Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Feng shui: stavba, zahrada, interiér více o tématu

Feng shui – světové strany v souvislostech

Učení feng shui popisuje svět okolo nás. Jazyk feng shui nám Evropanům je sice vzdálený, nicméně jevy, které popisuje nám zcela dobře známé. Jde o přírodní procesy jako pohyb Země okolo Slunce, z toho vycházející roční období. Také světové strany jsou věcí, kterou každý z nás plně respektuje jako fakt, pro architekty jde o zásadní jev, který formuje projekt od prvních úvah. Feng shui dává těmto věcem názvy a uvádí je v souvislosti i s živly a materiály.
Sluneční paprsek ve Stonehenge těsně před rozbřeskem. Ve dny letního a zimního slunovratu se spojí mezi dvěma megality linie paprsku v jednu, spojující Sever a Jih. © Fotolia.com - andrewmroland

O tom, co feng shui znamená a jak vzniklo jste mohli číst v minulém článku.

České svátky, feng shui a světové strany – jak to spolu souvisí?

Paralelně s roční poutí Země kolem Slunce dostáváme zeměpisné (kardinální) směry, jih, sever, východ a západ. Když jsme ke Slunci nejblíže, je to 180. stupeň dráhy na kruhu, nultý stupeň je stupněm čistého severu. Moment, kdy začíná jaro, jsme na 90. stupni a dostáváme východ a zbývá protipól a to popisujeme západ, tzn. 270. stupeň. Uprostřed, mezi devadesátistupňovými úhly kardinálních světových stran pomyslně najdeme další pozastavení, vytvářející čtyři vedlejší světové strany.

Na půl cesty mezi severem a východem dostáváme počátek nového solárního kalendáře (4. 2.), směr SV. Jmenujme pro nás známý křesťanský svátek Hromnice (2. 2.). Podobně je svátek Letnic, nastávající mezi východem a jihem. Oslava dožínek kolem 10. 8. je čas mezi jihem a západem. Zbývá nám spojení mezi západem a severem, a to jsou „dušičky“. Dostáváme další čtyři vedlejší světové směry, SV, JV, JZ, SZ.

Jakákoli kultura se snažila „zachytit“ cestu slunečních paprsků, aby se orientovala v čase a pomáhala tak v duchovních i praktických záležitostech © Fotolia.com - steve-mannJakákoli kultura se snažila „zachytit“ cestu slunčních paprsků, aby se orientovala v čase a pomáhala tak v duchovních i praktických záležitostech © Fotolia.com - steve-mann

Celkem však vzniká osm světových stran, po 45 stupních, které poslouží jako osm symbolických oblastí života, vážící se právě k jednotlivým světovým stranám, zobrazující život na vodorovné úrovni. To, co je kolem nás. K tomu připojíme oblast uprostřed oněch osmi, devátou a tím dostáváme devět polí.  Prostřední pole je symbolicky jedinec, člověk. Stojí pomyslně kolmo mezi nebem a zemí s jeho více či méně vybroušenou intuicí a schopností vnímat přírodu díky svému přijímači a tou je nervová soustava.

Dostáváme čtverec Pakua, jedna z metod feng shui.

Čtverec Pakua - barvy odpovídající světovým stranám. Všimněte si, jak teorie feng shui vychází z pozorování přírody. Barvy odpovídají světovým stranám, ale můžeme vnímat i spojitost světových stran s ročními obdobími a proměnou barev v přírodě (východ = jarní barvy, jih = letní…).Čtverec Pakua - barvy odpovídající světovým stranám. Všimněte si, jak teorie feng shui vychází z pozorování přírody. Barvy odpovídají světovým stranám, ale můžeme vnímat i spojitost světových stran s ročními obdobími a proměnou barev v přírodě (východ = jarní barvy, jih = letní…).

Podobnost tu stále je, jen ji nevnímáme

Záměrně jsem vybrala svátky, které jsou i v naší kultuře všeobecně uctívány, abychom viděli podobnost vnímání přírodních zákonitostí a kosmologické cyklické procesy bez rozdílu myšlení východní a západní kultury..

