REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Plánujete v obci revitalizaci veřejného prostoru? Můžete využít zkušenosti krajinářských architektů

Plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., sdružující architekty, krajináře a odborníky z různých odvětví pěstuje prostor i mimo západočeskou metropoli. Své bohaté zkušenosti a know-how z celé řady zajímavých projektů v krajině a veřejném prostoru už druhý rok předává dál prostřednictvím asistenčního programu. Jak program funguje?
Zdroj: Pěstuj prostor

Spolek Pěstuj prostor v dubnu vyhlásil druhý ročník asistenčního programu, jehož prostřednictvím pomáhá městům, obcím, městským částem a obvodům například s tvorbou koncepčních dokumentů nebo optimálním nastavením projektů. „Připravit kvalitní zadání nebo architektonický projekt není nedosažitelné, ale když máte k ruce odborníka, co vás správně nasměruje, je to rozhodně k nezaplacení – ušetří to spoustu slepých uliček i zbytečně investovaných financí,“ prozradil Marek Sivák, zakládající člen spolku Pěstuj prostor, architekt a odborný konzultant. „Chceme pomoci městům a obcím najít odvahu opustit zavedená schémata a vyzkoušet nové cesty inspirované současnými poznatky a inovativními přístupy. Víme, že první krok je často velmi obtížný nebo se na něj nedostávají potřebné finance – proto jsme za pomoci Ministerstva kultury České republiky připravili tento podpůrný program. Výsledky nejsou vidět hned, ale naším hlavním úkolem není zvelebit jeden konkrétní prostor, jde o to předat potřebné zkušenosti a pomoci tak s desítkami dalších projektů,“ doplnil Sivák, který na programu spolupracuje s dalšími zkušenými odborníky.

Krajinářská architektka Karla Kupilíková se více než deset let podílela prostřednictvím Nadace Proměny Karla Komárka na přípravě a managementu celé řady projektů, které si vysloužily ocenění i kladné přijetí ze strany veřejnosti. Zdařila se například obnova říčního ostrova Santos v Sušici, jenž je oblíbeným místem relaxace i zábavy. Městský lesopark, který se na ostrově nachází, prošel revitalizací v letech 2012–2013 a získal Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013 a stal se i Parkem roku 2014. Spolupracovala také na přípravě projektu a organizaci architektonické soutěže u obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli nebo u revitalizace městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích, který se stal Parkem roku 2017.

Foto: Karla Kupiliková

Pro úspěch projektu je důležitá také interakce s občany, je třeba zjistit jejich potřeby, odborně je posoudit a zohlednit. Na asistenčním programu Pěstuj prostor proto spolupracuje také sociolog Petr Matoušek, který má bohaté zkušenosti s efektivním nastavováním participace a komunikace s veřejností a s kvalitativními analýzami pro rozvoj veřejných prostranství. Další odborníci se případně podílejí podle konkrétní potřeby projektu.

Asistenčním programem prošla například obec Klášter Hradiště nad Jizerou, jíž odborníci pomáhali s připomenutím historické paměti, plánem údržby a dalšího rozvoje centra obce. „Architekti ze spolku Pěstuj prostor nám nejen velmi vkusně, ale také kreativně pomohli s návrhem úprav okolí obecního úřadu v historické části obce. Vytvořili koncepční dokumenty, které nás provedou postupnou realizací. Oceňujeme zejména profesionální přístup a komplexní péči, kterou tým z Pěstuj prostor projektu věnoval," prozradila Michala Mydlářová, zastupitelka obce Klášter Hradiště nad Jizerou, která využila prvního ročníku asistenčního programu pro samosprávy při plánování veřejných prostranství v roce 2020.

Foto: Štefan Berec

Pomoc zkušených odborníků ocenila i starostka Hostivic Ing. arch. Klára Čápová, která potřebovala od spolku Pěstuj prostor pomoci s plánem participace a informováním a komunikací projektů města s veřejností: „V Hostivici jsme se nevěnovali jednomu konkrétnímu projektu, ale obecně fungování vztahu města a veřejnosti. Výborný tým sociologů a architektů nejprve vyhodnotil dosavadní spolupráci města, respektive našeho úřadu s občany. Následovalo školení s doporučeními pro další zapojování občanů do projektů rozvoje města v příštích letech. Na konkrétních projektech návrhu územního plánu a architektonické soutěže na základní školu jsme si vyzkoušeli praktické sestavování komunikačního plánu. Školení probíhalo on-line, a vzešlé plány se také navrhovaly ve dvou variantách, distanční a prezenční. Pro město byla vloni vzniklá pandemická situace naprosto nová a doporučení školitelů bylo velkým přínosem.“

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat