Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Výstavba a rozvoj měst a obcí více o tématu

Modernizovat městské sítě lze i postupně. Ekologičtější infrastruktuře brání i naše legislativa

Jak zlepšovat modrozelenou infrastrukturu měst? Města jsou již vybudována ve svém technickém řešení. Je možné přebudovávat města na moderně fungující sídla postupně? Nenaráží to na problém dlouhých časových prodlev? Jak moderní sítě navázat na stávající infrastrukturu? Když dnes nové sítě vyprojektujeme, nebudou po svém vybudování již zastaralé?
Zdroj: AdobeStock - alexandrblinov
Zdroj: AdobeStock - alexandrblinov

Na úskalí plánování a budování moderní městské infrastuktury jsme se ptali projektanta inženýra Petra Hrdličky.

Otázka má několik rovin. Začnu od konce. Nebezpečí, že „než něco vybudujeme, bude dnešní technologie již zastaralá“, tu bude vždycky. Dobrým příkladem může být masivní kabelizace telekomunikačních sítí metalickými kabely v 90. letech minulého století, tedy v době, kdy vyspělý svět začal přecházet na optické sítě. Kdybych to měl říct sportovní terminologií, tak není dobré běžet tam, kde se míč nachází v danou chvíli, ale tam, kam míč svým pohybem směřuje.

Já nemám termín „modrozelená infrastruktura“ moc rád. Evokuje totiž dojem, že se jedná o zcela novou odbornou disciplínu, a tedy o potřebu nových odborníků, o potřebu nových součástí projektových dokumentací, nových výkresů a příloh. Ve skutečnosti se jedná o nový přístup k řešení hospodaření s dešťovými vodami, návrhu zeleně a úprav veřejných prostranství. Přístup, který vyžaduje daleko těsnější spolupráci architektů, krajinných architektů, dendrologů a městských inženýrů. Pokud z toho děláme samostatný obor, stává se, že se k problematice nehlásí nikdo z nich a návrh zpracuje nový rychlokvašený „specialista“ bez širších zkušeností. Nicméně pojem se stává se tak frekventovaným, že se mu asi nevyhnu.

Infrastruktura města zakletá v čase a legislativě

Tak tedy u zmíněné modrozelené infrastruktury je samozřejmě problémem, že ve stávajícím obytném území zejména v centrálních částech měst je realizována jednotná kanalizační síť a nové prvky oddělující srážkovou vodu v rámci modernizace zástavby je pak možné zaústit pouze do jednotné kanalizace. Tady nevidím hlavní problém v dlouhých časových prodlevách.

Myslím, že daleko větším problémem je jakési legislativní zakletí. Mám zkušenost z přípravy regulačního plánu centra jednoho statutárního města, kde se nachází stávající jednotná kanalizace, a kde není recipient pro odvádění srážkových vod. V plánu jsme navrhovali novou oddílnou kanalizaci a bylo počítáno s etapovým řešením, kdy bylo nutné v první etapě, než bude celý systém dokončen, provizorně napojit nově vybudovanou dešťovou kanalizaci (odvádějící hlavně přepady z opatření pro hospodaření s dešťovou vodou) do stávající jednotné kanalizace. Celý návrh byl v rámci projednání smeten ze stolu s tím, že legislativa neumožňuje napojování dešťové kanalizace do kanalizace jednotné. Při takovém přístupu pak nelze přebudování systému prostřednictvím postupných kroků řešit.

Další problém rozvíjející se modrozelené infrastruktury vidím v tom, že řada lidí (klientů, představitelů měst, ale i architektů) nabyla dojmu, že vsakováním lze kompletně vyřešit problematiku nakládání se srážkovými vodami bez ohledu na geologické podloží, míru intenzity zástavby, sklon území a další technické návaznosti. Rozhodně nechci význam opatření pro hospodaření se srážkovými vodami snižovat, ale je nutné si uvědomit, že mají své limity. Že obvykle musejí mít bezpečnostní prvek (přepad nebo regulovaný odtok) do dešťové kanalizace nebo recipientu. Při dobrém návrhu a vhodné kombinaci akumulačních a vsakovacích prvků je možné dosáhnout významných přínosů pro vodní režim ve městě i v širším návazném území. Zároveň ale tyto prvky nemohou být dimenzovány na eliminaci extrémních přívalových srážek, na jejichž odvedení musí být v zastavěném území měst realizována další opatření.

