REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Feng shui: stavba, zahrada, interiér více o tématu

Feng shui: Základní rozdělení půdorysu dle metody Pakua

Pokud si necháte na svůj dům, nebo byt zpracovat důkladný rozbor feng shui, objeví se v něm jedna ze šesti metod. Dnes se podíváme na metodu Pakua. Má filosofický základ odpozorovaný na vztahu Slunce a Země, jejich vzájemné vazbě. Základem pro čtení této metody je váš půdorys, který obýváte. Dělíme jej na osm světových stran a střed. Název vychází ze slova „Pa“ vyjadřující číslo osm. „Kua“ značící volně výraz směr.
Zdroj: AdobeStock-archiviz

Metoda Pakua zobrazuje schéma půdorysu, který funguje jako „pečeť“ a odráží stav a kvalitu vašeho života.

Středové pole zobrazuje naopak vertikálu života, tu duchovní složku v nás. Skrze naši páteř, kde je uložena mícha, jako orgán centrálního nervového systému, dostáváme a vnímáme napojení na vyšší frekvence, Univerzum. Prakticky řečeno, zobrazuje v životě vyšší princip mravní. Ne nadarmo i v češtině přirovnáváme člověka pevného v zásadách k člověku rovnému, přímému, člověka s rovnými zády dokonce.

Život rovná se Pakua?

V článku se ale zaměříme se na praktickou povahu této metody. Technicky vzato, jak uvedeno v úvodu, metoda Pakua rozděluje půdorys na plánku požadovaného bytu, domu, kanceláře, do osmi sektorů (částí) a střed.

Osm sektorů se ve skutečnosti vztahuje ke skutečným osmi světovým stranám. Každá strana je nositelem specifické energie, která je určována silou slunečního svitu během dne i roku v souvislosti na postavení půdorysu vůči Slunci.

To určuje na obecné rovině naše možné činnosti a stává se i nosným základem pro vytváření schématu Pakua a jeho jednotlivých částí dělených do osmi směrů. Pakua zobrazuje horizontální dělení, životní potenciál a zrcadlí konkrétní oblasti života. Zamyslíme – li se, nenajdeme žádné jiné téma, které prožíváme, než jsou níže uvedená témata, oblasti života.

Ve feng shui s nimi dokážeme pracovat, abychom díky této jedné ze šesti dalších FS metod (další si v budoucnu představíme) uměli definovat to nesprávné, co klientovi činí „problém“ a přinést v možné míře nápravu. Cílem je tedy přivést rovnováhu do konkrétního místa, a tím i do konkrétní související oblasti života.

Proč používáme metodu Pakua?

Toto rozdělení půdorysu je základní schéma, na které nasedají i další metody, které upřesňují základní rozbor bytu. Metodou Pakua vždy začínáme číst kvalitu půdorysu. Rozdělením půdorysu na 8 sektorů + střed, si ověříme, jak vypadají v našem domově všechny níže charakterizované oblasti Pakua, tzn. slovy feng shui, oblasti života.

Je to takový rentgen půdorysu. V tomto článku si projdeme úvodní část metody. V dalších článcích si probereme podrobněji jednotlivé sektory, jejich význam v životě a důvod, proč spojujeme světové strany s konkrétními kvalitami, nebo i jinak řečeno, oblastmi života.

Světové strany jsou nositeli charakteristických, faktických a pak symbolických životních hodnot.

Sektory zrcadlí stav té či oné konkrétní oblasti v životě jednotlivých členů domácnosti.

Naše rozhodnutí vytváří realitu

Našimi rozhodnutími vytváříme realitu. To je srozumitelný fakt. Stejným postupem rovněž vzniká i náš domov. Výběr bytu, pozemku na nový dům, koupě domu, zařízení interiéru, styl, volba materiálů, barev, dekorací, motivů na obrazech atd. Je to o tom, že cítíme, co nám dělá dobře a tím se i intuitivně a zcela samozřejmě obklopujeme. Zhmotňujeme, uskutečňujeme naše vnitřní pocity, názory, naše volby, jdoucí zevnitř směrem ven, do reality.