Tato data jsou nosná pro kulturní zvyky a s nimi související oslavy jednotlivých činností, prací v zemědělství. Bohužel, moudrosti získávané věky, se nám vytrácejí vlivem konzumního způsobu života a konkrétně v naší zemi pomohla zaclonit a pokřivit toto vnímání po válce i ideologie, která nepřála tradičnímu způsobu vnímání světa.

Vitrážová mozaika, nebo slovy feng shui, také mandala. Tato je vetkána do zdí nad vstupem do katedrály sv. Víta v Praze. Zobrazuje osm polí jako osm zeměpisných směrů, symbolicky porovnatelných s osmi směry a středovým polem v metodě pakua. Symbolizuje osm oblastí života. Ve feng shui se pokládá pakua na půdorys a pomáhá v rozboru. © Fotolia.com - jorisvoVitrážová mozaika, nebo slovy feng shui, také mandala. Tato je vetkána do zdí nad vstupem do katedrály sv. Víta v Praze. Zobrazuje osm polí jako osm zeměpisných směrů, symbolicky porovnatelných s osmi směry a středovým polem v metodě pakua. Symbolizuje osm oblastí života. Ve feng shui se pokládá pakua na půdorys a pomáhá v rozboru. © Fotolia.com - jorisvo

Jak prosté, čas a prostor vetkaný mezi data, ale přesto, anebo právě proto, dávající pocit bezpečí, protože jinak bychom se v našem osobním světě (psychice) ztratili, neměli bychom opěrné body. Proto i v naší kultuře, konalo se mnoho svátků během roku, kdy oslavovali život, slunce, úrodu, nebo pokorně věnovali čas svým blízkým zesnulým. V čase adventním a vánočním se obraceli sami k sobě, aby si uklidili v duši.

Mgr. Radka Košíčková

Pracuje s tématikou feng shui téměř dvacet let. V roce 2000 založila společně se zahraničním lektorem Evropskou školu feng shui, kde probíhá výuka feng shui podle uceleného vědomostního systému zaměřeného na interiéry a životní styl, a je zakončen odbornostní zkouškou. Věnuje se zejména návrhům nových domů, rekonstrukcím, designování interiérů soukromého i obchodního rázu. Její další velikou vášní a profesním záběrem jsou kurzy Zdravého vaření podle feng shui. Vystudovala gymnázium v Prachaticích, Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, Školu životního stylu, účastnila se a účastní studia feng shui v zahraničí, je absolventkou studijních pobytů na Kushi Institutu v Amsterodamu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Feng shui: stavba, zahrada, interiér

  1. Feng shui – principy z přírody
  2. Feng shui – světové strany v souvislostech
  3. Jak působí barvy v interiéru podle ročních období a feng shui
  4. Feng shui – Tao, jing, jan a symbolika v praxi
  5. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřeva
  6. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek oheň
  7. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek země
  8. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek kov
  9. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek voda
  10. Feng shui: Základní rozdělení půdorysu dle metody Pakua

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-archiviz

Feng shui: Základní rozdělení půdorysu dle metody Pakua

Pokud si necháte na svůj dům, nebo byt zpracovat důkladný rozbor feng shui, objeví se v něm jedna ze šesti metod. Dnes se podíváme na metodu Pakua. Má filosofický základ odpozorovaný na vztahu Slunce a Země, jejich vzájemné vazbě. Základem pro čtení této metody je váš půdorys, který obýváte. Dělíme jej na osm…

© Fotolia.com - Tryfonov

Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřeva

Pokud si necháte na svůj dům, nebo byt zpracovat důkladný rozbor feng shui, objeví se v něm jedna z šesti metod, tzv. Teorie pěti prvků. Její kořeny najdeme v přírodě, v podobách, které nabývá během jednoho solárního roku. Dnes se podíváme na prvek dřeva. V interiéru či architektuře můžeme prvek dřeva podpořit…