REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Jak sedlák nechal vystavět kapli pro poutníky

Titulek článku zní jak začátek nějaké pohádky. Jako pohádka to v dnešní době téměř vypadá, nicméně je to skutečnost. Sedlák Lubomír Brukoň nechal ve Voletinách u Trutnova postavit kapli pro potěšení i odpočinek všech kolemjdoucích. Zasvěcena je svatému Václavovi, patronu Čech a Moravy a také našich zemědělců.

Duchovní místo pro odpočinek lidí

Stavbu kaple i posezení pro cyklisty a výletníky nechal k potěše a užitku všem lidem dobré vůle vystavět svobodný sedlák Lubomír Burkoň a jeho společnost Farmers, spol. s r.o. jako kdysi běžný a dnes velmi vzácný projev odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

Tak jako kdysi větší vlastníci půdy donátorsky stavěli a dlouhodobě spravovali boží muka a kostelíky v krajině, tak p. Burkoň chtěl kromě své rozsáhlé podnikatelské činnosti v zemědělství vystavět něco s přesahem mimo jeho obor.

A tak volba padla na drobnou sakrální stavbu kaple, která je umístěna před areálem společnosti v místě, kde cyklostezka a výletní cesta opouští domky obce a vyráží do zvlněné podkrkonošské krajiny.

Sv. Václave, vévodo české země…

Kaple je zasvěcena sv. Václavu, českému knížeti a světci, patronu Čech a Moravy (mimo jiné i našich zemědělců), který moudře spravoval naši zem v 10. století. 

Na dvojí zázračné zjevení zářícího kříže nad svatým Václavem v legendách odkazuje hlavní motiv kaple – zlacený kříž protnutný do kamenného pískovcového zdiva.

foto: Ing. Petr Košťál

Uprostřed kříže je osazeno rudé skleněné „srdce“. Tvar kaple volně naznačuje okrouhlé tvarosloví rotundy sv. Víta, kterou nechal vystavět na Pražském hradě. Rovněž v ní lze spatřovat motiv dobové přilbice. Reliéfy na obětním stole jsou připomenutím Václavova vlastnoručního pěstování a zpracování obilí a vinné révy pro výrobu hostií a mešního vína.

Předprostor kaple je upraven a vybaven mobiliářem pro spočinutí kolemjdoucích a výletníků, pozornost je věnována rovněž doplňkové zeleni.

Jak se staví kaple

Kaple má zastavěnou plochu 8,3 m2, půdorys je tvaru půlkruhu otevřeného jihozápadním směrem. Ke kapli přináleží plocha pro posezení čtvercového půdorysu o rozloze 51,8 m2.

Samotná kaple je půlkruhového půdorysu o poloměru 1,5 m, vysoká 4,6 m, hlavní hmotu objektu tvoří polovina pláště válce. Ta je otevřená směrem k jihozápadu. Dominantou kaple je zlacený ocelový kříž, který prochází v horizontálním i vertikálním směru kaplí a je skrze něj vidět.

Uprostřed kříže je probarvený skleněný hranol. Kaple je zastřešena plochou dřevěnou střechou. Vybavení kaple tvoří lavice (sedes) a obětní stůl (mensa). Před kaplí se nachází mlátová plocha pro posezení a odpočinek, vybavená několika lavicemi. Podél dlážděné cesty je umístěn stojan pro kola.

Nosné zdivo kaple, včetně oltáře a lavice je provedeno z pískovcových bločků. Inventář posezení je zhotoven z hrubě tesaného dřeva.

foto: Ing. Petr Košťál

Svislou nosnou konstrukci tvoří pískovcové oboustranně zděné nepravidelné haklíkové zdivo o tloušťce 350 mm a ocelová konstrukce kříže – svařenec pásovin žárově zinkovaných a zlacených. Na podlahu kaple byla použita pískovcová dlažba formátu 600 x 600 mm. Náklady na celou stavbu včetně úpravy okolí činily cca 900 000 Kč.

Údaje o stavbě:

Místo stavby: ulice Nad Kaplí, Voletiny, Trutnov
Stavebník: Farmers, spol. s r.o., Lubomír Burkoň
Projektant – autor stavby: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Ing.arch. Michal Ježek
Generální zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
Kamenické práce: Josef Středa – STRKO
Parkové úpravy: RSU s.r.o. Ing. Miloš Kotrbanec
Doba výstavby: 03-08/2015, slavnostní svěcení kaple 28.9.2015

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Sakrální stavby

Zdroj: Fotolia.com - josefkubes

Znovuzrozený kostel – minidokument ESTAV.cz

Barokní kostel v Neratově byl mezi světovými válkami oblíbeným poutním místem. Na konci druhé světové války dostala jeho šindelová střecha zásah sovětským dělostřeleckým granátem. Situace v druhé ...

Zdroj: Fotoli.com - scimmery1

Liberecký kraj pomůže památkám

Z celkové částky 12,6 mil. Kč, kterou resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu odsouhlasili radní a v úterý i krajští zastupitelé, připadne 4,9 mil. Kč na obnovu památek v Libereckém kraji.

Kostel v Gutech, vyhořelý kostel, obnova, oprava

Na vybavení nového kostela v Gutech bude dost peněz

Vedení města Třince předpokládá, že se ve sbírce v příštím roce nasbírá dost peněz na vybavení interiéru obnoveného dřevěného kostela v místní části Guty. Nový kostel vznikne na místě původního, ...

REKLAMA
REKLAMA