REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Výstavba a rozvoj měst a obcí více o tématu

Městský inžernýr má na starosti technickou infrastrukturu měst. Třeba hospodaření s dešťovou vodou

Dohled nad rozvojem technické infrastruktury měst a obcí by měl být hlavní náplní městských inženýrů. Potřeba odborného vstupu je stále aktuálnější v souvislosti s řadou opatření, které vyplývají mimo jiné i ze Sdělení Ko-mise Zelená dohoda pro Evropu (Communication From the Commission The European Green Deal). A ty kladou vyšší nároky na řadu oblastí provozu stávajících nebo výstavby nových sídel. Také proto Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě prosazuje, aby se v městech a obcích stala pravidlem pozice „městského inženýra“.
Zdroj: AdobeStock - JackF
Zdroj: AdobeStock - JackF

Otázka etablování role městského inženýra se v odborných kruzích řeší několik let. Zatímco řada měst již má svého městského architekta, svého městského inženýra zaměstnává jen nepatrný zlomek města a obcí. A to přesto, že městské inženýrství je, podobně jako městský urbanismus u architektů, součástí studia stavebního inženýrství a autorizačního systému ČKAIT.

To chce změnit současné vedení Komory. Na základě říjnového jednání inženýrských komor a svazů zemí Visegrádské čtyřky hodlá otevřít tuto otázku s novým vedením Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Mimo jiné proto, že na města a obce klade v oblasti technické infrastruktury značné nároky transpozice a implementace řady závazků spojených se Sdělením Komise Green Deal.

Obor městského inženýrství strategii Green Deal podporuje. Děje se tak například racionálním navrhováním inženýrských sítí a dalšími opatřeními k lepšímu hospodaření se srážkovými vodami v městském prostředí, zvýšením podílu retenčních ploch a nádrží v městské zástavbě, které pomáhají snížit odtok srážkových vod do stokových sítí a omezit přetěžování kanalizací.

Inženýr a architekt - tým pro tvorbu moderního města

„Městský inženýr není konkurencí městského architekta, ale jeho odborným partnerem. Městský inženýr se zaměřuje na technické otázky infrastruktury. Podstatné z našeho hlediska je, že technické otázky budou řešeny hned v prvotních fázích urbanistických studií a rozvojových projektů obcí. To povede k lepší realizovatelnosti, vyšší kvalitě i ochraně investic,“ vysvětluje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. Doplňuje, že příznačně se absence městského inženýra ukazuje na příkladě realizace zelených střech, které nemohou vzniknout na všech stavbách. Kvůli zatížení nosných konstrukcí a zároveň s ohledem na nutnost řešit i retenci dešťových vod na pozemku stavebníka.

Podle Komory by se městský (stavební) inženýr měl stát součástí týmu pracovníků odborů výstavby, investičního rozvoje i územního plánování. Reprezentuje komplexní pohled na řešení inženýrských sítí (technické infrastruktury) v městské zástavbě. Jako instituce v soustavě veřejné správy (např. útvar městského inženýra vedle útvaru městského architekta) může být takto vyčleněn samostatně. Jde především o uplatnění odborného pohledu městského inženýrství při řešení rozvoje města či sídla.

Městský inženýr byla v Československu obvyklá pozice, v Evropě je standardem i dnes

Pozice městského inženýra byla nejen obvyklá za první republiky, ale je standardní také v západní Evropě a v dalších vyspělých státech. Také s analýzou nejlepších zahraničních příkladů chce vedení ČKAIT znovu otevřít roli městského inženýra v platných (či chystaných) právních předpisech. V tomto duchu již připravuje důležité kroky směrem k politické reprezentaci i zákonodárcům.

Ostatně, s úspěšnou praxí městského inženýra se lze setkat už nyní ve vybraných českých, moravských a slezských městech. „Odborník s kvalifikací městského inženýra je zastoupen například na odboru výstavby v Ostravě nebo v příspěvkové organizaci statutárního města Ostravy MAPPA - Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Jedná se o hlavní koncepční pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Jeho úkolem je práce na rozvojových a urbanistických projektech a kultivace veřejného prostoru v Ostravě,“ doplňuje doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., Prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který se v ČKAIT otázce městského inženýrství věnuje dlouhodobě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Výstavba a rozvoj měst a obcí

 1. Městský architekt je důležitý moderátor výstavby v území. Mělo by ho mít každé město, říká starosta
 2. Městský inžernýr má na starosti technickou infrastrukturu měst. Třeba hospodaření s dešťovou vodou
 3. Co se bude v obci stavět a jak postupovat při domluvě s developery? Proces má být transparentní
 4. Plánovací smlouvy a smlouvy obcí a developerů. Co si může obec s developerem domluvit?
 5. Nedostavěný projekt převezme jiný developer. Jak se to projeví na smlouvách s obcí?
 6. Městský inženýr: Města mají velký problém. Vedení měst nerozumí infrastruktuře, nemají koncepci sítí
 7. Modernizovat městské sítě lze i postupně. Ekologičtější infrastruktuře brání i naše legislativa
 8. Kudy a kam jezdí auta? Analýza dopravy je vysoce podrobná ale anonymní
 9. Příliš mnoho parkovacích míst. Zachrání naše města samostatně řídící automobily?
 10. Města bez aut. Moderní trend nebo historický skanzen? Jak omezit počet aut ve městě?
 11. Příručka Výstavba a rozvoj měst a obcí 2024
 12. Příručka Výstavba a rozvoj měst a obcí 2023

Mohlo by vás zajímat

Foto: Redakce ESTAV.cz

Náměstí zmizelo pod křižovatkou. Pro lidi je to nepříjemné místo. Řešením má být architektonická soutěž

Problém, který sužuje nejedno české město. Veřejný prostor, v minulosti sloužící přirozeně pěším, pořádání trhů nebo pomalu projíždějícím koňským povozům, byl přetvořen pro účely pohodlné automobilové dopravy. Na pěší se zapomnělo. Dnes se podíváme na příklad Červeného Kostelce, kde náměstí spolkla velká křižovatka.…

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com - Production Perig

Nedostavěný projekt převezme jiný developer. Jak se to projeví na smlouvách s obcí?

Počet obcí a městských částí či obvodů statutárních měst, které přijaly zásady pro uzavírání smluv s developery, narůstá. Tyto zásady podrobně upravují postup obce při jednání s developerem o poskytnutí kompenzace za zvýšené nároky na obcí provozovanou veřejnou infrastrukturu a na obcí zajišťované veřejné služby. V…