Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Jak třídíme papír a jak se dále využívá?

Papír je po bioodpadu druhou nejvýznamnější složkou domovního odpadu. V sídlištní a smíšené zástavbě tvoří až čtvrtinu vyprodukovaného odpadu. Ve venkovské zástavbě se ho v odpadu vyskytuje méně. Některé domácnosti ho část spálí. Používat papír k zatápění nevadí, ale spalovat ho ve velkém je škoda. Papírenský průmysl je energeticky náročné odvětví. Recyklace papíru tuto spotřebu významně snižuje.
Jak třídíme papír a jak se dále využívá?

Druhým významným důvodem, proč třídit papír, je to, že je to významný zdroj suroviny pro papírny. Těžba dřeva ani zdaleka není schopna pokrýt potřeby papíren. Kdyby se papír nerecykloval, museli bychom snížit jeho spotřebu nebo rozšířit plantáže na výrobu dřeva pro tento průmysl. Oboje by mělo negativní dopad na životní prostředí.

Třídění papíru má v ČR dlouholetou tradici. V posledních deseti letech se hlavně rozšířil jeho sběr do modrých kontejnerů na ulici, papír se ale také již tradičně sbírá na mnoha školách a papír vykupují i sběrny.

Z papíru se třídí:

Třídí se noviny, časopisy, knihy (bez tvrdých desek, lepší může být darovat je do knihovny), reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty je dobré složit, ať se nevozí vzduch. Recyklace není zadarmo. Čím častěji je kontejnery nutno vyklápět, tím víc za to obce zaplatí.

Častý omyl smíchání vhodného a nevhodného papírového odpadu: Kartony od vajíček a další tzv. nasávaná kartonáž již do kontejneru na papír nepatří. Jedná se o mnohokrát zpracovaný papír nevhodný pro další papírenskou výrobu. Takový patří již do komunálního odpadu. Naopak vlnitá lepenka do modrého kontejneru patří. © tan4ikk - fotolia.com

Do sběru papíru nepatří:

Do sběru nepatří mastný a znečištěný papír, ale ani papír voskový či uhlový.  Do kontejneru nevhazujeme ani samolepky, fotografie, pauzovací papír, pergamen, papír odpuzující vodu (např. používaný pod samolepky), papír na pečení, obaly od vajíček či krabičky od zápalek. Dále sem nepatří hygienické potřeby, kapesníky a dětské pleny. Do papíru nepatří nápojové kartony (tetrapaky). U nich však mohou existovat výjimky. Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22. Značku C/PAP mají tzv. kombinované obaly. Ty se skládají z více materiálů a do modrých kontejnerů nepatří.

Zdroj: CIUR a.s.

Využití sběrového papíru je i ve stavebnictví

Papír lze recyklovat 5x až 7x. S recyklací se postupně zkracuje délka papírových vláken, což má vliv na vlastnosti z nich vyráběných produktů. Sběrový papír se používá k výrobě papírové lepenky, novinového papíru, širokého sortimentu kancelářských výrobků. Z recyklátu se vyrábí školní sešity či toaletní papír. Z nejméně hodnotných vláken se vyrábí výrobky nasávané kartonáže, např. obaly od vajíček. Z papíru také již mnoho let firma CIUR vyrábí foukanou tepelnou izolaci. Papírová cupanina s přídavkem borité soli jako retardéru hoření se fouká do dutin stropů či stěn dřevostaveb. Popřípadě s přidáním vody při aplikaci se jako kašovitá lepivá hmota stříká přímo na stěny, na kterých ulpívá a tato vrstva se pak zaklápí dalšími deskami.

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Kompostovat můžete doma i na balkóně či v bytě. Jak na to?

Kompostovat můžete doma i na balkóně či v bytě. Jak na to?

Při domácím kompostování neboli vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky z vaší domácnosti na vermikompost. Získáte tím nejen odbytiště rostlinných zbytků z domácnosti ale i výborné hnojivo na zahradu či pro květiny. Pokud zvolíte správný postup, můžete odpad takto ekologicky…

Papír (dokáže být) klimatizací

Papír (dokáže být) klimatizací

Papír přímo jistě chladit nemůže, ale umí nepouštět teplo a to v takové míře, že ušetříte za chlazení i klimatizaci. Výrobkem, který to umí, je celulózová foukaná izolace Climatizer Plus ze systému Compri firmy Ciur. Je vyráběná kanadskou patentovou technologií českou firmou z českého sběrného novinového papíru.

Foukaná izolace aplikovaná do trámového stropu

Foukaná izolace aplikovaná do trámového stropu

Pro zateplení podkroví či půdy lze s výhodou využít foukaných izolací. Nafoukaný materiál není nutné nijak tvarově upravovat, sám se přizpůsobí prostoru. Foukaná izolace jak již název napovídá je ukládána pomocí vzduchového potrubí. Materiál, kterým lze pak zateplovat musí být vláknitý, může se tak jednat o vlákna…

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Kovy lze rozdělit na železné, litinu, barevné kovy a hliník. Železo, litina, barevné kovy i silnější kusy hliníku jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou. Vykupují se. Problematický je výkup tenkostěnného hliníku, ten se vykupuje jen někde a ne všechen (obvykle jen plechovky).