REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Recyklace odpadů více o tématu

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Každý z nás produkuje odpady a to v zásadě každý den. Nejlepší by samozřejmě bylo, aby nevznikaly, ale protože to není možné, je nutné s nimi správně zacházet. To znamená, třídit je a nakládat s nimi podle toho, jak stanovuje vyhláška obce, ve které žijeme.
Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Podle zákona o odpadech musí obce zajistit minimálně místa pro odkládání papíru, plastů, skla, kovů a od 1. dubna do 31 října i sběr bioodpadů rostlinného původu. Kromě toho musí obec zajistit i sběr nebezpečných odpadů. Systémy nakládání s odpady v jednotlivých obcích se liší a to jak způsobem sběru, tak počtem sbíraných komodit.

Obvykle se v dnes v domácnostech do nádob třídí papír a plasty, někde se začali také sbírat kovy. Papíru a plastů produkujeme nejvíc, proto by nádoby na tyto komodity měly mít největší objem. Sklo a nápojové kartony je obvykle možné dávat do krabice či tašky. Jedná se o větší odpad, který není nutno shromažďovat delší čas a který není náročné u kontejnerů od sebe oddělit.

Koše na tříděný i směsný odpad jsou obvykle umístěny v kuchyni, protože zde vzniká nejvíce odpadu. Samozřejmě jen tehdy, je-li zde prostor. Koše či tašky na odpad mohou stát na zemi, viset na stěně nebo je možné je zabudovat do kuchyňské linky. Systém by měl být jednoduchý a přehledný. Má nám umožnit třídit automaticky. Tak nám to zabere minimum času a budeme to považovat za samozřejmost. Nabídka je dnes dostatečná.

Tašky na tříděný sběr

Jejich velkou výhodou je snadná manipulace. Je to i nejlevnější řešení. Řada měst ve spolupráci se společností EKO-KOM na podporu třídění distribuují zdarma či prodávají za nízkou cenu sadu tří plastových tašek barvy modré, žluté a zelené.

Koše na tříděný sběr

Vyrábí se z různých materiálů (plastové, kovové, proutěné). Mohou být rozděleny na několik částí, mít společné víko či každé víko zvlášť. Koš na tříděný sběr si můžeme vyrobit i sami.

© mariesacha - fotolia.com

Sortery - koše pro zabudování do kuchyňských linek

Nejjednodušší varianta sorteru má pouze dvě oddělené nádoby. Jejich předností je stabilita a pevnost provedení, komfortní otevírání a velikost. Pro třídění odpadu však bývá praktičtější varianta se třemi či čtyřmi nádobami. Do rohových skříněk lze pořídit speciální otočné mechanismy na umístění jednotlivých nádob, případně přímo otočné koše.

Koše na bioodpad

Tento odpad obsahuje hodně vody. Proto je třeba si dát u něho pozor, aby se nestal zdrojem zápachu či octomilek. To lze řešit dvěma způsoby. Buď tento materiál vynášet častěji, nebo si pořídit speciální koš na bioodpad, který umožňuje odpar vody. Sáčky na bioodpad jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu, jsou biologicky rozložitelné. Pořídit si lze i keramickou či nerezovou nádobu na bioodpad a tu mít postavenou přímo na kuchyňské lince.

Koše na směsný odpad

Zde je třeba především zvážit velikost koše a to jak často bude vynášen. Současná průměrná produkce tohoto odpadu se pohybuje mezi 3 až 4 litry na osobu a den. Řada domácností ho ale produkuje méně než 1 litr. Tříděním odpadu lze jeho produkci významně snížit. Bude to i nutné. ČR přijala zákaz skládkování tohoto odpadu od roku 2024. Nutno je počítat s tím, že náklady na likvidaci tohoto odpadu porostou.

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Z čeho se skládá domovní odpad?
 2. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 3. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 4. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 5. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 7. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 8. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 9. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 10. Jak třídíme elektroodpad?
 11. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 12. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?

Mohlo by vás zajímat

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?

Bioodpady tvoří nejvýznamnější složku domovního odpadu. Průměrná produkce kuchyňského odpadu se pohybuje mezi 40 až 75 kg na 1 osobu a rok, produkce zahradního odpadu se pohybuje mezi 4 až 15 tunami ...

Jak třídíme textil a jak se dále využívá?

Jak třídíme textil a jak se dále využívá?

Přestože v ČR nejsou známy údaje o množství prodaného textilu, lze podle zahraničních zdrojů odhadnout, že každý z nás ročně zakoupí 10 až 15 kg těchto produktů. Starší nepoužívané věci často končí v ...

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Kovy lze rozdělit na železné, litinu, barevné kovy a hliník. Železo, litina, barevné kovy i silnější kusy hliníku jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou. Vykupují se. Problematický je výkup ...

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

V druhé polovině dvacátého století došlo k obrovskému vzestupu použití plastů . Plasty se staly fenoménem naší doby. Jsou všude, plastové tašky a plastové obaly jsou toho příkladem. Rostoucí spotřeba ...

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem ...

REKLAMA