Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Foukaná izolace aplikovaná do trámového stropu

Pro zateplení podkroví či půdy lze s výhodou využít foukaných izolací. Nafoukaný materiál není nutné nijak tvarově upravovat, sám se přizpůsobí prostoru. Foukaná izolace jak již název napovídá je ukládána pomocí vzduchového potrubí. Materiál, kterým lze pak zateplovat musí být vláknitý, může se tak jednat o vlákna minerální izolace nebo papírová vlákna. Postup nanášení izolace má však své zákonitosti a pro správnou funkci je nutné dodržet technologický postup.

V dnešním článku si ukážeme postup nanášení foukané izolace jako zateplení stropu půdy. Jako izolant byla použita minerální vlákna.

Technologický postup

Pro izolování trámového stropu foukanou minerální izolací je technologický postup dobré rozdělit do sekvencí. Na začátku je nutné uvést, že kvůli instalaci parozábrany ve všech dutinách trámového stropu je třeba sejmout nášlapnou vrstvu z celé plochy půdy (pokud se ovšem nejedná o variantu, kdy trámový strop ponecháme v původním stavu a izolant vrstvíme rovnou na pochozí vrstvu půdy). To nelze většinou realizovat v celé ploše najednou, a tudíž navrhuji rozdělit půdní prostor na dvě poloviny. Celý aplikační proces se provede nejprve v jedné polovině a druhá polovina bude sloužit jakou skladovací prostor pro půdovky, štěrkopísek, prkna a materiál potřebný k provedení izolace. Po provedení izolace se navrátí prkna i nášlapná vrstva a celý proces se bude opakovat, tentokrát pro druhou polovinu. Je nutné tento záměr nejprve projednat s odborným pracovníkem, či statikem a to kvůli neobvyklému zatížení materiálem v prostoru, který slouží jako sklad. Nabízí se tedy prostor rozdělit na dvě stejné poloviny a skladovaný materiál rozmístit úměrně po ploše. Nejvhodnějším místem pro skladování nejtěžšího materiálu jsou pak okrajové části blízko pozednic, kde dochází k nejmenšímu namáhání konstrukce stropu.

1. Přípravné práce

Nejprve je nutné uvolnit celý prostor půdy (nebo pouze část, pokud je půdní prostor využit natolik, že není možné veškeré předměty z půdy odstranit). Vlastnímu provedení izolace na objektu pak předchází hodnocení stavu odborně vyškoleným pracovníkem. Tento pracovník musí projít celou konstrukci, musí zkontrolovat, zda jsou všechny části nosné konstrukce v pořádku. To znamená, jestli nejsou poškozeny například červotočem, plísní nebo mechanicky, případně navrhnout příslušná opatření: impregnace proti plísním, houbám a škůdcům, opravy, či rozsáhlejší výměny částí nosné konstrukce.

Poté následuje sejmutí prken a jejich uložení do skladových prostor k tomu určených. Kvůli bezpečnosti je dobré prkna zbavit hřebíků, předejde se tak poranění. Po sejmutí prken je nutné dbát na to, aby se již v této oblasti chodilo pouze po nosných trámech a pracovníci nevstupovali do mezitrámového prostoru. Mohlo by dojít k propadnutí pracovníka stropní konstrukcí. Za tímto účelem je vhodné část vrchních prken ponechat, nebo některá prkna rozložit do pruhů napříč prostorem a vytvořit tak pracovní lávky pro bezpečný pohyb pracovníků.

Problémem, který může v této fázi nastat, je přítomnost původního izolantu v dutinách. Staré stropní konstrukce mohly být „zatepleny“ slámou, skelnou vatou (pouze lokálně rozprostřenou), s deskami polystyrenu nebo s ústřižky látek. Takový izolant je nutné vyjmout a ekologicky zlikvidovat.

2. Montážní práce

2.1 Parozábrana

Před instalací parozábrany je nutné všechny povrchy, na které se bude později lepit těsnící páska, očistit a naimpregnovat. Toto je velice důležité z důvodu těsnosti celého systému. Pokud je prostor dutin prázdný a čistý, začneme s instalací parozábrany. Nejprve je nutné zkontrolovat, zda v místech, kam bude instalována parozábrana, nejsou ostré předměty (hřebíky, apod.) Poté rozprostřeme pásy parozábrany a přikotvíme je k nosným trámům. Během veškeré další práce je nutné dbát na to, abychom neporušili parozábranu (propíchnutí ostrými předměty, proražení pádem předmětu, prošlápnutí).

