Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Feng shui: stavba, zahrada, interiér více o tématu

Feng shui – principy z přírody

Přírodní procesy, estetika, vzhled interiéru, prostředí okolo nás ovlivňují každého, i když ne každý je schopen plně vnímat důvody a přesně je popsat. Na světě v různých kulturách existuje více způsobů, jak tyto stavy znázornit. Feng shui je jeden ze způsobů, jak popisovat prostředí okolo nás. U nás se feng shui vžilo především ve spojení s tvorbou interiérů a architektury zahrad.
Každý nový solární rok začíná jarem. První výhonky, první začínající, k životu se deroucí energie. Symbolická i faktická. © Fotolia.com - amenic181

„Kde se tady vzalo feng shui, co to vlastně vůbec je?“ mohla by toto být celkem zřejmá otázka. Slovo česky až tak nezní, i když je pravda, že asi většina z nás o něm aspoň slyšela, pokud ho „na vlastní kůži“ nevyzkoušela.

K feng shui se lidé staví různě. Někdo s ním má pozitivní zkušenost, někteří zaujímají odmítavý postoj. Feng shui jak si ukážeme je ve své podstatě pojmenování člověku přirozených věcí a souvislostí. To, co dnes máme problém vnímat přirozeným způsobem, může pomoci pojmenovat právě feng shui.

Od pozorování přírody k filosofii

Hlavním myšlenkovým základem je čínská filosofie TAO. Vznikala postupně, po tisíciletí, v oblasti Asie. Důvodem bylo, dá se říct, přežití, protože původní zemědělci potřebovali vypěstovat tolik plodin a umět nakrmit a chovat tolik zvířat, aby měli dostatek potravy. Lidé potřebovali znát jaké plodiny spolu symbioticky porostou a za jakých podmínek. Pozorování byl zásadní způsob, jak poznat podstatu věcí. Pozorovali jevy v přírodě, aby je využili ve svůj prospěch, vnímali vztahy mezi nebem a zemí a zdravím člověka, chováním zvířectva i pěstování plodin, a to v jednotlivých ročních obdobích, i delších časoprostorových intervalech. S tím dále souvisí rozšiřování dalších informací, které se staly základem i mnoha současných vědních oborů. Ovšem vědomosti, týkající se feng shui byly předávány ústním podáním, a to pouze zasvěceným mužům na císařském dvoře.

Tao. Symbol životní pouti trochu jinak. Jakoby uvolněná monáda, v pohybu, zaznamenávající principy neustále změny. Tao je Cesta. Naše životní pouť je jako řeka, má svoje záhyby, (meandry, jinová klidnější životní fáze), ale zároveň i místa, kdy nabírá proud, tedy jangová, aktivnější. Někdy má více spádu, někdy je to vodopád, jindy si zlehka pluje krajinou. Je dobré s životem a překážkami nebojovat, tím se vysilujeme. Ale poznat jejich příčinu, podstatu a pak s tím dále pracovat. To je také umění feng shui – moudrost života. © Fotolia.com - WolfilserTao. Symbol životní pouti trochu jinak. Jakoby uvolněná monáda, v pohybu, zaznamenávající principy neustále změny. Tao je Cesta. Naše životní pouť je jako řeka, má svoje záhyby, (meandry, jinová klidnější životní fáze), ale zároveň i místa, kdy nabírá proud, tedy jangová, aktivnější. Někdy má více spádu, někdy je to vodopád, jindy si zlehka pluje krajinou. Je dobré s životem a překážkami nebojovat, tím se vysilujeme. Ale poznat jejich příčinu, podstatu a pak s tím dále pracovat. © Fotolia.com - Wolfilser

Známé věci, nový úhel pohledu

Feng shui je životní styl, filosofický úhel přinášející pro nás, lidi ze západní civilizace zcela jiný způsob vidění světa, zcela jiné porozumění realitě a zcela jiné její vnitřní zpracovávání. Z toho logicky vyplývá, že i odpovědi jednotlivce na podněty z vnějšího světa se ponesou v odlišném způsobu, nežli je nám západoevropanům kulturně-historicky vlastní.

Feng shui je částí filosofií, psychologií, etikou, kvantovou fyzikou, astronomií, astrologií, designem, architekturou. Je to o hledání souvislostí a rovnováhy.

Tao, potažmo FS se váže svými kořeny na solární kalendář, ale bere v potaz i čas a prostor jako proměnné v přírodních cyklech. Ty jsou vetknuté do některých speciálních metod rozboru a tyto metody nám přinášejí exkluzivitu získaných informací. Solární rok se datem nemění a vše se vlastně v každém roce opakuje, vše se vnímá v cyklech. Důležitá data v kalendáři pro nás jsou letní a zimní slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost. Jsou to pomyslné body na cestě Země kolem Slunce (jeden solární rok).

Důležité je uvědomit si, že naše planeta je dynamický celek. My jsme v relativním klidu, ale planeta se pohybuje v prostoru třemi typy pohybů, které pro nás představují řád v čase a prostoru.

