Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?

Od začátku ledna začala platit pro všechny obce a jejich občany nová povinnost: Sběr použitých kuchyňských olejů. Že běžně pánev s olejem nebo fritézu vylejete do záchodu? Nedělejte to. Porušujete zákon, navíc můžete poškodit kanalizační síť. Navíc olej je odpad, který se dá velmi dobře dále zpracovávat a může nahradit některé ropné produkty.
Zdroj: AdobeStock-anna

Sběr rostlinných olejů

Novelou vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. dostali od 1. ledna 2020 všechny obce povinnost zajistit sběr použitých kuchyňských olejů.

Povinnost sběru rostlinných olejů byla zavedena z více důvodů. Česká republika se zavázala do roku 2020 omezit skládkování všech biologicky rozložitelných odpadů. K nim rostlinné oleje patří. Jde také o dobře využitelnou složkou komunálních odpadů. 

Například provozy restaurací jsou povinné třídit oleje již dlouhou dobu podobně jako jakýkoli jiný odpad. Některé provozy mají i tzv. lapoly – tedy lapače olejů, které oddělují na principu sedimentace tuky a z odpadní vody tak, aby se tuky nedostávaly do kanalizace.

Svoz zajišťují speciální firmy

Rostlinné oleje se sbírají do speciálních nádob. Rostlinné oleje se do nich buď vylévají, nebo se do nich vkládají v PET lahvích. Způsob sběru se liší obec od obce, zákon neurčuje, zda má obec zavést další z barevných kontejnerů v ulicích nebo zřídit sběrné místo např. na sběrném dvoře. V některých obcích je se svozovou službou domluveno zanechání PET lahve s olejem na víku popelnice apod.

Zdroj: AdobeStock-artitwpdZdroj: AdobeStock-artitwpd

Specializované firmy pak olej dále zpracovávají. Rostlinné oleje mohou v mnoha případech nahradit ropné produkty. Lze z nich vyrábět biologicky odbouratelná maziva, mohou sloužit při výrobě biosložek, které se přidávají do nafty. Rostlinné oleje lze po přefiltrování i spalovat a využít k výrobě energie. Existují i auta na olej. Rostlinné oleje lze zpracovat při výrobě bioplynu.

Bioplasty díky smažení hranolek

Unikátní český vynález je biotechnologie Hydal[1]. Ta umí pomocí bakterií přeměnit rostlinné oleje na plně odbouratelný bioplast. Využití nalezne například při výrobě kosmetiky. Je známo, že do řady kosmetických produktů se přidávají mikroplasty. Nárůst jejich objemu v životním prostředí (moře) vzbuzuje vážné obavy.

Oleje poškozují kanalizaci

Sběr rostlinných olejů je i prevencí jejich vylévání do kanalizace, což není vhodné. Může ji ucpat, případně poškodit chod čistírny odpadních vod.

(Za doplnění článku děkujeme Ing. Soně Jonášové z Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.)

[1] https://www.nafigate.com/cs/biotechnologie-hydal

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: mzp.cz

MŽP a EKO-KOM se dohodly na finanční podpoře sběru kovů v obcích

Aktuálně je instalováno téměř 9 tisíc nádob pro samostatný sběr kovových odpadů a více než 15 tisíc nádob pro kombinovaný sběr kovů s plasty, případně i nápojovým kartonem. Dalšímu rozšiřování počtu sběrných nádob na kovy nejčastěji brání omezený prostor v ulicích měst a obcí.

Zdroj: Fotolia.com - aleksandr-volkov

Lze udělat z odpadní vody pitnou? Jak ušetřit za vodu a chovat se ekologicky

Šedá, černá, žlutá, pitná nebo užitková. To jsou všechno přízviska pro různou kvalitu nebo míru znečištění vody. Že životně důležitou surovinou neskutečně plýtváme, není novinkou. Otázkou zůstává, co s tím. Mimo úsporných opatření na snížení spotřeby je dalším ze způsobů druhotné využití již znečištěné vody.…

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

Bioodpady tvoří nejvýznamnější složku domovního odpadu. Průměrná produkce kuchyňského odpadu se pohybuje mezi 40 až 75 kg na 1 osobu a rok, produkce zahradního odpadu se pohybuje mezi 4 až 15 tunami na 1 hektar plochy. U domácnosti, žijící v rodinném domku se zahradou, lze počítat s produkcí bioodpadů tak v rozmezí…

Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?

Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?

Azbestocementové krytiny se vyskytují zcela běžně na našich rodinných domech. Potrubí v bytových domech je někdy tvořeno z azbestu. Fasádní a stěnové panely byly složené z vrstev obsahujících azbest. Byl dříve používaný, protože se o riziku, které představuje, nevědělo. Jako materiál se zdál být pro tyto účely…

Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Stavební a demoliční odpady v ČR představují přibližně polovinu všech produkovaných odpadů vůbec. Většina z nich (téměř 98 %) se dále využívá, to znamená, že se třídí, upravují a potom opět využijí ve výrobě, na stavbách či při úpravách terénu. Kam se stavebním odpadem co nechememe využít? Stavební odpad do popelnice…