REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Městský architekt je důležitý moderátor výstavby v území. Mělo by ho mít každé město, říká starosta

Jakou roli hraje městský architekt v plánování měst a jeho investic? Proč by každé město mělo mít svého architekta? Jaký je jeho přínos? A je městský architekt pouze výsadou velkých měst? Vydali jsme se to s redakcí zjistit do nevelkého města na severovýchodě Čech – Červeného Kostelce. Povídali jsme si se starostou Rostislavem Petrákem a městským architektem Lukášem Ehlem.
Ilustrační obrázek Zdroj: AdobeStock - petr84
Ilustrační obrázek Zdroj: AdobeStock - petr84

Červený Kostelec je známý tím, že zde městského architekta mají již od prvního porevolučního starosty a je to funkce tradiční, městská rada i zastupitelstvo ho tedy chápou jako neodiskutovatelnou součást týmu tvořícího město.

Rozhovor ESTAV.cz: Tvorba města z pohledu starosty a architekta

Poslechněte si rozhovor na téma: Městský architekt

„Jsem především moderátor záměrů a investic města, vyjadřuji se k projektům města i k soukromým projektům. Pro město připravuji projekty, doporučuji postupy řešení a jsem v roli odborného konzultanta. Pro soukromé investory nevydávám žádná závazná stanoviska, ale konzultuji se stavebníky a vysvětluji vztahy jejich domu k území. Společně se snažíme nacházet řešení, která budou vyhovovat všem stranám,“ popisuje ve stručnosti svoji roli architekt Lukáš Ehl.

Historie městského architekta

Na webu České komory architektů věnovaných městskému architektovi se píše, že historie lidských sídel, jejich vznik, růst, kvalitativní proměna nejsou výsledkem náhody ničím a nikým neregulované aktivity jednotlivců, prosté adice. Vždy jim musela předcházet myšlenka – zhodnocení stavu, jasný záměr a strategie, jak ho dosáhnout. Stáli za ní ti, kteří měli moc, prostředky a schopnosti. A na nich také ležela tíha zodpovědnosti. Ale ani absolutističtí vládci se nestyděli mít k ruce lokátora, architekta, prefekta, odborně fundovaného člověka

S růstem velikosti sídla, počtu jeho obyvatel, zvyšováním životního komfortu, s rozšiřováním škály občanské i technické infrastruktury začal být spontánní, ničím a nikým neregulovaný rozvoj nemyslitelný. Lidské sídlo se proměnilo ve složitý organismus. Jeho řízení, správa, rozvoj už nemohly být věcí jednotlivce, ale týmu. Vyžadovaly akceschopný politický management opírající se o profesionální odborné zázemí.

Stále naléhavěji potřebovali „moudří otcové města“ rozvojové vize, strategické a rozvojové plány měst. A stále naléhavěji potřebovali pro oblast urbanismu, architektury a městského inženýrství specializované poradce – městské architekty, kteří průběžně sledovali odborná hlediska naplňování přijatých vizí či strategií města.

Městský architekt v ČR

V České republice má městského architekta cca 80 měst a obcí. Zatím je ale nesrovnatelně víc obcí, které služeb městského architekta nevyužívají. I zde je namístě, zajímat se proč. Jsou si zastupitelé jistí, že ho nepotřebují? Nebo ho neumí najít? Nebo o možnosti a právu obce či města mít „svého“ architekta nevědí?  Nebo je to jen strach z nepoznaného?

A kdo to vlastně je městský architekt? Co vlastně dělá? V čem může zastupitelům pomoci? Kdo jím může být? Může si ho obec či město dovolit? A jak roli městského architekta vnímá třeba starosta menšího města v kraji mezi Orlickými horami a Krkonošemi? Poslechněte si audio-rozhovor výše.

Sdílet / hodnotit tento článek

REKLAMA