Někdy ovšem, jako v životě samotném, máme některé oblasti „pomačkanější“ než ty jiné další, a tak nevnímáme tu nerovnováhu, kterou v sobě máme v konkrétní části osobnosti.

Podle konceptu metody Pakua, jdeme totiž opačným směrem. Z konkrétního sektoru a relativně správného principu, paralelně s výpovědí místa i klienta, symbolicky „čteme“ kvalitu tohoto sektoru, potažmo oblasti života. Ve feng shui, s pomocí metody Pakua, odhalujeme v jednotlivých sektorech, místnostech tyto informace.

Z toho postoje porovnáváme stav dalších jednotlivých sektorů s tím, jak konkrétní člověk v konkrétní oblasti života spokojený, naplněný. Na základě rozhovoru s klientem, ze zjištění kvality místa vytváříme návrh na harmonizaci místa. Cílem je jinak uspořádat a zobrazit, zařídit kout, místnost, byt, odpovídající konkrétní životní oblasti tak, aby došlo k novému vhodnějšímu vzoru.

Naše podvědomí vnímá tyto archetypy jako nové a začíná dle toho reagovat na nově harmonicky vystavěnou realitu. Smyslem je vytvořit harmonii správným rozmístěním nábytku, barvami, vhodnými symboly na dekoracích, motivech, atd. Někdy může dojít i na stavební úpravy.

Jaké světové strany jsou spojeny s jakou životní oblastí PAKUA ?

 • Východ = předkové, rodina,
 • Jihovýchod = hojnost všeho druhu, materiální, duševní, duchovní, v okruhu našich blízkých , vše co nás činí spokojenými
 • Jih = osobní ocenění, naše malá velká sláva
 • Jihozápad = vztahy v rodině, na pracovišti, ženský princip
 • Západ = naši potomci, tvořivost a radost v životě
 • Severozápad = nápomocní přátelé, autority, kterých si vážíme, mužský princip
 • Sever = životní cesta, kariéra, cestování
 • Severovýchod = cesta k sobě, do nitra, vnitřní očista
 • Střed = zobrazuje naše spojení s Vyšším principem, intuicí, náš vnitřní hlas

Co potřebujeme k zobrazení metody Pakua?

K zobrazení potřebujeme skutečný plánek bytu, kompas, úhloměr, pravítko, kružítko, tužku. Vyznačíme si pastelkou celý půdorys a tužkou geometrický střed. Z něho dále vycházíme. S pomocí kompasu a úhloměru zorientujeme půdorys a skutečný nultý bod severu, zakreslíme tečku na jeho místo do půdorysu. To samé uděláme na opačné straně a vyznačíme jih, tzn. 180 stupňů.

Oba body, severní a jižní spojíme pravítkem a vytvoříme linii, přímku, vedoucí středem půdorysu.

Od nultého a jižního bodu označíme tužkou za pomoci úhloměru vpravo a vlevo 22,5 stupně.

Tím vznikne 45° severní a na opačné straně jižní sektor.

Dále pak po směru hodinových ručiček vyznačujeme po dalších 45 stupních další světové strany, ve feng shui říkáme sektory. Každý sektor má 45 stupňů. Kruh má 360 stupňů, dělíme osmi světovými stranami a dostáváme 45, tedy stupňů. Je důležité podotknout, že pracujeme s technickým plánkem, který je narýsován ve správném měřítku, abychom zjistili správnost údajů. Ideálně zmenšený a vytisknutý na A4, nebo A3.

Poté kružítkem opíšeme pro lepší vizuální vjem kružnici kolem celého půdorysu o průměru zhruba obkružující celý půdorys. Na kružnici se ocitnou i všechny body, vytyčující všechny světové strany. Spojíme body se středem. Narýsujeme i další středovou kružnici se stejným středem, ale zhruba o průměru jedné třetiny průměru velké kružnice. (viz obrázek výše). Popíšeme světové strany = oblasti života.

A nyní čteme. Dobrodružství začíná!

Nastává to pravé zkoumání a zjišťování stavu skutečnosti. Máme pravidelný tvar půdorysu?

