REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Recyklace odpadů více o tématu

Jak třídíme elektroodpad?

V ČR se ročně prodá sto padesát až dvě stě tisíc tun elektrospotřebičů. Tyto spotřebiče mají omezenou životnost. Pokud zestárnou či už se nevyplatí opravit je nutno s nimi nějak smysluplně a bezpečně naložit. To znamená ze zařízení odstranit nebezpečné látky (z ledniček je nutno odstranit chladící směs, ze zářivek odebrat rtuť, z CRT obrazovek odebrat luminofor) a využít materiál, z kterého se výrobek skládá (kovy, plasty, vzácné zeminy).
Jak třídíme elektroodpad?

Co se starými elektrospotřebiči?

Povinnost, zajistit bezpečnou likvidaci a využití dostali výrobci a prodejci zařízení. Pro elektroodpad byla zavedena tzv. povinnost zpětného odběru[1]. Již při nákupu zboží musí být zákazník informován, jak naložit se starým zařízením. Prodejci musí také, podle zákona, umožnit bezplatné odevzdání použitého zařízení podobného charakteru (ve stejném množství, kus za kus). Větší prodejci (s prodejní plochou nad 400 m2) musí umožnit odběr všech starých malých elektrospotřebičů (do max. rozměru 25 cm).

Společnosti, které zajišťují zpětný odběr elektroodpadu (je jich asi patnáct, mezi nejznámější patří ASEKOL[2], Elektrowin[3], REMA[4], RETELA[5] a Ekolamp[6]), museli podle zákona o odpadech zřídit minimálně jedno odběrové místo v každé obci či městské části nad 2000 obyvatel. Proto tyto společnosti uzavřeli smlouvu s obcemi a tak lze elektroodpad odkládat i v rámci systému nakládání s odpady v dané obci (například odvézt na sběrný dvůr). Na drobnější elektroodpad byly na mnoha místech instalovány červené kontejnery. Podrobnosti a informace o místech zpětného odběru lze nalézt na webech kolektivních systémů.

V současnosti se v ČR vytřídí kolem 5 kg elektroodpadu na 1 obyvatele a rok. Podle Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2012/19/EU jsme v roce 2016 povinni sebrat a recyklovat 40 % prodaného zařízení (viz graf)[7]. Lze tedy očekávat, že akce na podporu sběru elektroodpadu budou pokračovat.

Na závěr si položme otázku, je lépe elektrospotřebiče opravovat či recyklovat. Přestože to není zcela jednoznačné, obecně lze říci, že pokud prodloužíme životnost výrobku, zmenšíme i jeho dopad na životní prostředí. Výjimkou mohou být výrobky, které spotřebují hodně energie během svého provozu (fény, varné konvice, pračky, televizory, mikrovlnné trouby, vysavače). Zde je důležité sledovat vývoj na trhu. K tomu může sloužit i web „Úsporné spotřebiče“, které provozuje Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn[8].

Elektrozařízení jsou dělené do skupin

Pro účely nakládání s elektroodpady, jsou elektrozařízení rozděleny do 10 skupin. Do skupiny 1 jsou zařazeny velké domácí spotřebiče, jako jsou chladničky, mrazničky, sporáky, myčky nádobí, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, velké ventilátory, elektrická topidla apod. Do skupiny 2 patří malé domácí spotřebiče, jako jsou šicí stroje, žehličky, vysavače, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, holicí strojky. Do skupiny 3 patří komunikační a informační zařízení jako jsou počítače, tiskárny, kopírky, faxy, telefony, kalkulačky, mobily apod. Do skupiny 4 patří spotřební elektronika, jako jsou televize, rádia, videokamery, zesilovače apod. Do skupiny 5 patří osvětlovací zařízení, svítidla, zářivky, výbojky apod. Do skupiny 6 patří elektrické nástroje jako vrtačky, pily, sekačky apod. Do skupiny 7 patří vybavení pro volný čas a hry, do skupiny 8 lékařské přístroje, do skupiny 9 patří přístroje pro monitorování a kontrolu (termostaty apod.) a do skupiny 10 výdejní automaty.

[1]https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=185~2F2001&rpp=15#seznam
[2]www.asekol.cz
[3]www.elektrowin.cz
[4]http://www.remasystem.cz
[5] www.retela.cz
[6] www.ekolamp.cz
[7] http://www.mzp.cz/cz/elektrozarizeni
[8]http://www.uspornespotrebice.cz/

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Z čeho se skládá domovní odpad?
 2. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 3. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 4. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 5. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 7. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 8. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 9. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 10. Jak třídíme elektroodpad?
 11. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 12. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?

Přečtěte si více k tématu Recyklace odpadů

Odpady ve Zprávě o životním prostředí ČR 2017

Odpady ve Zprávě o životním prostředí ČR 2017

Klíč k posunu je v moderní prorecyklační odpadové legislativě. Připravují se nové zákony - zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností, které spolu s novelou zákona o obalech ...

Potřebujeme méně plastů a lepší plasty

Potřebujeme méně plastů a lepší plasty

V Evropě se k recyklaci sebere méně než 30 % plastového odpadu. Evropský parlament nyní rovněž hlasuje o navrhovaných opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. V EU se každoročně použije ...

Zdroj: Fotolia.com - Konstiantyn Zapylaie

ROZHOVOR: Jak využít a recyklovat pěnový polystyren

Pěnový polystyren je na stavbách oblíbeným materiálem, především ve využití jako tepelného izolantu. Jeho oblíbenost způsobuje příznivá cena a dobré tepelně-izolační vlastnosti. V ČR se jej ...

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Jak plánovat opravy a finance? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška