REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Recyklace odpadů více o tématu

Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

V druhé polovině dvacátého století došlo k obrovskému vzestupu použití plastů . Plasty se staly fenoménem naší doby. Jsou všude, plastové tašky a plastové obaly jsou toho příkladem. Rostoucí spotřeba plastů má svá negativa. Plasty zamořují krajinu, oceány, jejich rozklad na skládkách trvá v lepším případě i několik desítek let. Přitom recyklací se dají plasty využít i například k výrobě stavebních materiálů.
Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?

Částečným řešením problematiky plastů je jejich recyklace. ČR si stojí v této oblasti celkem dobře, máme jednu z nejvyšších úrovní recyklace plastů v EU (kolem 32 %), recyklace plastových obalů je ještě vyšší (kolem 58 %). V roce 2020 jsme ale povinni, v souladu s legislativou EU, recyklovat 50 % plastů (minimálně těch z domácností). Pozitivní je, že ČR je schopna si velké množství vytříděných plastů i sama zpracovat.

Plasty se v ČR třídí do žlutých kontejnerů, do žlutých pytlů a velké plastové díly se shromažďují ve sběrných dvorech. Místa pro odkládání plastů z domácností jsou povinni dle Vyhlášky č. 321/2014 Sb. zajistit obce. Ty ve své obecně závazné vyhlášce stanovují, které plasty se v obci třídí a jakým způsobem. Obvykle se třídí všechny druhy plastů dohromady (mimo PVC). Výjimku tvoří obce, kde se třídí jen PET láhve. Někde se také třídí PET láhve do kontejnerů a ostatní plasty domácnosti dávají do pytlů. Mohou existovat i další výjimky.

Většinu obsahu žlutých kontejnerů tvoří obaly (zhruba 80 %). Pro další zpracování je nutné je dále ručně na třídící lince dotřídit. Využít je možné tyto druhy: PET lahve (4 barvy – čiré, modré, zelené, zbytek), PE folie (čiré a barevné), PE duté obaly (např. nádoby od jaru), PE kelímky, pěnový polystyren a objemné plasty (např. zahradní židle). Z těžko recyklovatelných plastů se vyrábí tuhá alternativní paliva, která se spalují v cementárnách. Účinnost dotřídění se liší region od regionu.

Tabulka rozdělení plastů a jak se třídí:

Číslo Zkratka Materiál Kam patří?
1 PET polyethylentereftalát mezi plasty
2 HDPE/PEHD polyetylén s vysokou hustotou mezi plasty
3 PVC polyvinylchlorid do směsného odpadu
4 LDPE/PELD polyetylén s nízkou hustotou mezi plasty
5 PP polypropylen mezi plasty
6 PS polystyren mezi plasty
7 O/Jiné ostatní plasty podle místních podmínek

Do kontejneru na plasty patří většina plastových obalů, se kterými se setkáme. Výjimku tvoří obaly od olejů (museli bychom je pečlivě vymýt), silně znečištěné obaly, obaly od nebezpečných látek, obaly od chemikálií. Do kontejneru na plasty dále nepatří PVC, podlahové krytiny, novodurové trubky a koberce.

Graf 1: Celkové náklady obcí na třídění plastů. Od nákladů není odečten příspěvek EKO-KOMu na tříděný sběr obalů. Výše nákladů se liší místo od místa. Sešlápnutím PET láhve můžeme tyto náklady výrazně snížit (do kontejneru na plasty se vejde více materiálu, obec platí za každé jeho vyklopení). Zdroj : IURMO

Využití recyklovaných plastů

PET láhve – výroba polyesterových vláken (např. netkané textilie, výplně bund), výroba PET lahví (PET láhve obsahují 10 až 50 % recyklovaného PETu), chemický rozklad PETu na vstupní suroviny.

PE fólie – fólie lze mechanicky a tepelně zpracovat na tzv. aglomeráty a granuláty, které lze opět používat k výrobě fólií, např. pytlů na odpady.

PE a PP duté obaly – lze je rozemlít a použít opět při výrobě podobných výrobků.

Pěnový polystyren - ze znečištěného pěnového polystyrenu se vyrábí odlehčený beton, izolační omítky, zásypy, používá se na výrobu pálených cihel (mají lepší izolační vlastnosti).

Směsné plasty – lze využít k výrobě zatravňovací dlažby, obrubníků, plotovek, kabelových žlabů, desek. Unikátní technologii vyvinula firma Transform Lázně Bohdaneč.

Graf 2: Úspory energie při recyklaci plastů a při jeho energetickém využití v porovnání se spotřebou ve výrobě. U recyklace se předpokládá, že recyklovaný materiál nahradí primární surovinu. Zdroj: USEPA

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Z čeho se skládá domovní odpad?
 2. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 3. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 4. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 5. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 7. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 8. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 9. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 10. Jak třídíme elektroodpad?
 11. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 12. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?

Mohlo by vás zajímat

Jak třídíme textil a jak se dále využívá?

Jak třídíme textil a jak se dále využívá?

Přestože v ČR nejsou známy údaje o množství prodaného textilu, lze podle zahraničních zdrojů odhadnout, že každý z nás ročně zakoupí 10 až 15 kg těchto produktů. Starší nepoužívané věci často končí v ...

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Kovy lze rozdělit na železné, litinu, barevné kovy a hliník. Železo, litina, barevné kovy i silnější kusy hliníku jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou. Vykupují se. Problematický je výkup ...

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Jakým způsobem máme doma třídit odpad

Každý z nás produkuje odpady a to v zásadě každý den. Nejlepší by samozřejmě bylo, aby nevznikaly, ale protože to není možné, je nutné s nimi správně zacházet. To znamená, třídit je a nakládat s nimi ...

Dizajn z odpadu: druhý život vecí

Dizajn z odpadu: druhý život vecí

Dizajn z odpadu? Aj to môže vzniknúť, ak o veciach, ktoré nám už prestali slúžiť, začneme premýšľať ako o „novom“ materiále. Ako o veci, ktorá nepatrí do koša, ale ponúka nové možnosti využitia.

Domy z plastu - jak se zbavují odpadu v Mexiku

Domy z plastu - jak se zbavují odpadu v Mexiku

Z hlediska produkovaného objemu představují plasty jednu z nejvýznamnějších složek na skládkách ukládaných odpadů. Jsou všudypřítomné, a jejich účelná recyklace je zatím doménou spíše vyspělých zemí. ...

Z čeho se skládá domovní odpad?

Z čeho se skládá domovní odpad?

Pojem domovní odpad není definován v žádném českém právním předpisu. Přesto je v praxi tento pojem často užíván. Za domovní odpad je považován odpad z domácností a z činností spojených s úklidem ...

REKLAMA
REKLAMA