Odvěká trojice, Slunce, Země a Měsíc. Bez jeho světla a tepla by nebyl na planetě život. Jangová energie Slunce je věčným optimistou života. I zde platí všeho je příliš. České přísloví říká: "Oheň i voda jsou dobrými sluhy, ale zlými pány". © Fotolia.com - sdecoret Odvěká trojice, Slunce, Země a Měsíc. Bez jeho světla a tepla by nebyl na planetě život. Jangová energie Slunce je věčným optimistou života. I zde platí všeho je příliš. České přísloví říká: "Oheň i voda jsou dobrými sluhy, ale zlými pány". © Fotolia.com - sdecoret

Pohybem Země kolem svojí osy, dostáváme den. Pohybem kolem Slunce, dostáváme rok. Pohybem, kdy se naklání pomyslná zemská osa, kdy se planeta Země ke Slunci přibližuje nebo oddaluje, a to svojí severní nebo jižní polokoulí, dostáváme roční období.

Paralelně s touto poutí se nám mění životní podmínky na planetě, a to v různých zeměpisných pásmech, někde více viditelně a citelně, někde méně. Jinak vnímáme změny v našem mírném severním pásmu, jinak na rovníku, jinak u protinožců. Díky slunečním životadárným paprskům dostáváme více či méně světla a tepla jako zásadní proměnné života na Zemi. Bez Slunce by nebyl život.

Jednotlivé fáze, momenty na celoroční pouti Země kolem Slunce během jednoho roku pojmenováváme ročními obdobími, ročními sezonami, ale ať je pojmenujeme jakkoliv, jsou to, řečeno řečí feng shui, archetypy energií.

Jsou to definované fáze pozastavení na dráze kolem Slunce. Existují mezi nimi vzájemné vztahy a my je používáme v jedné z šesti metod ve FS, tzv. Teorii pěti prvků neboli transformaci chi, neboli proměně chi v jednotlivých fázích roku.

Takto se situace nepočítaně opakuje, ale my každým rokem procházíme, „letíme“ v řádu velkých, již zmíněných kosmologických cyklů. Již známe řecké Platonovo přísloví říká „Panta rheí,“ neboli věci plynou. I v češtině máme známé „Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“

 

Mgr. Radka Košíčková

Pracuje s tématikou feng shui téměř dvacet let. V roce 2000 založila společně se zahraničním lektorem Evropskou školu feng shui, kde probíhá výuka feng shui podle uceleného vědomostního systému zaměřeného na interiéry a životní styl, a je zakončen odbornostní zkouškou. Věnuje se zejména návrhům nových domů, rekonstrukcím, designování interiérů soukromého i obchodního rázu. Její další velikou vášní a profesním záběrem jsou kurzy Zdravého vaření podle feng shui. Vystudovala gymnázium v Prachaticích, Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, Školu životního stylu, účastnila se a účastní studia feng shui v zahraničí, je absolventkou studijních pobytů na Kushi Institutu v Amsterodamu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Feng shui: stavba, zahrada, interiér

  1. Feng shui – principy z přírody
  2. Feng shui – světové strany v souvislostech
  3. Jak působí barvy v interiéru podle ročních období a feng shui
  4. Feng shui – Tao, jing, jan a symbolika v praxi
  5. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřeva
  6. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek oheň
  7. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek země
  8. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek kov
  9. Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek voda
  10. Feng shui: Základní rozdělení půdorysu dle metody Pakua

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-archiviz

Feng shui: Základní rozdělení půdorysu dle metody Pakua

Pokud si necháte na svůj dům, nebo byt zpracovat důkladný rozbor feng shui, objeví se v něm jedna ze šesti metod. Dnes se podíváme na metodu Pakua. Má filosofický základ odpozorovaný na vztahu Slunce a Země, jejich vzájemné vazbě. Základem pro čtení této metody je váš půdorys, který obýváte. Dělíme jej na osm…

Zdroj: Fotolia.com - GoneWithTheWind

Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek země

Pokud si necháte na svůj dům, nebo byt zpracovat důkladný rozbor feng shui, objeví se v něm jedna z šesti metod, tzv. Teorie pěti prvků. Její kořeny najdeme v přírodě, v podobách, které nabývá během jednoho solárního roku. Dnes se podíváme na prvek země a na to, jak souvisí s přírodou a ročním obdobím. V interiéru či…

© Fotolia.com - Tryfonov

Vyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřeva

Pokud si necháte na svůj dům, nebo byt zpracovat důkladný rozbor feng shui, objeví se v něm jedna z šesti metod, tzv. Teorie pěti prvků. Její kořeny najdeme v přírodě, v podobách, které nabývá během jednoho solárního roku. Dnes se podíváme na prvek dřeva. V interiéru či architektuře můžeme prvek dřeva podpořit…

Jak působí barvy v interiéru podle ročních období a feng shui

Jak působí barvy v interiéru podle ročních období a feng shui

Pokud bychom se zaměřili na definici barvy, tak definice bude různá, podle úhlu pohledu. Je zde ale objektivní fakt, že barva je vlnová délka bílého světla, pohybující se mezi 400 – 700 nm, ve škále od červené po fialovou. Červené odstíny aktivují spíše naše fyzické tělo a odstíny směrem od fialové zase více…

ROZHOVOR: Plánování zahrady s odborníkem

ROZHOVOR: Plánování zahrady s odborníkem

Inženýr Jiří Prouza je profesí zahradní architekt a má bohaté zkušenosti také v oblasti stavebních konstrukcí a komplexních realizací. „Zahradní architekt by určitě měl hovořit do takových věcí, jako je například orientace a umístění domu na pozemku či řešení reliéfu,“ říká na úvod našeho rozhovoru.