2.2 Foukaná minerální izolace

Aplikace foukané minerální izolace se provádí montážní hadicí (viz Obrázek 8). Do té je vháněn zvlákněný izolační materiál ze speciálního stroje (viz Obrázek 9 a Obrázek 10), který stojí venku před budovou. Pro zapojení stroje je nutný přívod elektrické energie. Aplikace izolace na volnou plochu probíhá postupným zafoukáním veškerých odkrytých polí mezi původními trámy (viz Obrázek 11). „Pokud se jedná o izolaci prováděnou do dutého prostoru, vsune se hadice předem připraveným aplikačním otvorem téměř až na konec dutiny a začne se foukat. Pomocí zrcátka a svítilny se kontroluje, zda už je dutina zcela vyplněna a hadice se pomalu vytahuje. Dojde tak spolehlivě k zafoukání celého prostoru dutiny. Foukaná minerální izolace po uložení nezvětší svůj objem, a tudíž ji lze dobře dávkovat a odhadnout přesně spotřebu,“ upřesňuje technologii aplikace foukané izolace pan Ing. Michal Řehulka z firmy CIUR.

3. Dokončovací práce – zaklopení izolace a zhotovení pochozí podlahy

Prvním krokem dokončovacích prací je navrácení prken a jejich kotvení k nosným trámům. Zde je možné, že při demontáži došlo k poškození části prken, a je tedy nutné je nahradit novými. S touto okolností je dobré počítat předem a být na tuto alternativu připraven. Během celé této činnosti je nutné, zvláště u foukané minerální izolace, dbát na to, aby nic nenapadalo na izolant. Došlo by tak k jeho stlačení, čímž by se změnily jeho fyzikální a potažmo tedy i tepelně izolační vlastnosti.

Po navrácení prken následuje rozprostření štěrkopískového lože, do kterého se zpět uloží cihly půdovky. Následně se celý prostor zamete koštětem. Tím napadají drobné částečky prachu a písku do spár mezi cihlami a povrch tak získá původní souvislý vzhled.

4. Vady – aneb čemu je lepší se vyvarovat

Vad provedení izolace stropu je mnoho, a proto jsou sepsány v pořadí průběhu realizace a zaměříme se na ty nejvážnější rozdělené podle fází stavby:

 • Přípravné práce
  • prošlápnutí podhledu - neopatrný pohyb pracovníků po odkrytých trámech - následné popraskání omítky stropu, hrozí propadnutí pracovníka stropem
  • absence sanace konstrukcí - špatné zvážení stavu nosné konstrukce, šetření na přípravcích proti škůdcům a plísním, ponechání nosných trámů havarijním stavu bez oprav a ztužení porušených částí
 • Montážní práce
  • špatná instalace parozábrany - netěsné provedení, lokální absence
  • poškození parozábrany - propíchnutí, proražení, prošlápnutí
  • lokální absence tepelného izolantu, lokální netěsnost mezi trámem a izolantem
  • pád těžkého předmětu na izolant - „slehnutí“ → snížení izolačních vlastností
  • zatečení do otevřené konstrukce stropu během realizace, zvlhnutí materiálu
 • Dokončovací práce
  • pád těžkého předmětu na izolant - „slehnutí“ → snížení izolačních vlastností
  • ponechání příliš velkých mezer mezi vrchními prkny - otvory napadá do izolantu nepořádek - znehodnocení izolantu

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak třídíme papír a jak se dále využívá?

Jak třídíme papír a jak se dále využívá?

Papír je po bioodpadu druhou nejvýznamnější složkou domovního odpadu. V sídlištní a smíšené zástavbě tvoří až čtvrtinu vyprodukovaného odpadu. Ve venkovské zástavbě se ho v odpadu vyskytuje méně. Některé domácnosti ho část spálí. Používat papír k zatápění nevadí, ale spalovat ho ve velkém je škoda. Papírenský…

Konference o stavbách z přírodních materiálů nabídla poznatky z praxe

Konference o stavbách z přírodních materiálů nabídla poznatky z praxe

Snahy o hledání materiálů s malou ekologickou stopou vedou k použití dřeva, slámy a nepálené hlíny. V pražském klubu Impact HUB od 27. února do 1. března 2015 proběhlo setkání lidí, zajímajících se o stavby z přírodních materiálů, dřeva hlíny a především slámy. Konferenci pořádalo občanské sdružení Baobaby o. s.…

Do nitra pasivní dřevostavby

Do nitra pasivní dřevostavby

Redakční návštěva pasivního domu, který Vám právě představujeme, proběhla netradičně nadvakrát, a to ve fázi dokončené nosné konstrukce, kdy jsme zastihli montáž vnější obálky stavby, a ve fázi měření vzduchotěsnosti domu v provozním stavu po jeho dokončení. Obě návštěvy odhalily to podstatné – důmyslné konstrukční…

REKLAMA