější chyby?

Stavba musí být tuhá. Aby se dům nerozjel do stran a nevykazoval v budoucnu statické problémy, využívá se takzvaných pozedních věnců, nejčastěji z železobetonu v úrovni nebo blízko úrovně stropu. Nejen svépomocní stavebníci snadno udělají chyby při jejich provádění. Jak má železobetonový ztužující pozední věnec vypadat a jakých chyb se vyvarovat?
Zdroj: Adobe Stock - kuchina

Bednění a lití pozedního věnce

Pro vytvoření ŽB věnců potřebujeme zhotovit bednění (například prkenné, OSB desky, tepelná izolace, věncové tvárnice), do kterého vložíme výztuž věnce, která se skládá z podélné nosné výztuže a konstrukční výztuže, takzvaných třmínků. Standartní věnec má obvykle 4 pruty podélné betonářské výztuže a třmínky v předepsaných vzdálenostech (2 pruty se užívají např. u nízkých atik).

Následně se provede vylití betonu spolu s jeho hutněním. Jednotliví výrobci zdících prvků mají k dispozici i prefabrikované hotové výrobky, například U profily, věncovky, věncovky s tepelnou izolaci, které zároveň tvoří bednění a vymezují tak betonový průřez věnce. Detaily jsou k dispozici u jednotlivých výrobců.

Zde chci upozornit, že některé výrobky jsou v rámci čistého průřezu pro beton tak úzké, že vyvázat do nich výztuž věnce s třmínky je velmi složité, problémy jsou s dodržením předepsaného krytí výztuže betonem. Výztuž se tak často po vložení do daného prvku opírá o stěnu daného bednícího prvku a není tak dodrženo krytí výztuže betonem. Polohu výztuže je nutné v bednění vymezit distančníky, či jiným podobným prvkem.

Pozor na správnou betonáž celého profilu

Na stavbě jsem se setkal s věncem, který byl součástí překladu a šířka betonové části byla pouze 10 cm. Při provádění drážek elektroinstalace a odstranění části bednící tvarovky, se následně zjistilo, že spodní část překladu nebyla vůbec probetonována, a to z důvodů velmi omezeného prostoru pro zatečení betonu kolem výztuže. Jednalo se o typizovaný detail, ovšem proveditelnost je velice náročná a často bez možnosti ověření, což je u nosného prvku velmi důležité.

Půdorys kolmého napojení (zatažení do ztužující stěny) věnce s provázáním rohu pomocí příložek. Autor: David Šotkovský

Chyby v napojení betonářské výztuže

Napojování betonářské podélné výztuže věnců v rozích a kolmých napojeních je poměrně jednoduché, ovšem i zde se dělají chyby. Typickou chybou je napojení věnce v rozích průběžnou výztuží tak, že se zahne kolem vnitřního okraje. To stejné se děje i u kolmého napojení věnců. Zde hrozí vlivem nepatrného průhybu věnce k tahovým napětím ve výztuži blíže k vnitřnímu líci věnce (na obrázku 1 čárkovaně) a ta má tendenci vytlačovat beton směrem dovnitř – viz šipka na obrázku. Správné napojení viz obrázky 2 a 3 se provede pomocí příložek.

Tento článek je součástí série o ztužení stavby a železobetonových věncích. Nenechte si ujít ani další díly seriálu a ostatní obsah portálu ESTAV.cz. Aktivujte si týdenní zpravodaj, jeho odebírání je zdarma, odběr můžete kdykoli zrušit.

Ing. David Šotkovský

absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, působí jako hlavní projektant v projekční a stavební společnosti. Zabývá se projekcí pozemních staveb a technických zařízení budov, zejména pak novou metodou termo-hydraulického vyvažování rozsáhlých otopných soustav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozední věnec a ztužení stavby

  1. K čemu skutečně slouží výztuž v betonu? Jak funguje a kam se dává?
  2. Vlastnosti a typy betonářské výztuže. Proč je špatně říkat roxor? Už dávno neexistuje jen jeden typ
  3. Ocelová výztuž musí být schovaná v betonu. Jak moc a proč?
  4. Pozední železobetonový věnec: K čemu slouží a jaký měl vývoj. Na co si dát pozor
  5. Bungalovy mají problémy s tuhostí. Pozední věnec nestačí. Jak ztužit jednopodlažní domy?
  6. Moderní krov může způsobit trhliny v nadezdívce. Pozední věnec je nutný pro kotvení krovu
  7. Jak správně udělat a vyztužit železobetonový pozední věnec domu. Kde se dělají nejčastější chyby?
  8. Má se pod železobetonový pozední věnec pokládat asfaltový pás? Záleží na účelu

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - bobcat-beasley

Ocelová výztuž musí být schovaná v betonu. Jak moc a proč?

Ocel a beton jsou kamarádi. Ocel v železobetonových stavebních prvcích zajišťuje pevnost v tahu. Beton ji za to chrání proti korozi. Jak to dělá? A jak musí být ocel v betonu bezpečně uložená, aby nedocházelo ke korozi ocelových prutů – výztuže?

Zdroj: AdobeStock - sommersby

K čemu skutečně slouží výztuž v betonu? Jak funguje a kam se dává?

Beton a ocel se mají rádi. Především proto, že mají odlišné vlastnosti a přitom mohou fungovat v symbióze díky velmi podobné délkové teplotní roztažnosti. Jako správný pár se doplňují. Tam kde beton nestačí, přebírá slovo ocel. Beton za to ocel chrání proti korozi a dělá těžkou práci v místech, kde to umí nejlépe.