Chybí nám něco? Nebo naopak, něco přesahuje jinak pravidelný půdorys? Máme vůbec východní sektor, sektor předků? Aha, nemusíme znát svoje kořeny, svoje předky... Jihovýchod, tam je zimní zahrada, hodně světla a prostoru. Jih je otevřený, ale před námi stojí velice blízko další dům?

Copak to máme na jihozápadě, v sektoru vztahů? Dětský pokoj druhého syna v rodině? Máme hodně potomků a vnuků, nebo chybějící západní sektor zobrazuje životní skutečnost, že jste bezdětný pár, nebo děti odešli daleko od domova, nebo se nestýkáte?

Bydlí u vás doma natrvalo tchán, v SZ části domu? A chce mít hlavní slovo při rozhodováních? Nebo tuto část domu obývá „teenagerovská“ první dcera a snaží se dirigovat celou rodinu? Jakým směrem se ubírá naše životní pouť zobrazená v severním sektoru bytu? Neustále studujete a vzděláváte sebe i svoje děti? Máte nadbytek v SV části půdorysu, nebo tam máte správně zařízenou pracovnu? Je mnoho otázek a skutečných faktů a osudů. Co půdorys, to jiný osud. Samozřejmě na jisté obecné rovině. Je zajímavé toto sledovat skrze metodu Pakua. Kolik shod a neshod naleznete.

Podrobně se na jednotlivé sektory podíváme v příštích článcích.

Mgr. Radka Košíčková

Pracuje s tématikou feng shui téměř dvacet let. V roce 2000 založila společně se zahraničním lektorem Evropskou školu feng shui, kde probíhá výuka feng shui podle uceleného vědomostního systému zaměřeného na interiéry a životní styl, a je zakončen odbornostní zkouškou. Věnuje se zejména návrhům nových domů, rekonstrukcím, designování interiérů soukromého i obchodního rázu. Její další velikou vášní a profesním záběrem jsou kurzy Zdravého vaření podle feng shui. Vystudovala gymnázium v Prachaticích, Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, Školu životního stylu, účastnila se a účastní studia feng shui v zahraničí, je absolventkou studijních pobytů na Kushi Institutu v Amsterodamu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Feng shui: stavba, zahrada, interiér

 1. Feng shui – principy z přírody
 2. Feng shui – světové strany v souvislostech
 3. Jak působí barvy v interiéru podle ročních období a feng shui
 4. Feng shui – Tao, jing, jan a symbolika v praxi
 5. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřeva
 6. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek oheň
 7. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek země
 8. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek kov
 9. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek voda
 10. Feng shui: Základní rozdělení půdorysu dle metody Pakua

Přečtěte si více k tématu Feng shui: stavba, zahrada, interiér

Zdroj: TERRA FLORIDA

Přírodní prvky a zeleň v moderní architektuře mají stále větší význam. Zeptali jsme se krajinářských architektů

O významu krajinářské architektury a designu nelze pochybovat. Dlouhá léta podceňovaná disciplína prochází znovuzrozením. Krajinářská architektura je součástí takřka každé větší stavby, součástí širších týmů jsou nejenom samotní architekti a urbanisté, ale často i botanici, případně i další přidružené profese dle…

Oheň pro zahradu i terasu v rukou designérů: Krby, grily, udírny

Oheň pro zahradu i terasu v rukou designérů: Krby, grily, udírny

Oheň je odpradávna znakem pospolitosti a útulnosti. Vytváří specifickou atmosféru. Přenosná ohniště, venkovní krby i celé kuchyně mohou domy vhodně doplňovat a vytvářet velmi zajímavé a inspirativní prostředí. Vědí to majitelé domů i designéři.

Foto: Takeshi Noguchi

Bydlení jako v oříšku. Pasivní dům dle německé školy a japonské filosofie

V určitý moment možná dosáhnete poznání, že není až tak podstatná rozlehlost vašeho obydlí, jako to, co se vlastně nachází v těsném okolí vašeho domu a celoživotního prostoru k obývání. A tehdy nejspíš přijdete na chuť konceptu, za kterým už dlouho stojí japonský architekt Tono Mirai, jeden ze skalních zastánců…