Jak tedy začít budovat moderní ekologicky a ekonomicky fungující sítě měst?

Dobrým krokem, jak postupně začít zlepšovat modrozelenou infrastrukturu měst (ale i energetickou situaci) je implementace dílčích opatření u jednotlivých objektů. Může se jednat o zelené střechy, dešťové zdrže s akumulací a vsakováním, systémy pro využívání dešťové vody v objektech, solární panely na objektech apod. A postupné včleňování těchto prvků do úprav veřejných prostranství.  U nových projektů už je podobné řešení nakládání se srážkovými vodami normální. Jak bude takových prostranství přibývat, začne se jevit prostor bez jakéhokoli řešení hospodaření se srážkovými vodami nepatřičným a nepřijatelným. Jedním z úkolů městského inženýra je, aby na to byla města připravena.

O městském inženýrovi, jeho funkci a poslání jsme si s Petrem Hrdličkou povídali v minulém článku. Nenechejte si ujít už nic z obsahu portálu ESTAV.cz a aktivujte si týdenní mailový zpravodaj zdarma.

Ing. Petr Hrdlička

Vystudoval na ČVUT Fakultě stavební obor vodní hospodářství a vodní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Zpracovává územní plány měst, působí jako hlavní projektant v Ateliéru městského inženýrství s. r. o. Na Fakultě architektury ČVUT vyučuje předmět Technická infrastruktura sídel. Působí na institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako specialista pro městskou infrastrukturu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Výstavba a rozvoj měst a obcí

  1. Městský architekt je důležitý moderátor výstavby v území. Mělo by ho mít každé město, říká starosta
  2. Městský inžernýr má na starosti technickou infrastrukturu měst. Třeba hospodaření s dešťovou vodou
  3. Co se bude v obci stavět a jak postupovat při domluvě s developery? Proces má být transparentní
  4. Plánovací smlouvy a smlouvy obcí a developerů. Co si může obec s developerem domluvit?
  5. Nedostavěný projekt převezme jiný developer. Jak se to projeví na smlouvách s obcí?
  6. Městský inženýr: Města mají velký problém. Vedení měst nerozumí infrastruktuře, nemají koncepci sítí
  7. Modernizovat městské sítě lze i postupně. Ekologičtější infrastruktuře brání i naše legislativa
  8. Kudy a kam jezdí auta? Analýza dopravy je vysoce podrobná ale anonymní
  9. Příliš mnoho parkovacích míst. Zachrání naše města samostatně řídící automobily?
  10. Města bez aut. Moderní trend nebo historický skanzen? Jak omezit počet aut ve městě?

Přečtěte si více k tématu Výstavba a rozvoj měst a obcí

3D modely města pořizují nejčastěji pro optimalizaci budoucího územního rozvoje, ilustrační obrázek, Ostrava, foto D.Kopačková

3D modely města pořizují nejčastěji pro optimalizaci budoucího územního rozvoje

Ačkoliv 3D modely měst nacházejí uplatnění primárně v úřednických kancelářích při plánování budoucího územního rozvoje, užitek přinášejí rovněž akademikům i laické veřejnosti. Důležité jsou například při environmentálních výzkumech, studiích šíření hluku či analýzách přírodních hrozeb. Běžný občan města se zase díky…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, sebastian duda

Trestní odpovědnost stavební firmy nezanikne, pokud je převedena na jiného vlastníka nebo sloučena s jinou firmou

Trestní odpovědnost právnických osob je poměrně nový nástroj našeho právního řádu. Jakých trestných činů se může dopustit právnická osoba? A pokud je za trestný čin stíhána právnická osoba, může za něj být stíhána ještě osoba fyzická? A co když je právnická osoba, například stavební firma, rozdělena, prodána,…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA